A magyar Holokauszt – Hetven év múltán

Írta: Szombat információ - Rovat: Hírek - lapszemle

A Közép-európai Egyetem konferenciája 

Időpont: 2014. április 6. 9-17 h

Helyszín: CEU, Nádor u. 9., Auditorium

Konferencia program

9:00 / Regisztráció

9:30 / John Shattuck, a Közép-európai Egyetem rektorának köszöntője

9:45 / Kovács András professzor bevezetője (Nacionalizmus Tanulmányok/Zsidó Tanulmányok)

I. Az út a Holokauszthoz

Elnök: Karády Viktor

10:00 – 10:30 / Romsics Ignác: Bethlen István antiszemitizmusa és a Horthy-korszak zsidópolitikája

10:30 – 11:00 / Kovács M. Mária: A numerus clausus és a harmincas évek zsidótörvényei

11:00 – 11:30 / K. Farkas Claudia: “Küzdeni a zsidótörvények súlya alatt” – Zsidó reakciók a     jogfosztásra

11:30 – 12:00 / Kávészünet

II. A magyar Holokauszt: okok, szereplők, felelősök

Elnök: Kovács M. Mária

12:00 – 12:30 / Ungváry Krisztián: A deportálások döntési mechanizmusa

12:30 – 13:00 / Gellért Ádám: Antonescu, Tiso és Horthy a bíróság előtt – A kelet-európai  vezetők és a Holokauszt

13:00 – 14:00 / Ebédszünet

III. A pusztítás dimenziói. A magyar zsidó társadalom a Holokauszt után

Elnök: Pető Andrea

14:00 – 14:30 / Karády Viktor: A népirtás szociológiai dimenziója. Az orvosi szakma a Soá után

14:30 – 15:00 / Nagy Péter Tibor: A középiskolás nemzedék és a Holokauszt

15: 00 – 15:30 / Kávészünet

IV. A Holokauszt emlékezete

Elnök: Nagy Péter Tibor

15:30 – 16:00 / Gyáni Gábor: A Holokauszt magyar emlékezete

16:00 – 16:30 / Kovács Mónika: Múltfeldolgozás: normatív elvárások és csoportalapú érzelmek

16:30 – 17:00 / Pető Andrea: A magyar Holokauszt digitális emlékezete a VHA gyűjteménye alapján

Kérjük részvételi szándékát 2014. április 3-ig a [email protected] e-mail címen jelezze!

*

The Hungarian Holocaust –Seventy Years Later

Conference at Central European University

April 6, 2014. 9. a.m. – 5 p.m.

CEU Auditorium

Conference Program

9:00 / Registration

9:30 / Greeting by John Shattuck | President and Rector of CEU

9:45 / Introductory remarks by András Kovács | Professor of Nationalism Studies/Jewish Studies

I. The Road to the Holocaust

Chair: Victor Karády

10:00 – 10:30 / Ignác Romsics: István Bethlen’s Anti-Semitism and the Jewish Policy of the Horthy Regime

10:30 – 11:00 / Mária M. Kovács: The Numerus Clausus and the Anti-Jewish Legislation of the 1930s

11:00 – 11:30 / Claudia Farkas K.: “Struggle Under the Weight of Anti-Jewish Laws” – Jewish Reactions to the Deprivation of Rights

11:30 – 12:00 / Coffee break

II. The Hungarian Holocaust: Causes, Actors, Responsibility

Chair: Mária M. Kovács

12:00 – 12:30 / Krisztián Ungváry: Mechanism of Decision-making About the Deportations

12:30 – 13:00 / Ádám Gellért: Antonescu, Tiso and Horthy on Trial – Eastern European Leaders and the Holocaust

13:00 – 14:00 / Lunch break

III. The Dimensions of the Destruction. Hungarian Jewish Society After the Holocaust

Chair: Andrea Pető

14:00 – 14:30 / Victor Karády: Sociological Dimensions of the Genocide: The Medical Profession

After the Shoah

14:30 – 15:00 / Péter Tibor Nagy: The Generation of High School Students and the Holocaust

15: 00 – 15:30 / Coffee break

IV. Remembrance of the Holocaust

Chair: Péter Tibor Nagy

15:30 – 16:00 / Gábor Gyáni: Hungarian Remembrance of the Holocaust

16:00 – 16:30 / Mónika Kovács: Facing the Past: Normative Expectations and Group-based Emotions

16:30 – 17:00 / Andrea Pető: Digitalized Memories of the Holocaust in the VHA Collection

 

Advance registration is required. Please RSVP to [email protected] by April 3, 2014.

[popup][/popup]