A „felelősség” témája a 20. századi zsidó filozófiában

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle, Közösség

A Targum folyóirat következő, harmadik tematikus számának a „felelősség” és az ehhez kapcsolódó fogalmak állnak a középpontjában, így például az elkötelezettség, az egyéni integritás és a közösségi identitás, továbbá a hagyományhoz való viszony a Soá után.

Marc Chagall: Az imádkozó zsidó, (Vityebszki rabbi) 1914. (Részlet)

A Targum szerkesztői elsősorban olyan filozófiai alkotásokkal foglalkozó tanulmányokat várnak, amelyek a zsidó hagyomány forrásaiból indulnak ki, vagy azokkal fordulnak szembe, és változatos formákban, de explicit módon kapcsolódnak a Héber Bibliához, a Talmudhoz, a zsidó vallásjoghoz, a zsidó misztika szövegeihez, illetve a modern, szekuláris zsidó identitásfelfogást tükröző írásokhoz. Ide tartozik azon nem vallásos, de a zsidó forrásokkal és fogalomkészlettel tudatosan foglalkozó szerzők műveinek elemzése is, akiknek gondolkodása nem explicit módon viszonyult a zsidó hagyomány értelmezéséhez vagy a modern szekuláris zsidó identitáshoz, de akiknek az életművében mégis kimutatható a kapcsolódás a zsidó népi sorshoz vagy a zsidó szellemi örökséghez. Kívül esnek viszont e vizsgálódás körén ama filozófusok írásai, akiket pusztán származásuk köt a zsidósághoz.

A tematikus szám szerkesztői: Rugási Gyula és Balázs Gábor

A maximum 60 000 karakter terjedelmű tanulmányokat 2023. március 15-ig várják a szerkesztőség e-mail címére ([email protected]).

Címkék:Publikációs felhívás

[popup][/popup]