Hahn István – 100. Vallástörténeti konferencia

Írta: Németh György - Rovat: Hírek - lapszemle

hahn

Hahn István ókortudós, az ELTE Ókortörténeti Tanszékének professzora, korábban a Szegedi Egyetem és az Egri Főiskola tanára 1913-ban született Budapesten. A görög és a latin szak mellett a rabbiképzőt is elvégezte, és tudományos munkásságának első két évtizedét a judaisztika határozta meg. A zsidó mellett az arab hagyományt és nyelvet is jól ismerte, nem véletlen, hogy doktori disszertációját A világteremtés az iszlám legendáiban címmel írta, és védte meg 1935-ben. Az ezt követő tíz év viharai ellenére töretlenül pubikált, többek között egy olyan tanulmányt (Az eretnekek könyvei), amiben feltételezte, hogy a rabbinikus hagyományon kívül álló zsidó vallási iratok is előkerülhetnek az ásatások során. Sejtése beigazolódott, amikor 1947-ben megtalálták a holt-tengeri tekercseket.

Érdeklődése 1950-től a római, majd párhuzamosan a görög történelem felé fordult, olyan alapvetően fontos munkákat publikálva, mint a korábban alulbecsült Appianosz a római polgárháborúkról szóló könyveinek fordítása és kommentálása. Appianoszról írta 1971-ben hatalmas, sajnos publikálatlan akadémiai doktori disszertációját is. Hatalmas nyelvtudása mellett az jellemezte munkáit, hogy az antik világot egységben látta és láttatta, mivel mindegyik forrásnyelvét ismerte. Ezért látott meg olyan összefüggéseket, amelyek a csak latin-görög filológiát művelők számára észrevehetetlenek maradtak.

Szenvedélyes tanár volt, hallgatók generációi számára testesítette meg az ókor történetét tömegek által látogatott, népszerű előadásaiban. Szerencsére a televízió is felfedezte, milyen remek előadó, és sorozatokban rögzítette óráit a Gólyavári estékben. A nagyközönség ezekből, és ismeretterjesztő könyveiből (Az időszámítás története, Az ókor története, Hitvilág és történelem, A hadművészet ókori klasszikusai) ismerhette meg. Azt csak pályatársai tudhatták, mekkora nemzetközi tekintélye volt, és hány külföldi folyóirat és kézikönyvsorozat kért tőle tanulmányokat.

1979-ben lett az MTA levelező, 1982-ben pedig rendes tagja. 1984-ben váratlanul ragadta el a halál az alkotói ereje teljében lévő tudós tanárt. Hahn István emlékére volt tanszéke és a Non Omnis Moriar alapítvány 2008-ban tudományos elismerést alapított az egykori szakterületein jelentős életművet létrehozott tudósok elismerésére. Elsőként a marburgi valláskutató, Thomas Köves-Zulauf vehette át a díjat, amelyben később a kolozsvári Ioan Piso majd a helsinki Heikki Solin részesült. Idén március 22-23-án az ELTE Múzeum körúti campusán a legújabb díjazott, a tel avivi Gideon Bohák két napos nemzetközi vallástörténeti konferencia keretében kapja meg a díjat. A konferenciát a szervező ELTE BTK, az MTA II. Osztálya és a Non Omnis Moriar Alapítvány az idén száz esztendeje született Hahn István emlékének ajánlotta.

*

Program

Venue: Faculty Conference Hall, Eötvös Loránd University

(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A).

 

March 22nd, 2013.

10:00 Address by Tamás Dezső, Dean of the Faculty of Humanities, ELTE

10:10 Opening words of László Török on behalf of the Hungarian Academy of Science

 

1st session, chair: László Török

10:20 Zsigmond Ritoók (ELTE): István Hahn and the ancient historiography  in Hungary

11:00 Gideon Bohak (Tel-Aviv University): The magic of cross-cultural contacts in late antiquity

11:40 Presentation of the István Hahn Lecturer award  to Gideon Bohak, laudation by György Németh

 

12:00–13:00 Lunch break

 

2nd session,  chair: Zsigmond Ritoók

13:00 Thomas Köves-Zulauf (Universität Marburg): Hasta societatis – Lanzenkult im antiken Rom

13:20 Ioan Piso (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj): Der Nymphenkult in Germisara

13:40 Heikki Solin (Helsingin Yliopisto): Der Namenzauber in der Antike

14:00–14:20. Discussion

 

3rd session, chair: Heikki Solin

14:30 Richard Gordon (Universität Erfurt): Gods, guilt and suffering: Psychological aspects of ‘prayers for justice’

14:50  Marc Mayer (Universitat de Barcelona): Divinites et cultes dans le Baliares romaines?

