A német rabbiképző a Langer-ügyről

Írta: Hartmut Bomhoff, Abraham Geiger Kolleg - Rovat: Hírek - lapszemle, Külföld

Szerkesztőségünk korábban tudósított Langer Ármin rabbinövendék és a németországi Abraham Geiger Kolleg vitájáról a bevándorlásról, aminek nyomán Langert eltanácsolták az intézménytől. Cikkünk nyomán angol nyelvű levelet kaptunk az intézmény képviselőjétől, melynek fordítását az alábbiakban közöljük. 

Kedves Barátaink,

engedjétek meg, hogy tájékoztassalak benneteket, mi áll az egyik magyar rabbinövendékünk ellen nemrég indult fegyelmi eljárás körül kibontakozott vita hátterében.

bomhoff

Hartmut G. Bomhoff

A 25 éves, Budapestről érkezett Langert Ármint, az Abraham Geiger Kolleg harmadéves hallgatóját a Rabbinikus Tanulmányok Központjának Igazgatótestülete 2016. január 14-én tájékoztatta, hogy a továbbiakban nem tekintik beavatásra váró rabbijelöltnek.

Langer úr elismerte az “Útmutató a média használatához “ (Richtlinie für den Umgang mit den Medien) átvételét, amikor 2013. október 9-én aláírta tanulmányi szerződését.

Langer elbocsátására a tanulmányi szerződésében a média szereplésről foglaltak sorozatos megsértése után került sor, ami a taz (Tageszeitung) országos napilapban 2015. november 24-én megjelent goromba hangvételű cikkben érte el csúcspontját, melyben Langer Dr. Josef Schustert, a Német Zsidók Központi Tanácsának elnökét rasszizmussal vádolta meg.

Ebben a cikkben Langer azt is indítványozta, hogy a szövetséget „Rasszista Zsidók Központi Tanácsának” nevezzék át. Továbbmenve, ugyanezen a napon, Langer demonstrációt kezdeményezett a Német Zsidók Központi Tanácsának berlini központjának épülete elé.

2015-ben több mint 1 millió menekült keresett menedéket Németországban. Dr. Joser Schuster az antiszemitizmus németországi térnyerése körüli aggodalmaknak adott hangot, amit az a tény indokol, hogy a menekültek többsége olyan társadalmakból származik, ahol az antiszemitizmus nem tabu. Ugyanakkor Schuster hangsúlyozta, hogy az iszlám nem vall antiszemita nézeteket.

Az incidenst követően a Német Általános Rabbinikus Konferencia egy nyilatkozatot adott ki a Németországi Zsidók Központi Tanácsának Frankfurtban 2015. november 30-án megrendezett közgyűlésén, melyben Langert Ármint felavatásra méltatlannak, és a rabbi tisztség betöltésére alkalmatlannak találták.

A nyilatkozat fegyelmi eljárás kezdeményezésére szólította fel az Abraham Geiger Kolleg-et. Az eljárás során konzultáltak a Németországi Progresszív Zsidók Szövetségével. A tanácskozások után az 5 tagból álló rabbitestület egyhangú elbocsátó határozatot hozott 2016. január 14-én, biztosítva azonban Langer Ármin számára a jogosultságot, hogy 12 hónap letelte után kérhesse újra-felvételét.

A haladó nézeteket valló Katarina Seidler a Németországi Zsidók Központi Tanácsán belül hangsúlyozta: “egy rabbinak érzékenynek és tisztelettudónak kell lennie a zsidó közösség félelmeivel és aggodalmaival kapcsolatban. Langer úrból hiányzik a legalapvetőbb modor. A vélemények sokszínűsége és a vitára való nyitottság a judaizmus lényegét képezik. Mások ócsárlása és lebecsülése azonban nem. Olyan rabbikra van szükségünk, akik megértik a rabbihivatással járó méltóságot.”

Langer Ármin elbocsájtását követően, a korábbi rabbi jelölt több sajtóorgánumot is felkeresett. A sajtóban azóta megjelent észrevételei félrevezetőek voltak, mivel elbocsátása indítékának azt a tényt jelöli meg, hogy zsidó-muszlim párbeszédben vesz részt. Az Abraham Geiger Kolleg volt az egyik legelső képviselője a muszlim és zsidó közösségek közötti tudományos és tapasztalati párbeszédnek Németországon belül. A két legjelentősebb kisebbség közötti megértés és szolidaritás szükségessége központi téma az Abraham Geiger Kolleg számára, annak 1999-es megalapítása óta.

A rabbiképzéstől való eltanácsolásától függetlenül, Langer Ármin befejezheti az egyetemi diploma megszerzéséért folytatott tanulmányait a Potsdami Egyetem Zsidó Teológia szakán és megtarthatja a zsidó fiatalokat tanulmányaikban támogató németországi zsidó alapítvány, az Ernst Ludwig Ehrlich Ösztöndíj Alapítványtól kapott ösztöndíját.

A legjobbakat, nagyon boldog és jelentőségteli Pészahot kívánva nektek és szeretteiteknek,

Hartmut G. Bomhoff 

Abraham Geiger Kolleg an der Universität Potsdam

Címkék:bevándorlás, Langer Ármin, Németország, zsidó-muszlim párbeszéd

[popup][/popup]