Amikor a szerző el akarja lopni saját könyvét

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára posztolta az alábbi történetet Dalos György író, műfordító,  1979-ben történt megfigyelésével kapcsolatban.

Dalos György

40 éve történt

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-B. Önálló Alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

NAPI OPERATÍV INFORMÁCIÓS JELENTÉS
1979. október 16.

TE – helyiség-, szobalehallgatás

D.György iró /b.ny. alatt áll/ NSZK-ban megjelent könyvének két példányát: a kiadó megküldte felesége munkahelyére, a Kossuth KKV-hoz. Feleségével együtt a két példány eltulajdonítását tervezi, amelyeket a tiszteletpéldányokkal együtt terjeszteni kívan az ismerősei között.

Intézkedés: — tájékoztató jelentés készítése — a bizalmas nyomozás folytatása.

Mészáros Béláné r.alezredes alosztályvezető

Az irat levéltári jelzete:
ÁBTL – 2.7.1. NOIJ III/III. 222/3. 1979. október 16.

_________________________

Az ügy hátteréről a bizalmas nyomozás alatt álló D. György író, azaz Dalos György később ezt mesélte:

“Persze csempészni kellett a kéziratokat. Akkor az NDK-n keresztül Svédországba tartottam, és Kelet-Berlinben föladtam postán a kéziratokat, hogy azok nyugaton is ott legyenek, két hét múlva valóban meg is érkeztek. A 78-as esztendő számomra azért volt különleges, mert ekkor döntöttem úgy, hogy kilépek az irodalmi elszigeteltségből. Stockholmban Szil Péternél minden meglévő kéziratomat lemásoltam, amit Enzensbergernek* 71-ben odaadtam, most egy kicsit följavítottam, németesítettem a szövegeket, leírtam kívülről tudott verseket.

Irodalmi ügyintézésem híre alighanem eljutott a hatóságokhoz, mert hazatértemkor a ferihegyi repülőtéren alapos vámvizsgálatban részesítettek: a félrehívásos, különszobás fajtából. A vámtisztek egyenesen azzal fenyegetőztek, hogy ha nem vallom be, hol tartom a titkolt csempészárut, akkor ollóval vágják szét egyetlen télikabátom bélését. Vállat vontam: tegyék, amire elálltak e nagyszabású tervtől. Ma sem tudom, mit kerestek, az okot azonban sejtem. A Gauck-hatóságnál talált egyik jelentés szerint a III./III. közvetlenül elutazásom előtt figyelmeztette a Stasit, hogy műveim NSZK-beli kiadását forgatom a fejemben, s ezért kérik az elvtársakat, hogy ottani tartózkodásomat kísérjék figyelemmel.

Különben azt hiszem, nem nagyon titkoltam szándékomat, hogy előbb-utóbb áttöröm a hazai publikációs blokádot, de még ha titkoltam volna is: nagyszobánkban közvetlenül az ajtó mellett állt az ebédlőasztal, amelynél külföldi vendégeimmel beszélgettem. 1991 januárjában a Nemzetbiztonsági Hivatal munkatársai ezt az asztalt tolták félre, hogy a szegélyléc mögül kivegyék az oda 1969-ben beszerelt lehallgatókészüléket.

A kéziratok egy részét nem tudtam kicsempészni, ezeket Glück Bondi színházi rendező csempészte ki a cipőjében. Valami információt a lakásunkban lévő lehallgató-készülékből elkaphattak, mert Glück Bondi majdnem lekéste a zürichi gépet, és mindent megnéztek, csak a cipőjét nem vetették le, úgyhogy a lábán vitte ki a hiányzó kézirataimat nyugatra. Mindezekből leadtam egy kötetet a nyugat-berlini könyvkiadóba. Prózák és versek voltak együtt, Helyzetem a helyzetben címmel jelent meg 79 őszén. Eldöntöttem, hogy átmegyek a szamizdat mellett, ahogy az oroszok mondták: tamizdadba – külföldön kiadásba –, és ezzel vállaltam egy újabb illegális lépést.”

Szemelvények innen:
https://webcache.googleusercontent.com/search…
és innen:
http://www.c3.hu/scripta/beszelo/98/0708/13dalos.htm

* Hans Magnus Enzensberger német költő, író, műfordító, szerkesztő-kiadó, Dalos György Helyzetem a helyzetben – németül: Meine Lage in der Lage. Gedichte und Geschichten. – című könyvének egyik fordítója.

[popup][/popup]