Torz optika, manipulatív következtetések

Írta: Konzervatórium - Rovat: Hírek - lapszemle

(Ungvári Tamás “Az antiszemitizmus pornográfiája” c. írásában azt állítja, Lánczi András “szoftantiszemita”, illetve “nem antiszemita”, hanem “rosszabb annál”. Novák Attila, a Szombat és az antiszemitizmus.hu szerkesztője olvasói levélben válaszolt Ungvárinak – a levél a 168 órában és az Amerikai Magyar Népszava Szabadság c. lapban rövidített, szerkesztett formában jelent meg. Mi most Novák Attila eredeti, teljes írását közöljük.

Forrás: Konzervatórium

 

Ungvári Tamás esztéta, egyetemi tanár a Népszavában, majd a 168 Óra c. lapban (2008. október 9.) megjelent írásában rossz alapokról rossz következtetésekhez jut el. Nem kell ahhoz Lánczi Andrással mindenben egyetérteni ahhoz, hogy belássuk, az egyébként a Leo Strauss amerikai zsidó filozófus és ideológus magyarországi meghonosításában érdemdús egyetemi professzor nem antiszemita. Nem csak, hogy Halmai Gábor értelmezte tévesen Lánczi mondatait (igaz, az ÉS olvasói levelében), de Ungvári Tamás továbbment: immáron ideológai mezőbe helyezte Lánczi Andrásnak a televízióban elhangzott mondatait.

A Szombat című folyóirat által kezelt www.antiszemitizmus.hu oldalon lapunk (Peremiczky Szilvia „tollával”) interjút közölt Lánczi Andrással, s erre Ungvári is hivatkozott. Ebben Lánczi kifejtette azt, hogy sajnálja, hogy az ortodox zsidóság eltűnt Magyarországról, mert „Az én álláspontom, hogy sokkal jobb, ha az identitás alapjain állva vitatkozik valaki valamiről, egy másik, határozott identitással rendelkező személlyel, mintha a tömegtársadalom masszájában feloldódó, a történelmi eseményekből identitászavarral kikerülő embercsoport tagjaként tenné.” Eszerint Lánczi András azt feltételezi, hogy az ortodox zsidóság, a maga szilárd identitásával a magyarországi konzervativizmus folytatójaként a politikai életet és annak vitakultúrája normalizálását is elősegíthette volna, amelyben szerintem a filozófusnak nincs igaza, de ez pusztán egy elméleti vita alapját jelenthetné.

Ez eddig csak egy diszkusszió bázisául szolgálhatna Ungvári és Lánczi között, ám Ungvári továbbmegy és “leszoftantiszemitázza” Lánczit. (“Ez a szoftantiszemitizmus.”) Hogy miért is? Nos, ennek kifejtése elmarad. Én viszont a legélesebben tiltakozom az ellen, hogy Lánczi Andrást – nyilvánvalóan politikai okokból – bárki is ártatlanul leantiszemitázza, valamint hogy a jobbközép számos gyanú felett álló orgánumát és képviselőjét összemossa a szélsőjobboldallal. Számos jobbközép orgánum, így a Kommentár c. folyóirat, a Heti Válasz, a Polgári Szemle, Reakció.blog.hu, a Jobbklikk vagy a Konzervatórium (stb.) számos esetben leszögezte és meggyőző erővel kifejtette, hogy szembenáll az antiszemitizmussal. A Kommentár külön mellékletet szentelt a magyar holokauszt emlékezetének, a Konzervatóriumon éles kritikában részesítették többször a szélsőjobbot (legutóbb Bayer Zsolt antiszemita cikkét), a Reakció konfliktusban, sőt perben áll Tomcatékkel. Ebből az optikából nézve különösen visszatetszőnek tűnnek Ungvári következő sorai: “Tetszik ezt érteni? A jó zsidó kaftánban jár, az antiszemita a célzásos kijelentések és anekdoták páncéljában. Ebben az értelemben Lánczi nem antiszemita. Rosszabb annál.”

Nem tudom, Ungvári Tamás mit ért azalatt, hogy valaki rosszabb az antiszemitáknál? Azért, mert szilárd identitásról beszél vagy dícséri az ortodoxiát? Nem túl koherens cikkének talán ez a koherenciát leginkább nélkülöző mondata. Ha ugyanis ez így van, akkor a szélsőjobb számos képviselőjével jobban meg tudja magát értetni, mint a dialógusra kész jobbközép egyes képviselőivel, így Lánczi Andrással is. Ez az álláspont nyilvánvalóan nonszensz és csak a politikai állóháború megmerevítésének érdekét szolgálja, a magyar zsidóságét és a demokráciáét aligha.

Magyarország politikai élete, közélete akkor lesz kiegyensúlyozottabb, ha a totalitárius diktatúrák és áramlatok elutasítása a bal-és a jobboldalnak is egyaránt integráns részévé válik. Ehhez viszont nem csak a jobboldal és a szélsőjobboldal közti határvonalat kell megerősítenie a jobboldalnak, de a baloldalnak is meg kell tanulnia azt, hogy az antiszemitizmus vádját ne használja úton-útfélen politikai fegyverként, sőt bunkóként olyanok ellen, akik nem baloldaliak vagy liberálisok, de akik konzervatívként ugyanennek a nemzeti/politikai közösségnek a tagjai, mint ők maguk. És lehetőleg ne használják fel indokolatlanul a zsidóság és antiszemitizmus témáját akkor, ha pusztán csak politikai véleményüket akarják kinyílvánítani.

A szerző a Szombat c. zsidó kulturális-közéleti lap szerkesztője, www.antiszemitizmus.hu honlap szerkesztője

(A www. antiszemitizmus.hu honlap az egyetlen magyarországi internetes oldal, mely folyamatosan monitorozza a magyar nyilvánosság zsidóellenes megnyilvánulásait. A honlapot a Szombat tartja fenn. )
 

[popup][/popup]