Értesítés a holokauszt második generációját támogató Együtt programról

Írta: Szombat - Rovat: Belföld, Hírek - lapszemle

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) pályázatot írt ki a holokauszt túlélők gyermekeinek megsegítésére – adta hírül a mazsihisz.hu. E támogatásra azok a Magyarországon élő magyar állampolgárok jogosultak, akik 1945. október 30-a után születtek, és legalább az egyik szülőjük a 2. világháborúban zsidó származása miatt üldöztetést szenvedett el. A MAZSÖK a következő dokumentumokat fogadja el ennek igazolására:

Legalább az egyik szülőjének MAZSÖK száma, vagy igazolás arról, hogy legalább az egyik szülője a MAZSÖK rendszerében holokauszt túlélőként van regisztrálva.

A NÜB igazolása arról, hogy legalább az egyik szülője holokauszt túlélő.

A MUSZOE igazolása arról, hogy legalább az egyik szülője holokauszt túlélő.

Legalább az egyik szülőjének Claims Conference regisztrációja.

Ha a fenti igazolások egyikéhez sem tud hozzájutni, kérik, igazolja, hogy legalább az egyik szülője a 2. világháború alatt a nürnbergi törvények értelmében üldöztetést szenvedett el.

Elfogadják bármely magyarországi zsidó hitközség igazolását arról, hogy legalább az egyik szülője zsidó, vagy az önkormányzat hatósági bizonyítványát valamelyik szülője vallásáról, az anyakönyvi bejegyzés alapján.

Az EGYÜTT program, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) és a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (MAZS) közös segélyezési terve 76,3 millió forintot nyert a MAZSÖK pályázatán, melyből szociális, mentálhigiénés, valamint egészségügyi támogatást nyújt a másodgeneráció rászoruló tagjainak.

A program a rászorultság mértékének megállapításakor a jelentkezők háztartásának anyagi helyzetén túl figyelembe veszi egészségügyi és mentális állapotukat, valamint családi kapcsolataikat, hogy körültekintően mérlegelni tudja: hol van a legnagyobb szükség a segítségre.

A támogatások aránya a vidék és a főváros között 25-75 százalék.

Az EGYÜTT program keretében a következő támogatások igényelhetőek:

Szociális támogatás
Élelmiszer csomag
Rezsiköltség támogatás
Szociális tanácsadás, segítség az ügyintézésben

Mentális segítségnyújtás
Egyéni tanácsadás
Egyéni és csoportos család- és párterápia
Életvezetési tanácsadás személyes vagy táv (internet) formában

Egészségügyi támogatás 
Általános gyógyászati segédeszközök (pl. vérnyomásmérő, kerekes szék, stb.):
ingyenes bérlés illetve támogatás a megvételhez
Személyre szabott gyógyászati segédeszközök: (pl. szemüveg, hallókészülék, stb.): támogatás a megvételhez
Fizioterápia, gyógytorna
Egészségnapok: Budapesten és vidéken állapotfelmérő beszélgetés,
szűrővizsgálatok, diéta tanácsadás meleg ebéd biztosításával
Pénzügyi támogatás és tanácsadás sürgős diagnosztikai vizsgálatok esetén
Kórházi ápolás utáni lábadozás támogatása

A programot a pályázatot kiíró MAZSÖK várhatóan kora ősszel tudja elindítani. A regisztrációkra ezt követően kerülhet sor: megkezdéséről a www.mazsihisz.hu és a www.mazs.hu weboldalon fogják tájékoztatni a közönséget.

Kérik, az érintettek kísérjék figyelemmel ezeket az oldalakat, vagy érdeklődjön hitközségében, hogy hol és mikor tud jelentkezni a támogatásokra.

[popup][/popup]