“A fenntarthatóság mérföldköve” – a JDC és a Mazsihisz megállapodása a MAZS alapítvány átadásáról

Írta: Szombat - Rovat: Belföld, Hírek - lapszemle

A Joint, a MAZS Alapítvány és a Mazsihisz közös közleményt bocsátott ki arról, hogy a Mazsihisz átveszi a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (MAZS Alapítvány) alapító jogait. 

“A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) 2020. augusztus 30-i közgyűlésén az a döntés született, hogy a Mazsihisz átveszi a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (MAZS Alapítvány) alapító jogait. Jelentős lépésről van szó, amely alapvetően meghatározza a magyar zsidóság elkövetkező évtizedeit, az utánunk következő generációk szociális lehetőségeit.

A megállapodás felhatalmazza a Mazsihiszt, hogy felügyelje a közösséghez tartozó holokauszttúlélők és rászorulók szociális szolgálatának megszervezését.

A döntést hosszas előkészítő munka előzte meg, amelynek során a MAZS Alapítvány alapítója, az American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) alapos mérlegelés után úgy döntött: a Mazsihiszt kéri föl arra, hogy a JDC-től átvegye az alapítói jogokat.

Ez része volt a JDC nyolc éven át arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy az általa alapított, zsidó szociális jóléti szervezeteket átadja Európában a helyi zsidó közösségek vezetésének, miközben továbbra is támogatja azokat. Magyarország, ahol a JDC három évtizede van jelen, az utolsó közösség ebben a folyamatban.

A JDC azért kezdeményezte, hogy az alapítói jogokat átadja a Mazsihisznek, mert ez a legnagyobb és legjelentősebb magyarországi zsidó közösségi szervezet, és olyan intézményhálózattal rendelkezik, amely a közösségi szociális és egészségügyi rendszer fenntartható működését biztosítani képes. A JDC kezdeményezését a Mazsihisz örömmel fogadta, hiszen a zsidó közösség a holokauszttúlélők segítésén kívül mély elkötelezettséget érez szociálisan rászorult tagjainak gondozása, ellátása iránt.

Az alapítói jogok átvétele a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Mazsihisz szabhatja meg a MAZS Alapítvány feladatkörébe tartozó szociális ellátások hosszú távú stratégiáját. Az alapítói jogok átruházása a MAZS Alapítvány jelenlegi szociális szolgáltatásait nem érinti, az Alapítvány változatlanul tovább folytatja munkáját a holokauszttúlélők szolgálatában, ami a Claims Conference jelentős támogatásával valósulhat meg.

A JDC továbbra is segítséget nyújt a rászoruló zsidó családoknak és egyéneknek Magyarországon, támogatja a MAZS Alapítvány Családsegítő Szolgálatának működését, továbbá támogatást nyújt azon zsidó családok számára is, amelyeket a koronavírus-járvány gazdasági hatása erősen sújtott. A JDC továbbra is támogatja a zsidó életet és vezetőket különféle helyi programok révén, mint például a Bálint Ház JCC, a szarvasi tábor, a Judafest és a Mozaik Hub.

A MAZS Alapítvány munkáját és szakmai tevékenységét a jelenleg zajló változások nem érintik – a változások az Alapítvány képviseleti szintjén történnek. Ugyanakkor a Mazsihisz vezetésével új tartalmakkal gazdagodik az Alapítvány által végzett szociális gondoskodás rendszere.

Mint ismert, a MAZS Alapítvány legfontosabb küldetése az idős holokauszt-túlélők gondozása oly módon, hogy igényeikre minél jobban fókuszálva lehetővé tegye, hogy méltóságban, otthonaik biztonságában élhessenek. A MAZS célja az is, hogy hasznos segítséget nyújtson a magyarországi rászoruló zsidó családoknak és azok gyermekeinek, valamint a zsidó kultúrát és hagyományokat felölelve megőrizze és fejlessze a közösségi életet és az önkéntesség gyakorlatát.

Azzal, hogy a jövőben a Mazsihisz gyakorolja az alapítói jogokat, lehetőség nyílik arra, hogy a Mazsihisz új szociális segélyezési formákat teremtsen, és jelentősen szélesítse az ellátási háló feladatköreit. Erre kiváló példa, hogy a jövőben a feladatkörbe bevonhatják a rászoruló másodgenerációs holokauszttúlélők támogatását.

Cernov Mircea, az American Joint Distribution Committee (JDC) – Magyarország igazgatója elmondta: ,,Ahogyan azt más európai zsidó közösségekben tettük a helyi szociális jóléti szervezetek működésének átadásával, Magyarországon is tárgyalni kezdtünk annak érdekében, hogy a helyi fenntarthatóság megvalósulhasson, és úgy döntöttünk, hogy a felelősséget a Mazsihiszre ruházzuk át. A Mazsihisz már nagy tapasztalattal rendelkezik a rászoruló emberek kiszolgálásában, nagy infrastruktúrája van ezen a területen, és figyelemre méltó elkötelezettséget tanúsít a rászoruló zsidók gondos, méltóságteljes ellátásában. Örömmel látjuk, hogy a Mazsihisz vállalja ezt a vezető szerepet a MAZS irányításának kezelésében, hogy továbbra is kielégítse a holokauszttúlélők és rászoruló zsidók magyarországi igényeit. Várjuk, hogy itt folytathassuk munkánkat annak érdekében, hogy megtörténjen a gondoskodás a legrászorulóbb zsidókról, és hogy a magyarországi zsidó élet erőteljes legyen”.

Taly Shaul, a MAZS Alapítvány vezetője elmondta: „a Mazsihisszel számos közös programunk van, a szövetség – alapítványunk missziójának és munkájának elismeréseként – a működéséhez szükséges terek biztosításával évtizedek óta támogatja az Alapítványt. Hasonlóan segíti a JCC Budapest – Bálint Ház fontos munkáját is. A MAZS irányításának átvétele a Mazsihisz által izgalmas lépés a közösségünk fejlődésében, különösen figyelembe véve ennek pozitív üzenetét, hiszen a helyi közösség vezető helyet foglal el és nagy szerepet játszik a közösség szociális jóléti tevékenységében. Új lehetőség ez a MAZS, a Mazsihisz és a JDC számára, hogy továbbra is megosszuk egymással felhalmozott tudásunkat és tapasztalatainkat, és még többet tegyünk együtt egy komplex zsidó intézményi és szociális jóléti hálózat kiépítéséért az egész magyar zsidó közösség számára”.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke leszögezte: „köszönet illeti a MAZS Alapítványt az eddigi nagyszerű munkájáért, amelyet a zsidó közösségért, s azon belül a holokauszttúlélőkért végzett. Egyúttal köszönet jár a Mazsihisz közgyűlésén részt vevő küldötteknek, akik támogatták, hogy az alapítói jogokat a jövőben a Mazsihisz gyakorolja. A hosszú távú stratégia kidolgozása révén több évtizedre és több generációra vonatkozóan új alapokra fogjuk helyezni a magyar zsidó közösség szociális támogatási rendszerét”.

[popup][/popup]