Magyarországon nincs helye a nácizmus eszmerendszerét idéző gondolatoknak

Írta: Horovitz Tamás - Rovat: Hírek - lapszemle

 (…) Magyarország kiveti magából azokat a polgárait, akik embertársaik ellen akarnak cselekedni, uszítanak más nemzetiségek, más vallású emberek kirekesztésére.

Hanuka megállásra kényszerít bennünket, örülni az ünnepnek, örülni a fénynek. Az ünnep utolsó napjához érve, átgondolhatjuk; megtalált-e bennünket a várva várt csoda.

SONY DSC„Nész gadol hajá sám” vagyis  „nagy csoda történt ott”  hallhatjuk ezekben a napokban a zsidó közösségek és családok falain belül. Egy a Hanuka idején játszott játék, betűinek jelentése ez, amely utal a zsidóság történelmének egyik nagy csodájára a jeruzsálemi templom visszafoglalására és a zsidó hit-és kulturális élet újraindulásának. Hanuka üzenete ettől több és  az üzenet, nem csak a zsidóságnak szól.

Számtalan olyan gondolat van az ünnep tartalmában, amelynek már a felismerése is csodaként élhető meg az ember számára. Azokat az értékeket közvetíti, amelyek a világ elértéktelenedésében segítenek számunkra rekonstruálni és újra éleszteni azt a világot, amelyet elődeink a leggondosabban teremtettek meg számunkra bízva abban, hogy az általuk teremtett értékek maradandóak lesznek és mi az utódok belőlük építkezünk tovább.

A csoda a megszentségtelenített templom mécsesének olajához kötődik, melyből csak egy napra elegendő maradt. Az ünnep jelképe annak is, hogy feladatunk a folyamatosság megteremtése a legtisztább emberi gondolatokkal. Azok nélkül csak döcögő, torz képet adhatunk magunkról és alkothatunk másokkal együtt. Az emberi értékek eltorzulása jellemzője lett a világunknak. A lelki béke, a kiegyensúlyozottság megteremtése, a keresztény vallási kultúrának is vezető gondolata, megadva azt a visszaigazolást számunkra, hogy más vallású, más származású embertársaink számára ugyanazok az emberi életet jellemző gondolatok kell, hogy elsődlegesek legyenek, felülemelkedve más, esetlegesen bűnös gondolatokon.

Nyolc napon át fénybe öltöznek a zsidó otthonok és zsidó közösségek. Fénybe öltözik a világ is körülöttünk, hiszen az advent várásához elmaradhatatlan az a tiszta és önfeledt várakozás, mely a karácsony ünnepével teljesedik ki. A kettő közt párhuzamot vonni elengedhetetlen. December 9-én vasárnap, hosszú idő után újra sikerült Debrecen városának megmutatni Hanuka ünnepünk szépségét és az ünnep alkalmával meggyújtani a két gyertyát az ünnepi hangulatba öltöztetett belvárosban. Megmutatva ezzel környezetünknek ünnepünk üzenetét és annak békességében emlékeztetni másokat a zsidó közösség nyíltságára. Ezen a napon volt Advent második vasárnapja is, mely alkalommal keresztény szokás szerint két gyertyát gyújtanak az ünneplők. A két-két gyertyagyújtás, szimbólum. Jelképe annak, hogy vallástól függetlenül a hitünk és annak gondolatai hasonlóak és az ember és világ harmonikus egymás mellett éléséért van. Jelképe annak is, hogy a zsidóságot hitében és vallásában megsértők szembesüljenek azzal: támadásaik a zsidóság ellen nem hogy mások eltávolodását idéznék elő, hanem összefogásra serkentik más vallások gyakorlóit is, hiszen embertársaink megalázásának és társadalmi kirekesztésének megakadályozása közös, embertársi kötelezettségünk.

Hanuka csodája volt, hogy a magyarországi, vidéki városok közt elsőnek demonstrált Debrecen városa a zsidóságot kirekesztő gondolatok ellen a pártok, az önkormányzat egyházak és a helyi civil szervezetekkel együtt. Tette ezt a város, Kósa Lajos Polgármester Úr hívószavára és a megmozdulás fontosságát hangsúlyozva Dr. Bölcskei Gusztáv Püspök Úr mondott erős, bíráló szavakat a gyűlöletkeltés ellen és jelképesen Baltazár Dezső Püspökre emlékezve és egy példázatot említve, veszélyesnek és felelőtlennek nevezte a parlamentben legutóbb elhangzottakat, hangsúlyozva ezzel azt, hogy mély sebeket szakít fel másokban az ehhez hasonló támadás, amely emberi mivoltában sérti meg a zsidóságot. Baltazár Dezső Püspök igazi példaképünk lehet múltbéli cselekedetei alapján.

Hanukai csoda volt az, ahogy Budapesten több tízezer zsidó és nem zsidó ember mondta ki, hogy Magyarországon nincs helye a nácizmus eszmerendszerét idéző gondolatoknak. Magyarország nem fasiszta ország, Magyarországon nincs helye a fasisztáknak. Magyarország kiveti magából azokat a polgárait, akik embertársai ellen akarnak cselekedni, más nemzetiségek, más vallású emberek kirekesztésére uszítanak.

A Hanuka ünnepének mai üzenete határozott; egymás megértésére ösztönzi országunk polgárait, hiszen a gondolat, a Magyarországon élő emberek mindennapi békés életének folytonosságát hivatott biztosítani, mint a Szentélyünk visszafoglalásakor ama világítómécses lángját.

[popup][/popup]