A megújulás hagyománya – Zsidó és más monoteista identitásmintázatok kétszáz éve

Írta: Szombat - Rovat: Belföld, Hírek - lapszemle

Tudományos konferencia 2015. december 7-én a Goldmark teremben (1075 Budapest, Wesselényi u. 7.)

a megujulas hagyomanya

09.45-10.00 Toronyi Zsuzsanna, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatójának köszöntője

A konferencia délelőtti levezető elnöke: Riszovannij Mihály

10.00-10.20 Vajda Károly
A neológia első nemzedékeinek fejlődésfogalma
10.20-10.40 Schweitzer Gábor
„Haladó zsidóság – halódó zsidóság”, avagy a neológ/modern zsidóság szellemi útkeresése az 1920-as, 1930-as években

10.40-11.00 Bíró Tamás
„Határozatlanság” vagy „arany középút”? Módszertani megjegyzések a neológia meghatározásához

11.00-11.20 Radvánszki Péter
A neológia rejtett jelentései
11.20-11.40 Kis Olivia Lőw Immánuel imakönyve a neológ kultúrtörténet fényében

11.40-12.00 Lantos Dora Huber Lipót (1861–1946) kalocsai érsek és talmudista

12.00-12.45 Vita
13.00-14.00: Ebédszünet

A konferencia délutáni levezető elnöke: Vajda Károly

14.00-14.20 Jutta Hausmann A monoteizmusról jelenleg folyó vita és annak az identitásdiskurzussal szemben támasztott kihívásai

14.20-14.40 Riszovannij Mihály Két világ határán. A modernizáció megtapasztalása Schnitzer Ármin komáromi főrabbi visszaemlé-kezéseinek tükrében

14.40-15.00 Mártonffy Marcell Idegen és vendég. Az eljövendő metaforái Derrida teológiai olvasataiban

15.00-15.20 Pogány Krisztina Ébredési mozgalmak és belmisszió a Magyarországi Református Egyházban 1920 és 1945 között

15.20-15.40 Takács Klaudia A SZRKE megalakulásának előzményei (1919–1923) és az identitásváltozásra kiható kérdések

15.40-16.25: Vita
18:00: Hanukai gyertyagyújtás (Múzeumi kiállítótér, 2. emelet)

A Konferencia előadói:

Bíró Tamás, PhD (tudományos főmunkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest)

Hausmann, Jutta, PhD (habilitált egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem)

Kis Olivia, cand. MA (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest)

Lantos Dora, MA, doktoranda (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest)

Mártonffy Marcell, PhD (egyetemi docens, Andrássy Gyula Német Egyetem, Budapest)

Pogány Krisztina, MA, doktoranda (Selye János Egyetem, Komárno)

Radvánszki Péter, MA (a BZSH Páva utcai körzetének rabbija):

Riszovannij Mihály, PhD (egyetemi docens, NyME, Selye János Egyetem, Komárno)

Schweitzer Gábor, PhD (habilitált egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, tudományos főmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia, Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet) )

Takács Klaudia, MA, doktoranda (Selye János Egyetem, Komárno)

Vajda Károly, PhD (habilitált egyetemi docens , Selye János Egyetem, Komárno)

A konferencia az NKA támogatásával valósul meg.

Az esemény oldala itt.

[popup][/popup]