A Mazsike a bojkott mellett – egyelőre

Írta: mazsike.hu - Rovat: Hírek - lapszemle

Amíg a kormányzat részéről a megbékélést szolgáló, a zsidóság egyetértését elnyerő válasz nem születik, addig a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület nem használja fel a Civil Alaptól elnyert támogatást. 
mazsike25_ujlogoA Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnökségének közleménye

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 25 éves működése során, minden tevékenységével és megnyilvánulásával azt kívánta szolgálni, hogy a magyar társadalom, a magyar nemzet egésze számára átélhetően, élményszerűen mutassa be teljes gazdagságában mindazt, amit a zsidó közösség adott az országnak. Egyúttal biztosítsa a bármilyen formában a magyar zsidó közösséghez tartozó állampolgárainak identitásuk megélését.

Tény, hogy Magyarországon Európa egyik leginkább asszimilálódott zsidó közössége élt, és vett részt az ország építésében. Megdöbbentő, ahogy ez az állam könnyű szívvel és szokatlan ügybuzgósággal szolgáltatta ki több mint félmillió polgárát egy népirtó gépezetnek, fosztotta meg emberi és állampolgári jogaitól, rabolta el vagyonát.

Meggyőződésünk szerint a Holokauszt Emlékév alkalmat kínál arra, hogy a magyar nemzet józan, öntudatos és felelősen gondolkodó része, a többség, előrelépjen a múlt feldolgozásában. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület ilyen megfontolásból fogadta el a felkérést a Holokauszt Év Emlékbizottságába, tette meg javaslatait, indított el különböző programokat. Szándékaink, elveink, céljaink nem változtak, ezért számunkra is elfogadhatatlanok azok a fejlemények, döntések, kormányzati tervek, amelyek nem csak a zsidó közösség érzéseit sértik, hanem minden olyan magyar állampolgárét, aki a múltról felelősen gondolkodó többséghez tartozik és békében szeretne élni bármilyen kisebbséghez tartozó honfitársával.

Nem tudjuk elfogadni, hogy a Szabadság téren a német bevonulásra emlékező emlékmű álljon, kétes értelmű szimbólumokkal, a magyar államnak a holokausztért viselt felelősségét relativizálva.
Nem fogadható el, hogy a Józsefvárosi pályaudvar helyén olyan holokauszt-emlékhely és oktatási központ valósuljon meg, amihez egyetlen zsidó szervezet véleményét, észrevételét sem vették figyelembe.

Nem tudjuk elfogadni, hogy Szakály Sándor történész a történelmi tényeket és a mai hivatalos álláspontot is semmibe vevő, hazug történelmi állítással próbálja menteni a magyar állam felelősségét a Kamenyec-Podolszkijba deportáltak elpusztításában.

Álláspontunk szerint a Holokauszt Emlékév általunk kezdeményezett, elindított programjainak célja a közös nemzeti emlékezet erősítése, a múlttal való felelős szembenézés, a magyar zsidóság békéjének megteremtése.

A jelenlegi helyzetben a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy ameddig a kormányzat részéről a fenti kérdésekben a megbékélést szolgáló, a zsidóság egyetértését elnyerő válasz nem születik, addig az elnyert támogatást nem használjuk fel.

Ugyanakkor jelentős erőfeszítéseket kívánunk tenni annak érdekében, hogy az általunk elindított programokat céljaink és a magunk tisztessége érdekében mindenképpen megvalósítsuk.

 

[popup][/popup]