Heisler András: „Lelkiismeretünk tiszta”

Írta: mazsihisz.hu - Rovat: Hírek - lapszemle

Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke levélben válaszolt a Szabadság téri „Civilek” nyílt levelére. Az alábbiakban a levélváltást közöljük.

Emlekmu-A-Szabadsag-teri-emlekmu-ellen-tiltakoztak- fotó Marjai János MTI

A Szabadság téri emlékmű ellen tiltakozók a színpadon Mécs Imrével (fotó: Marjai János, MTI)

 

A Szabadságtériek nyílt levele:

Nyílt levél az Élet Menete Alapítvány és a MAZSIHISZ vezetőinek

Mi, a Szabadság téren több mint két hónapja folyamatosan és már azelőtt január 2-tól a Szabadság téren illetve a Nyugati téren rendszeresen a kormányzati történelemhamisítás ellen demonstrálók arra az elhatározásra jutottunk, hogy nyílt levélben is megszólítjuk Önöket.

A mi demonstrálásunk egyrészt a „német megszállás emlékművének” nevezett építmény ellen szól, a kormányzati történelemhamisítás, a hazugság ellen. A több százezer elpusztított zsidó, roma, meleg áldozatok és keresztény, nem-zsidó embermentők emlékének és méltóságának meggyalázása ellen. Az egész magyar társadalom méltóságát és megbecsülését gyalázza ez az építmény. A magyar társadalom önbecsülése sérül immár visszavonhatatlanul. Az emberi lelkek orvosolhatatlan károsodást szenvednek. A múlttal való szembenézés elsikkasztása pótolhatatlan károkat okoz az egyéni és a nemzeti tudatban.

A mi demonstrálásunk másrészt a jelenlegi kormány hazug és cinikus ideológiája ellen szól, mely egész működésének alapja. A jelenlegi kormány, szorosan összefonódva szélsőjobb ideológia alapján cselekvőkkel, megágyaz az antiszemitizmusnak, a rasszizmusnak, a kirekesztésnek. Működése társadalmi és szociális csoportok – a társadalom többségének – kitoloncolása a megélhetésből, az élhető életből.

Erkölcsiségünket, szellemünket, szakmai képességeinket, magán- és közéleti lényünket, elszántságunkat és fizikai mivoltunkat is bevetettük ebbe a demonstrációba. Hónapok óta folyamatosan jelen vagyunk az utcán. A demonstrációnk szabadegyetemnek is tekinthető: nagyszerű embereket hívunk meg felszólalni: közéleti embereket, művészeket, írókat és a demokratikus pártokból politikusokat. A Szabadság tér egyben szellemi agora is. Emellett gyakran saját testünkkel védjük az igazságot, a demokráciát, és támadjuk a hazugságot, a diktatúrát. Rendőrök fizikai vegzálását szenvedjük, és sorra kapjuk az idézéseket a rendőrségre.

A folyamatos jelenlét annak kb. 200 öntudatos honfitársunknak köszönhető, akik nap mint nap ott vannak a Szabadság téren, és kinyilvánítják demokratikus akaratukat az említett rendőri nyomás mellett és ellenére. És nagyon fontosak azok az emberek, akik velünk szimpatizálnak, szolidaritást vállalnak, valamint az érdeklődő magyar és nemzetközi sajtó munkatársai.

A Holokauszt nem csak zsidó tragédia, nem csak zsidó ügy. A holokauszt az egész magyar társadalom tragédiája és ügye. A zsidóság méltósága szorosan összetartozik az egész társadalmunk méltóságával. De a kiindulópont a magyar zsidóság több mint felének (több százezer embernek) a megsemmisítése a Horthy rendszer gyalázatos aktív közreműködésével.

Úgy gondoltuk, hogy a demonstrációnk megmozgatja a magyarországi nem csak a zsidó embereket és szervezeteket. Természetesnek gondoltuk, hogy állandóan ott lesznek velünk, hogy felszólalásra való invitálásunknak azonnal és a legtermészetesebb módon eleget tesznek, élnek az általunk kínált lehetőséggel, hogy megszólaljanak. Nos, nem így történt. Sorra kaptuk Önöktől az elutasításokat, a kibújásokat – nem csak a felszólalásokkal, hanem a puszta jelenléttel kapcsolatban is. Azt megengedték a MAZSIHISZ vezetői, hogy képviseletünkben Mécs Imre és Lovas Zoltán a közgyűlés megkezdése előtt felszólaljanak 5-5 percben – teljesen leválasztva a közgyűlésről, a résztvevőknek lehetőséget sem adva a reagálásra, holott – elmondásuk alapján – tapintható volt a szimpátia és az egyetértés velünk.

