Heisler András: “Egy erős Mazsihisz a magyarországi zsidóság érdeke”

Írta: Szombat - Rovat: Belföld, Hírek - lapszemle

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke eljuttatta a 2021-es évről szóló elnöki beszámolóját a közgyűlés tagjaihoz. Heisler András beszámolóját rövidítve, szerkesztett formában közölte a mazsihisz.hu. Mint írják, a Szövetség vezetése fontosnak tartja az átlátható, transzparens működést, a demokrácia legfőbb értékeinek tiszteletben tartását. 

Heisler András (Fotó: mazsihisz.hu)

Az alábbiakban a Mazsihisz elnökének beszámolóját idézzük:

“KÖZÖSSÉGI ÉLET ONLINE TÉRBEN   

Tavaly a Mazsihisz operatív munkáját a mindenkori vírushelyzethez kellett igazítanunk. A vírus megtépázta közösségeinket – közösségünk több tagját elvitte a járvány. Legyen számukra könnyű a föld!

A koronavírus-járvány miatt a 2021. januári és februári programok szinte mindegyike az internetes ZOOM-platformon zajlott. Elképesztő erőfeszítések kellettek ahhoz, hogy hitközségeinkben megmaradjon a hitélet, a ZOOM láthatóan csak ideig-óráig pótolja a közösségi létet. A közösségi élet megsínylette a járványt, ami ma még fel sem fogható, hosszú távú károkat okoz hitközségeinknek. Mindennél fontosabb, hogy a biztonság fenntartása mellett innovatív eszközökkel lendületet adjunk a hit- és közösségi életnek.

Online térben zajlottak a MAZSÖK kuratóriumi ülések, az alelnökökkel való egyeztetések, a rendszeres krízismenedzsment és vezetőségi ülések, a politikusokkal való megbeszélések, a rabbiképzővel, az Európai Zsidó Kongresszus biztonsági szervezetével (SACCS) történt egyeztetések, és istentiszteleteink is.  Ez alól csupán néhány nagykövet személyes látogatása volt a kivétel. Év elején személyes jelenlétet követelt meg a keresztény egyházak által szervezett imaóra, ahol minden esztendőben egy neológ rabbi is felkérést kap gondolatai elmondására – 2021-ben ez dr. Frölich Róbert főrabbi volt az Avilai Szent Teréz templomban. A Mazsihisz elnöke minden évben jelen van a programon: az egyházak közötti együttműködés hasznos felekezetünknek, amit tudatosan ápolunk.

Részt vettünk a nemzetközi holokauszt-megemlékezéseken és számos konferencián – persze zoomon. Magyarországon a megemlékezéseink rendben lezajlottak. Ahol lehetett, ott személyes részvétellel, ha kellett, csökkentett létszámmal, de méltóképpen emlékeztünk meg a holokausztban elpusztított áldozatokról.

ANTISZEMITA JELENSÉGEK ELLENI FELLÉPÉS 

Folytattuk fellépésünket a magyarországi szélsőséges megnyilvánulások és szervezett történelemhamisítás ellen. Budapesten és vidéken egyaránt számos szélsőséges, esetenként teljesítménytúráknak vagy zenei-kulturális rendezvénynek álcázott neonáci programot derítettünk fel. A véleményünk szerint alkotmányellenes tevékenységkről minden esetben értesítettük az illetékes szervezeteket, s volt, ahol konkrét ellenlépéseket tettünk a helyi önkormányzatok segítségével.

Külön tárgyalást folytattunk Katharina von Schnurbeinnel, az Európai Unió rasszizmus és antiszemitizmus elleni megbízottjával, akivel évek óta kapcsolatban állunk. A kontinens egyik legnagyobb zsidó közösségeként véleményünk és a magyar zsidóság helyzete mindig fontos része az Európai Unió zsidósággal kapcsolatos politikájának. Katharina von Schnurbein aktivitása egy komoly dokumentum elfogadásához vezetett, amely nemcsak az  antiszemitizmus elleni fellépésről, hanem az európai zsidó közösségek fejlesztéséről, segítéséről is szól.

OTT VAGYUNK A WJC ÉS AZ EJC VEZETÉSÉBEN 

A Zsidó Világkongresszus (WJC) plenáris ülésén Ronald S. Lauder, a szervezet elnöke és legnagyobb támogatója újabb négy évre kapott bizalmat, az online térben tartott választáson alelnöki pozícióm megerősítést nyert, továbbá az EJC-ben is folytatom a munkát alelnökként. Jelentősnek tartom, hogy a vezetők a WJC-ben és EJC-ben is csak demokratikus, titkos választásokon lehetnek tisztségviselők, a Mazsihisz ezt gyakorolja és ezt az értéket képviseli.

