Életjáradék holokauszt túlélőknek

Írta: Mazsihisz - Rovat: Hírek - lapszemle

A német kormánnyal a múlt év végén és ez év folyamán lefolytatott tárgyalások nyomán a Claims Conference lehetőséget kapott az életjáradék-program jogosultsági körének kiterjesztésére.

Claims
A Claims Conference életjáradékára jogosult lehet az a zsidó származású holokauszttúlélő, aki koncentrációs táborban volt, gettóban volt legalább 3 hónapig, vagy a külvilágtól elzárva bujkált legalább 6 hónapig, vagy hamis személyazonossággal élt legalább 6 hónapon keresztül, a náci Németország által megszállt területen.Azok a személyek, akik a 3 hónapos gettós fogva tartást magzati állapotban élték át (legkésőbbi születési dátum 1945. augusztus 31.), szintén jogosultak lehetnek a programban, amennyiben az egyéb kritériumoknak is megfelelnek. A pontos kritériumok a Claims Conference internetes oldalán találhatók, a www.claimscon.org oldalon.

A kibővített kritériumokról minden regisztrált ügyfél 2011. december, illetve 2012. január folyamán tájékoztatást kapott. Aki már beadott kérelmet, nem kell új kérelmet beadnia. A kifizetések a kérelem jóváhagyását követően kezdődnek.

A jóváhagyott kérelmek 2012. november 1-jétől, illetve 2013. január 1-jétől visszamenőleg lesznek kifizetve a jogosultság alapja szerint, illetve ha a kérelem ezen időpontok után került beadásra, akkor a kérelem bevételének napjától. 2013. január 1-jétől a kifizetés összege minden jóváhagyott CEEF-kérelmező részére havi 300 euró lesz. Az első, visszamenőleges kifizetést követően a kifizetések háromhavonta történnek.A Claims Conference életjáradékára csak olyan túlélők lehetnek jogosultak, akik nem kapnak német forrásból nyugdíjat (CEEF, Art 2, Német Kárpótlási Törvény – BEG –, PRVG, Osztrák OFG ellátás, Izraeli Pénzügyminisztériumtól az  5717–1957 sz. törvény alapján folyósított ellátás), és akik minden egyéb kritériumnak megfelelnek.

Figyelem: Azok az üldözöttek, akik a Német Gettónyugdíjtörvény (ZRBG) alapján a gettóban végzett munka után német társadalombiztosítási nyugdíjban részesülnek vagy arra jogosultak, megkaphatják a CEEF-nyugdíjat is.

Azok az üldözöttek, akik már részesülnek a CEEF háromhavonkénti kifizetésében, illetve akik korábban már beadtak kérelmet a CEEF programban, új kérelmet nem adhatnak be. A korábban elutasított kérelmek az új kritériumok szerint ismételt elbírálásra kerülnek.

Kérelmet csak a túlélő adhat be, örökös nem. Azok a túlélők (magzati állapotra is vonatkozik), akik a fenti kritériumoknak nem felelnek meg, és korábban nem kapták meg a Budapest Alap egyszeri, 1900 eurós kifizetését, beadhatnak kérelmet a HVCF (Holocaust Victim Compensation Fund) programban. A HVCF egyszeri kifizetésének összege 2556 euró jóváhagyott kérelem esetén.

Mind a CEEF háromhavonkénti kifizetésére, mind a HVCF egyszeri kifizetésére kérelmet kell beadni. Jelentkezési nyomtatvány letölthető online a www.claimscon.org internetes oldalról vagy beszerezhető a Claims Conference Budapesti Irodáján.

A kérelemhez jól olvasható fénymásolatban mellékelni kell a személyazonossági igazolványt, a zsidó származás igazolását, a házassági anyakönyvi kivonatot (nőknél) és az üldöztetés igazolását.

Bővebb információ a www.claimscon.org oldalon, valamint a Claims Conference Budapesti Irodáján: Claims Conference Budapest, 1054 Budapest, Tüköry u. 3. Telefon: 374-3078. Ügyfélfogadás hétfőtől hétfőtől-csütörtökig 9 és 12 óra között.
[popup][/popup]