Ha Ön zsidó, portugál állampolgár lehet!

Írta: jég - Rovat: Hírek - lapszemle

A portugál parlament pénteken törvényt fogadott el arról, hogy megszerezhetik az állampolgárságot azoknak a zsidóknak a leszármazottai, akiket a XV. század végén űztek ki az országból.

size1

Portugál zsidók széderestéje, 1725.

A kezdeményezést a kormánypártok és az ellenzék egyaránt támogatta, a törvényt egyhangúlag fogadták el. “Ez történelmi nap. A helyreállítás napja… , amikor újra összekötjük az 520 éve erőszakkal elszakított köteléket. Örömmel látunk mindenkit, akinek soha nem kellett volna elmennie” – mondta az egyik képviselő.

Mario Soares akkori szocialista párti portugál elnök már 1989-ben bocsánatot kért a zsidóktól az üldöztetésért, a katolikus hitre való erőszakos áttérítésért és a kiutasításért. Az erről szóló rendeletet 1496-ban hozta I. Szerencsés Mánuel (Dom Manuel I o Venturoso) portugál király. (A Mánuel név maga is héber eredetű.) A Portugáliából – és négy évvel korábban Spanyolországból – elűzött szefárd zsidók főleg Németalföldön, az Oszmán  Birodalom területén és később Amerikában, ezen belül Portugália brazíliai gyarmatán telepedtek le.

Az 1506-ban Lisszabonban lemészárolt zsidók emlékműve
Az 1506-ban Lisszabonban lemészárolt zsidók emlékműve

Mivel a 15. század végén Portugáliából elűzött zsidók nem vitték magukkal személyes okmányaikat, új törvény lesz kénytelen definiálni azt, hogy ki is kaphat portugál állampolgárságot. „Ha portugál eredetű szefárd közösséghez tartoznak, amelynek kapcsolata van Portugáliával” – fogalmaz Jose Oulman Carp, az ország zsidó közösségének feje. Továbbá a pályázónak szefárd nevűnek kell lennie és az is előny, ha otthon a családban a ladino nyelvet beszélik.

Viszont a kérelmezőnek nem kell Portugáliában élnie – ami kivétel az általános szabály alól. Utóbbi hat év helyben lakáshoz köti a portugál állampolgárságot.

ShowImage (1)

Titkos szédereste az inkvizíció idején. 19. századi festmény.

A kérelmek elbírálását intéző majdani tanácsban minden bizonnyal benne lesznek az állam és a zsidó közösség képviselői is. Részletek még nincsenek, mivel még jelentkezők sincsenek.

Hogy hányan kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, azt majd meglátjuk. Egy kis bevándorlás jót tenne a portugál zsidóknak, akiknek létszámát mindösszesen ezer-ezerötszáz főre becsülik és még e kicsiny közösség is igen elöregedett.

J Oulman Carp oseelsősorban a törökországi zsidók körében remél pozitív visszhangot az ügyben: Az ibériai félszigetről elűzött zsidók közül annak idején rengetegen mentek a török birodalomba, amely örömmel vette a képzett emberek beáramlását.

MTI/JTA

Címkék:inkvizíció, Portugál zsidók

[popup][/popup]