LÉLEGZETVÉTELNYI SZÜNET A JÁRVÁNYBAN

Tavasztól javult a pandémiás helyzet, próbáltuk kihasználni az ideiglenes nyitás rövid, de üdítő szabadságát. A Szeretetkórházban egy kötetlen udvari rendezvényen ideiglenesen el is búcsúztattuk a covidot, a Mazsihisz vezetése külön megköszönte önkénteseink odaadó munkáját. A nyitást követően – ügyelve az egészségbiztonsági előírásokra – a Mazsihisz vezetése képviseltette magát a botlatókövek Mazsike által szervezett elhelyezésén.

A Mazsihisz elnökeként köszönthettem a börtönlelkészi szolgálat évfordulójára szervezett gyűlés résztvevőit; jelen voltam a Hasomer Hacair ifjúsági szervezet több rendezvényén; előadást tartottam a Keresztény-Zsidó Társaság társelnökeként; beszéltem a Lauder Javne Iskola 30 éves évfordulóján; a sikeres szegedi Lőw Lipót emlékkonferencián, amit születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett a Szegedi Zsidó Hitközség, majd voltam az ottani  Tóraavatáson; jártam a miskolci, a nyíregyházi közösségeknél, Nagykállón a zarándokház átadásán, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Mosonmagyaróváron.

ELŐRELÉPÉSEK A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN 

Külön kell megemlíteni Szövetségünk szociális rendszerének működését. A holokauszttúlélők szociális ellátását segítő MAZS Alapítvány alapítói jogait az amerikai Joint szervezete átadta a Mazsihisznek. A finanszírozást végző Claims Conference a váltást tudomásul vette és a finanszírozás ütemezését az ellátás szintjének megtartása érdekében átalakította, a Mazsihisz lehetőségeihez igazította. Ez a 2021-es esztendő egy jelentős sikere!

A vírusjárvány miatt nehéz helyzetbe került zsidó családok számára a Joint forrásokat biztosított szociális rendszerünknek, ebből valósult meg a JadbeJad programsorozat. A JadbeJad mintegy 200 millió forintnyi segítséget nyújtott rászoruló zsidó családoknak, ami korábbi lehetőségeink sokszorosát jelenti.

Szintén ebben az évben zárult le a második generációs program, amit a MAZSÖK-nél elnyert 70 milliós pályázatból valósítottunk meg a MAZS-zsal együttműködésben. A sikeres programok egyben új feladatot is kijelöltek számunkra: ezeket a programelemeket és a meglévő szociális rendszerünket egy, a jövőben is fenntartható rendszerré kell integrálni.

Ehhez is hozzájárult az a szociális konferencia, mely a Mazsihisz alelnökének, Goldmann Tamásnak a szervezésével jött létre, s amelyen a magyarországi szociális szféra legjelentősebb szereplői jelentek meg, tartottak előadásokat és vitték hírét a Mazsihiszen belüli változásoknak. Szövetségünk történetében ilyen nagyszabású szociális szakmai rendezvényt korábban még soha nem tartottunk, köszönet alelnökünknek, a szervezőknek, a résztvevőknek.

FONTOS BERUHÁZÁSOK: RUMBACH ÉS SZERETETKÓRHÁZ 

Két jelentős beruházást fejeztünk be 2021-ben. Mindkettő komoly kormánytámogatással tudott megvalósulni. Az egyik a Rumbach utcai zsinagógát is magába foglaló Rumbach Ház megújulása. A 3,2 milliárd forintos rekonstrukció magas színvonalát  ICOMOS díjjal jutalmazták. A kormánytámogatás elszámolása megtörtént, az ünnepélyes avatás, a Tórák bevitele méltó körülmények között zajlott le. Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke is részt vett az avatáson, Magyarország kormányát Novák Katalin, volt családügyekért felelős miniszter képviselte.

A másik beruházás a Szeretetkórházban zajló felújítás második ütemének lezárása volt. Az 5,2 milliárd forintos beruházás révén egy XXI. századi, korszerű infrastruktúra jött létre, megteremtettük egy új, ambuláns részleg működtetésének lehetőségét. A kórházi felújítás átadásán Kásler Miklós miniszter képviselte a magyar kormányt.

Ki kell emelnem a Szeretetkórház szerepét a nemzeti oltási programban. Kórházunk önként jelentkezett, hogy besegít a pandémia elleni védekezésben. Óriási erőfeszítést, felkészülést, a biztonságiak, az önkéntesek munkaóráinak százait és természetesen a kórház vezetésének és munkatársainak elhivatott munkáját követelte meg intézményünktől az oltási programban való részvétel. Több tízezer budapesti állampolgár oltását végeztük el, s rendkívül sok pozitív visszajelzés érkezett felénk az egészségügyi kormányzattól.

