BZSH: Eredménytelen közgyűlés

Írta: Pályi Márk - Rovat: Hírek - lapszemle

A minősített többséghez nem voltak elegen.

BZSH közgyűlés

Képünk egy korábbi közgyűlésen készült

A Budapesti Zsidó Hitközség csütörtöki, estébe nyúló évi rendes közgyűlésén a küldötteknek nagy erőbedobás árán sem sikerült kézzelfogható eredményt elérniük. A fontos napirendi pontok közül sem a Vasvári Pál utcai körzet jogállásáról és fenntartási költségeinek kérdéséről, sem az új alapszabály-tervezetről nem sikerült érvényes határozatot hozni. A küldöttek ugyanis határozatképes létszámban jelentek meg, de a minősített többséghez már nem voltak elegen, márpedig a fenti kérdések eldöntéséhez erre lett volna szükség.

A Scheiber Sándor utcai zsinagógát, vagyis az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem imaházát, Darvas István rabbi vezetésével fölvették a BZSH-ba és mostantól önálló körzetként jegyzik, amely majd három főt delegál a későbbi közgyűlésekbe.

A Vasvári Pál utcai körzet ügyében azonban, amelyet a Chabad-EMIH-hez tartozó Oberlander Baruch rabbi vezet, jogilag ugyanakkor a BZSH-hoz tartozik és küldötteket is delegál a BZSH s így a Mazsihisz döntéshozó közgyűlésébe, nem sikerült rendezni. Az EMIH-hel folytatott tárgyalások egy esetleges bérleti szerződésről hosszú idő alatt sem vezettek eredményre, így szavazásra bocsátották a kérdést, hogy a BZSH kizárja-e a taghitközségei közül a Vasvári Pál utcai templomkörzetet. És noha elsöprő többségben igennel szavaztak a jelenlévő küldöttek, néhány fő hiányzott a minősített többséghez. Végül annyiban maradtak, hogy lehetőség szerint a jövő év elejétől már visszatartják a templom fenntartására szánt összegeket, hogy költségeit a Chabad viselje.

Ugyanez a helyzet állt elő az új alapszabály-tervezet kapcsán is, amelyet Kunos Péter ügyvezető igazgató ismertetett. Egy kisebb csoport tartózkodása miatt a jelenlévők elsöprő többségének szavazata nem érte el az érvényes döntéshez szükséges minősített többséget. Fröhlich Róbert országos főrabbi utóbb feddésben is részesítette a távollévő küldötteket, hogy jelenlétük hiányában néhány ember különvéleménye, sajátos megfontolásai is vissza tudják vetni az ügyek rendezését. A több mint öt órán át tartó küldöttgyűlés így túlnyomórészt eredménytelenül zárult, a sokat kárhoztatott alapszabály is maradt egyelőre a régiben.

Részletes tudósítással még a mai napon jelentkezünk.

[popup][/popup]