De a Szabadság térre nem jönnek el, több ember zavartan hárítja el a felkérésünket, látszik rajtuk, hogy döntésük nem a sajátjuk. Ugyanakkor Önök a jelenlegi kormánnyal keresik a találkozásokat, megalkuvó, megalázkodó módon viselkednek.

Reméljük, hogy az Önök szervezeteiben mindazok, akik velünk, az általunk képviselt értékekben hisznek, érvényt szereznek az igazságnak, a méltóságnak, a demokratikus eszméknek.

Felszólítjuk Önöket, hogy viselkedjenek és cselekedjenek a meggyilkolt zsidó áldozatok emlékéhez méltó módon. Ne kollaboráljanak a hatalommal, ne alázzák meg a zsidóságot és ezzel minden tisztességes, erkölcsös, öntudatát és önbecsülését megőrző embert.

Álljanak ki a zsidóság és a magyar társadalom igazáért. Csatlakozzanak hozzánk, legyenek velünk. Mert akkor az igazsággal, a demokráciával lesznek. Ne számolgassanak, az nem kifizetődő. A leltár a becsületet tartalmazza.
A mi leltárunk rendben van. És az önöké?

A Tiszta emlékezettel a szabadságért, a demokráciáért – a Szabadság téri demonstráció szervezői: Magyar Fruzsina, Zoltai Andrea, Mécs Imre, Popper Gábor, Sebő Gábor

 

Heisler András válaszlevele:

Heisler_András

Heisler András

Tisztelt Szervezők, kedves Szabadság tériek!

Köszönjük, rendben vagyunk. Lelkiismeretünk tiszta. Szövetségünk mindent megtett annak érdekében, hogy a magyarországi emlékezetpolitikai gyakorlat normális mederbe terelődjék. Kihasználtuk minden eszközrendszerünket, bel- és külföldi kapcsolatainkat.

Mi akkor is a szobor ellen foglaltunk állást, amikor Magyarországon mindenki biztos volt abban, hogy március 19-én állni fog. Biztos volt, hiszen az ország miniszterelnöke ezt válaszolta nekünk.

Mi hajlandóak voltunk elveink melletti következetes kiállásunkat a Civil Alap forrásainak visszautasításával megerősíteni. Mi akkor is következetesen kiálltunk az emlékmű megvalósítása ellen, amikor az május 31-vel új határidőt kapott. Szerintetek ilyenek a kollaboránsok?

A Szabadság térre tervezett emlékmű közös ügyünk. Mindannyiunké, s több százezer jó érzésű honfitársunké egyaránt. Ebben a kérdésben nem lehet verseny sem közöttünk, sem mások között. Méltatlan lenne, hiszen mindannyian az emlékmű megépülése ellen emeltünk szót.

Van, aki az utcán, mások a hazai és a nemzetközi tárgyalóasztalok mellett. Ahogy eddig, úgy a jövőben is minden fórumon ellenezzük a torz emlékezetpolitikai gyakorlatot.

Mindenestre az emlékmű ma sincs készen. Társadalmi üggyé változott – és ez igaz marad akkor is, ha erőfeszítéseink végső kimenetele felől sokaknak egyre kevesebb kétségük van.

Az emlékmű azonban nem válhat zsidó üggyé, továbbra is az egész magyar társadalom problémájáról kell szólnia. Amennyiben szervezetünk hivatalosan is részt venne a megmozdulásokon, akkor azt óhatatlanul zsidó üggyé tennénk. Ezt pedig nem akarjuk. A német megszállás áldozatainak emlékművének felállítása nem válhat a kormány és a zsidó szervezetek közötti konfliktussá.

Kemény és következetes álláspontunk szerint Szövetségünk formálisan továbbra sem vesz részt a Szabadság téri rendezvényeken. Megerősítem: lelkiismeretünk nyugodt, az igazság és a demokrácia mellett állunk.

Heisler András

 

Forrás: mazsihisz.hu

Címkék:Holokauszt emlékév, Mazsihisz, német megszállás emlékműve

[popup][/popup]