ERŐSÖDŐ RABBIKÉPZŐ 

A Mazsihisz és egyben a neológia fontos oktatási intézménye az OR-ZSE. Potsdami társintézményével kibontakozó szorosabb együttműködés során idén a neológ rabbiképzés nemzetközi presztízsének növelése és a mindkét helyen indítani kívánt hittanár szak határokon túlnyúló szakmai összehangolása került a tárgyalások fókuszába. A Mazsihisz elnökét és az OR-ZSE rektorát meghívták a Zsidó Tudományosság Európai Központjának avatására, amelyen részt vett Németország államelnöke. Ez a kutatóközpont az OR-ZSE számára fontos részvételi lehetőséget és reményeink szerint forrásokat is biztosít majd a jövőben.

KORMÁNYZATI KAPCSOLATOK 

Nyár elején fogadott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Karmelita kolostorban; Trócsányi László egy francia delegációval látogatott meg bennünket; Kövér László házelnök meghívására részt vettem az ’56-os Kossuth téri véres események megemlékezésén; kórházunk avatására miniszteri szintű állami képviseletet kaptunk; Latorcai Csabának, az EMMI közigazgatási államtitkárának látogatása sok szakmai kérdésünkre – azóta megvalósult – pozitív válaszokkal reagált; többször találkoztunk Gulyás Gergely miniszterrel, lobbizunk a miskolci zsinagóga megmentéséért, a szegedi zsinagóga belső megújulásáért; folyamatos a kapcsolatunk Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkárral; az év végén – más egyházi vezetők társaságában – jelen lehettem Áder János  elnök adventi ebédjén.

December elején elismeréssel fogadták turisztikai tevékenységünket bemutató szakmai beszámolónkat a Nemzeti Vallásturizmus Tanács alakuló ülésén, a Karmelita kolostorban tartott ünnepségen. A Mazsihisz a Tanács tagja lett, ami jelentős siker, s ebben Róna Ivánnak, a Szövetség turisztikai igazgatójának elévülhetetlen érdemei vannak.

Mi minden körülmények között kiállunk Izrael mellett. Fontosnak tartom, hogy Magyarország kormánya deklarálta: továbbra is érdekelt a jó kapcsolatok megtartásában Izraellel és az Európai Unióban továbbra sem engedi elvtelen, Izrael ellenes határozatok megszavazását. 2019-ben, még a covid előtti békeévben jártam utoljára Erecben. Ott személyesen találkoztam az akkor még ellenzéki vezérként politizáló Jair Lapiddal és személyesen fogadott Isaac Herzog, aki akkor a Szochnut elnöke volt. A látogatás egybeesett a Figyelő emlékezetes címlapjával. Mindkét politikus keményen kiállt mellettem – nem véletlen, hogy a címlap által sugallt fake news napokon belül összeomlott. Ma Jair Lapid külügyminiszter, a miniszterelnöki poszt várományosa, Isaac Herzog pedig Izrael Államának elnöke. Herczog államelnök zoom-os egyeztetést tartott zsidó vezetőkkel, amire meghívást kaptam én is.

DIPLOMÁCIAI LÁTOGATÁSOK 

Magas szintű vendéget fogadtunk Wolfgang Sobotka személyében, aki az osztrák parlament elnöke, s aki jelentős, mintegy 20 fős delegációval érkezett hozzánk. Sobotka húsz perces négyszemközti beszélgetésen kért tájékoztatást a magyarországi zsidóság helyzetéről. Sobotka Ausztriában is rendkívül nyitott a helyi zsidó közösség iránt és számára nagyon fontos volt, hogy a magyarországi zsidóság legitim képviseletét jelentő Mazsihisszel találkozzon.

Szintén komoly „külügyi” sikere Szövetségünknek Emmanuel Macron francia elnök látogatása. A francia államfő ma Európa egyik legfontosabb politikai szereplője. Látogatása a Kozma utcai temetőben Heller Ágnes sírjánál, majd a holokauszt emlékműnél elhelyezett emlékkövek fontos politikai üzenetet hordoztak.

Nem kisebb jelentőségű volt Ferenc pápa magyarországi látogatása. A Ferenc pápával való találkozás egy zsidó vezetőnek is felemelő érzés, a személyes találkozás és a Mazsihisz ajándékának átadása emelkedett hangulatú volt. Frölich Róbert országos főrabbi betegsége miatt sajnos nem lehetett ott, ezért Radnóti Zoltán főrabbi volt jelen, akinek a nagyvonalúságát bizonyítja, hogy Frölich Róbert beszédét olvasta fel. Az egyedüli árnyékot Köves Slomó (EMIH) és Deutsch Róbert (MAOIH) távolmaradása jelentette, üres, nevükre szóló székeik ott árválkodtak mellettünk.

