A Debreceni Zsidó Hitközség elöljáróságának közleménye

Írta: Debreceni Zsidó Hitközség - Rovat: Hírek - lapszemle

 A MAZSIHISZ honlapján megjelent írás „Testvéreink visszatérnek: döntött a vallási bíróság a debreceni kizárásról” címmel, valótlan információkat közölt.

A debreceni hitközség vezetői: Grósz Zsuzsanna alelnök, Asher Ehrenfeld rabbi és Horovitz Tamás elnök

A Debreceni Zsidó Hitközség elöljárósága nem hozott olyan döntést, mely szerint a hitközség bármely tagját kizárta volna. Az írásban említett személyek vallási életének gyakorlásában semmilyen módon nem korlátozta és korlátozza hittestvéreit, melynek bizonyítéka, hogy az említett személyek az eddigiek során látogatták a hitközség által szervezett istentiszteleteket.

Nem tartjuk helyesnek, ha a MAZSIHISZ honlapján a szövetség tagjairól valótlanságok jelennek meg, illetve a megjelent írás egyoldalúan ad tájékoztatást. Erre való tekintettel itt adjuk közre Dr. Asher Ehrenfeld Debreceni Főrabbi levelét, melyet az Országos Főrabbihoz küldött el, a Bét Din összehívását megelőzően.

 

Debreceni Zsidó Hitközség Rabbisága

בי’ד צדק דק”ק דעברעצען

בנשיאות הרב אשר ז. אהרנפלד שליט”א

 

Kelt: Debrecen, 2017.03.28                                                                          כה אדר תשעז

Ikt.sz.: K-22/2017

 

 

 

 

 

Tisztelt dr. Frőlich Róbert Országos Főrabbi Úr!

 

 

Köszönöm, hogy legutóbbi levelében részletesen kifejtette azon álláspontját, amely szerint felettes szervként kíván a Debreceni Zsidó Hitközség életébe beavatkozni.

Ezúton, a korábbi udvarias tájékoztató levelemet, melyet az Ön részére írtam, az alábbi formális körülmények ismertetésével kívánom pontosítani.

A Debreceni Zsidó Hitközség orthodox hitközség.

Jelen levelemnek alapvetően nem célja, hogy visszaemlékezzünk és értékeljük azt, hogy a kommunista államrend idején miként került központosításra, illetve azonos szervezetbe neológ hitközségekkel, és ezen szervezetnek miként lett folytatása a MAZSIHISZ. Amint arra sem hivatott alapvetően visszaemlékezni jelen levelem, hogy a kényszerű létközösség eddigi hosszú évtizedeiben tudomásom szerint nem kívántak neológ rabbik fennhatóságot gyakorolni orthodox hitközségek, intézmények felett, tiszteletben tartva vallási nézeteink különbözőségeit.

 

A Debreceni Zsidó Hitközség orthodox hitközség.

Tagjai ezért orthodox keretek között kívánják vallási bíróság előtt békéltetés céljából megtárgyalni ügyeiket. Tekintettel arra, hogy tudomásom szerint az Ön által is képviselt Rabbitestületnek jelenleg nincs 3 olyan rabbi tagja, akik orthodox jeshiva, orthodox rabbinátusi szmichával rendelkezne, a DZSH megidézett tagjai – köztük személyem – tekintetében nem áll módunkban az Ön által megfogalmazott meghívást orthodox Bész Din ülésre történő meghívásnak tekinteni.

Kizárólag orthodox Bész Din döntvényeit áll módunkban elfogadni, a fentebb ismertetett – orthodox hitközség – okból adódóan.

A MAZSIHISZ alapszabályát – melyet a neológ többség szavazott meg – vallási kérdésekben sem tarthatja mindenki méltányosnak az orthodox hitközségekkel szemben, és annak alkalmazása is számos hátránnyal sújtja az orthodox hitközségeket, így a DZSH-t is. A DZSH, mint orthodox hitközség önmagát a vallási alapelvei alapján határozza meg, ebben nem áll módunkban a MAZSIHISZ alapszabálya javára letérni a halacha útjáról.

A MAZSIHISZ Alapszabálya nem fogalmazza meg a vallási jellegű meghatározások betartásának kötelezettségét, illetve azok tekintetében szankciót nem határoz meg. Következésképpen azokat kizárólag ajánlásoknak áll módomban tekinteni, amelyeket – orthodox hitközség révén – elfogadni, tekintettel a neológ megközelítésre nem tudunk, teljesítésük a jelen kérdésben ellentétes lenne orthodox identitásunkkal.

A MAZSIHISZ szervezeti életében a Debreceni Zsidó Hitközség tagjai igyekeztek agilisan részt venni. Jómagam is, szinte valamennyi közgyűlésen megjelentem. Néhány hónappal ezelőtt közgyűlési tagságomat azonban megvonták, hivatkozással arra, hogy nem rendelkezem neológ, illetve a neológ Rabbiképző által honosított szmichával.

Jelen helyzetben ugyanezen gondolatmenetet kívánom Önnek tudomására hozni. Mivel a MAZSIHISZ az előbb említett lépésével markánsan megállapította a határvonalat a neológ és az orthodox működés között; ennek tiszteletben tartására kérem Önt is, és arra bátorítom, hogy az Önhöz fordult debreceni, vélelmezhetően sérelmet elszenvedőket irányítsa egy olyan Bész Dinhez, amelynek nem csupán önértelmezésében megfogalmazott juriszdikciója, hanem vallási jelleg és tartalom tekintetében is elfogadható döntvényi kompetenciája van egy orthodox hitközség, a Debreceni Zsidó Hitközség tagjainak tekintetében.

Remélem, hogy világosan kifejtettem véleményemet és részemről a témát befejezettnek tekintem, a továbbiakban nem kívánok ezzel foglalkozni.

 

Tisztelettel

Asher G. Ehrenfeld

debreceni főrabbi

ראב”ד דק”ק דעברצען והגליל

 

[popup][/popup]