15:10 Giulia Baratta (Università degli Studi di Macerata): Bleierne Götter lauten

15:30–15:50  Discussion and coffee break

 

4th session, chair: Gideon Bohak

16:10 Monika Pesthy (Budapest): Euripides and the Christian martyrs

16:30 Tibor Grüll (PTE, Pécs): From ‘monotheismos’ to ‘megatheismos’: religious competition in late antiquity as mirrored in the inscriptions dedicated to Theos Hypsistos

16:50 Attila Jakab  (Budapest): Chrétiens et Juifs sur le chemin de la séparation entre la destruction du Temple (70 apr. J.-C.) et la révolte de Bar Kochba (132-135 apr. J.-C.)

17:10 Ida Fröhlich (PPKE): Incantations ‘for the stricken’ from Qumran

17:30 Zsuzsanna Szántó (ELTE) Noms bibliques, grecs et égyptiens – Étude de l’onomastique des Juifs de l’Égypte hellénistique

17:50 Discussion

 

18:30 Reception for the speakers in the foyer of Gólyavár Lecture Hall (1088 Budapest, Múzeum krt. 4-8.)

 

 

March 23rd

 

5th session, chair: Richard Gordon

09:30 György Németh (ELTE): Jesus or an ointment?

09:50 Celia Sánchez Natalías (Zaragoza–Verona): “…sive quo alio nomine voltis adpellari”: divinidades del Occidente latino a través de las defixiones

10:10 Marina Piranomonte (Beni archeologici di Roma): Anna Perenna

10:30 Nóra Dávid (Universität Wien): ΣΥΜΑ ΙΣΤΡΑΗΛ – New Data to the History of Jews in the Lower Danubian Provinces of the Roman Empire

10:50 Gyula Lindner (ELTE): Ein abergläubischer Schauspieler? – Die Bedeutungsentwicklung von ‘Deisidaimonia’

11:10 Discussion and coffee break

 

6th session, chair: Radu Ardevan

11:25 Dániel Bajnok: (ELTE): The goddess of Report in the courtroom

11:45 Dóra Kovács, (ELTE): Der Festzug von Pentheus. Die Pharmakos-Frage in der Bacchae von Euripides

12:05 Katalin K. Csízy (KRE BTK, Budapest): Themistios als Bewahrer der antiken Religion

12:25 Discussion

 

12:40-14:00  Lunch break

 

7th session, chair Ioan Piso

14:00 Viktória  Jármi (ELTE): The Figure of Cacus in the Roman Literature

14:20 Levente Takács (DE, Debrecen): Religion and land surveying in Ancient Rome

14:40 György Hegyi W. (ELTE): Dionysos and Horatius

15:00 Radu Ardevan, (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj): Zeuge der Gefahr. Zu den Widmungen eines Haruspex von Apulum

15:20. Ádám Szabó (MNM, Budapest): Paulus, römischer Bürger

15:40. Discussion and coffee break

 

8th session, chair: György Németh

16:00  Péter Kató (ELTE – Heidelberg): Opfer und Gesellschaft im hellenistischen Kos

16:20 Ennio Sanzi (cultore della materia “Storia delle religioni”, Università di Messina): La religiosità isiaca tra testi letterari e documenti epigrafici e papiracei.

16:40 Alirán Gelenczey-Miháltz (Budapest): The Bridal Chamber. Eschatological Ideas in Valentinian Gnosis

17:00 Silvia M. A. Siqueira,  (Universidade Estadual do Ceará – Brasil): Riflessioni storico-religiose sul ritratto nel mondo tardo-antico: a proposito dei ritratti femminili nell’iconografia cristiana catacombale a Roma tra IV e V sec.

17:20 Alessandra Carucci (Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, Città del Vaticano): Elementi di propaganda religiosa ortodossa nell’acrostico-tetrastico eroelegiaco del canone giambico bizantino.

17:40 Discussion

18:00 Closing remarks: Gideon Bohak and Heikki Solin

 

 

[popup][/popup]