KÖZÉLETI AKTIVITÁS 

A számtalan közéleti aktivitásunk közül kiemelem a Mazsihisz és az FTC között kialakult antiszemitizmus elleni együttműködést; a Szenes Hanna emléke előtt tisztelgő izraeli ejtőernyős ugrást, a mártírhalált halt hős emlékét ápoló izraeli katonai delegáció fogadását, a mátészalkai zsinagóga megmentése érdekében hozott közgyűlési határozatot; a vizuális kommunikációnk színvonalának javulását, az új évet megelőző napokban megszervezett köszöntő rendezvényünket, a nagy sikerű Bíró Eszter-Födő Sándor világpremiert a Dohány utcai zsinagógában. Fontos megemlíteni még a Cödokó Alapítványon keresztül megvalósuló digitális projektünket, amihez nagy reményeket fűzünk és GINOP pályázatunkat, aminek keretében komoly fejlesztéseket hajtottunk végre a zsidó zarándokturizmus kiszolgálása érdekében.

A MAZSIHISZ ELLENI TÁMADÁSOKRÓL 

A pandémia mellett az év  jelentős részét a Mazsihisz elleni rendkívül durva közéleti támadások jellemezték. Erősek voltunk az örökjáradék elosztásával kapcsolatos zavarkeltés kezelésében:  a Mazsihisz következetes álláspontját is akceptálva Gulyás Gergely miniszter személyesen, majd kormányinfón nyilvánosan is jelezte, nem tartják mérvadónak egyetlen vallási bíróság ítéletét sem. Szeptember 25-én, amikor dr. Fürjes Zoltán államtitkár egyeztetésre hívta a három érintett zsidó szervezetet, sikerült formálisan is lezárni az örökjáradék elosztásával kapcsolatos kérdéseket, megmaradtak az eredeti feltételek! Ehhez elengedhetetlen volt a Mazsihiszen belüli egység.

Egy szervezet csak akkor képes erőt mutatni, ha saját többségi döntéseit elfogadva tud működni. Ha létezik egy Közgyűlés által nagy többséggel jóváhagyott döntés egy másik zsidó szervezettől való távolságtartásról, akkor nem lehet olyan vezetője, rabbija, választott képviselője a Mazsihisznek, aki ne a közösség döntése szerint cselekedne. Ha több közgyűlésen keresztül hosszasan megvitatjuk a progresszív közösségekhez történő viszonyulásunk módját, majd kétharmados közgyűlési döntéssel elfogadjuk a progresszívek társult tagságát, akkor azt mindenkinek tudomásul kell vennie.

Belső párbeszédre mindig szükség van, a viták előre visznek bennünket és azt is tudnunk kell, hogy nem mindig a többségnek van igaza! De az elfogadhatatlan, hogy egyesek úgy próbálják az igazukat érvényre juttatni, hogy közben a Szövetség egészét sodorják veszélybe és külső erőkkel szövetkezve a szervezet ellehetetlenítésében segédkeznek.

Amikor a Mazsihisz vezetőjét, rabbijait, taghitközségi elnökeit fake news kampányokban gyalázzák, amikor magának a Mazsihisznek az egyházi státuszát megkérdőjelezik, akkor nem lehet senki, aki közülünk mindezeket relativizálja vagy elfogadja. Nem felelősségre vonásokat kezdeményezek, hanem tisztességes munkát kérek! Mindenkire szüksége van a Mazsihisznek, szüksége van a magyarországi zsidóságnak, aki hajlandó alázattal viszonyulni a közösség érdekei iránt, aki képes félretenni korábbi sérelmeit, aki legalább saját maga felé belátja, hogy hibát követett el.

ERŐS SZERVEZETET SZERETNÉK 

Erős szervezetet szeretnék, mert meggyőződésem szerint a magyarországi zsidóságnak ez az érdeke. Minden adottságunk megvan hozzá, ha kitartunk és egységet tudunk felmutatni, akkor képesek vagyunk hatékonyan képviselni érdekeinket. Kívánom, hogy a  Mazsihisz maradjon meg a jövőben is az a szervezet, amelyik csak arra a célra kér állami támogatást, ott vesz át intézményeket, ahol valójában szüksége van rá. Soha ne a politikai lobbi és anyagi megfontolás diktálja elvi döntéseinket. Tiszta lelkiismerettel működjünk együtt a hatalommal, de ne politikai alkuk révén, hanem közösségünk építése érdekében, a közjó szem előtt tartásával” – zárul a Mazsihisz elnökének összefoglalója.

[popup][/popup]