Töröljék az Egyházi kasztokat

Írta: Szombat információ - Rovat: Hírek - lapszemle

Öt világvallás hazai képviselői levélben fordultak az illetékes minisztériumhoz és a négy érintett egyházhoz, amiben az alkotmányos elvek következetes betartását kérték

Szombat információ

Az alulírott egyházak a médiából értesültek róla, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága ismétlődően tárgyalásokat folytat a katolikus, református, evangélikus egyház, valamint a Mazsihisz képviselőivel. Csepregi András, az Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezetője szerint e megbeszélések célja, hogy több évtizedes távlatra dolgozzanak ki finanszírozási terveket, figyelembe véve az egyházak szempontjait.

Általánosságban véve üdvözlésre méltónak látjuk az állam és a hazai egyházak közötti egyeztetés kezdeményezését. Azonban egyházaink képviselői felhívták a Minisztérium figyelmét − és  szeretnék erre a társadalom figyelmét is ráirányítani − hogy Magyarországon nem négy, hanem több mint száz bejegyzett egyház működik. A nagy világvallásokat hazánkban a keresztény és a zsidó vallás különböző közösségei és felekezetei, valamint a hinduizmus, a buddhizmus és az iszlám egyházai képviselik.

Így a négy egyházzal zárt ajtók mögött külön folytatott tárgyalások szöges ellentétben állnak az állam vallási és világnézeti semlegességét előíró alkotmányos alapelvvel. Hogy tudná érvényesíteni a szempontjait a tárgyalásokból kirekesztett egyházak sokasága, ha nem hogy meghívást, hanem még értesítést sem kap e tárgyalások időpontjáról és irányvonaláról?

Az egyeztetésről szóló beszámolók szerint a résztvevők megállapodtak abban, hogy alkotmányos kereteken belül szeretnék megtalálni az új, szakmai megoldásokat. E gondolat jegyében felkérjük az Egyházi Kapcsolatok Titkárságát, hogy ne hozzon létre önkényes kasztokat az egyházak között, hanem az alkotmányos alapelvekkel tényleges összhangban, azonos jogú felekként viszonyuljon a bejegyzett egyházakhoz. Ezúton is kérjük a Titkárság vezetőjét, hogy az eddigi tárgyalásokról adjon hivatalos, érdemi tájékoztatást képviselőink részére.

Az egyházi intézmények támogatásának tárgyalása, és a más területeken történő egyeztetések során a Minisztérium – jól működő gyakorlatként – korábban minden érintett egyházat meghívott. Szeretnénk, ha ez a gyakorlat érvényesülne az egyházak finanszírozását érintő, rendkívül fontos, hosszútávú egyeztetések során is.

Ezen állásfoglalást megfogalmazó egyházaink gazdálkodása elméletben és gyakorlatban egyaránt az öngondoskodásra és transzparenciára épül. Egyházaink politikailag semlegesek, a pártoktól teljesen független módon működnek. Csepregi András szerint az egyházfinanszírozásnak átláthatónak kell lennie. Ezzel egyetértve felkérjük az Egyházi Kapcsolatok Titkárságát, hogy egy valóban kiszámítható és átlátható szisztémát dolgozzanak ki, aktívan bevonva ebbe minden érintett és érdeklődő egyház képviselőit.

A három nagy keresztény felekezet és a Mazsihisz jelentős társadalmi szerepét elvhű módon akkor is méltányolni tudja az állam, ha nem szorítják ki a tárgyalások köréből a többi, egyeztetésre jogosult vallást és felekezetet. Ezért felkérjük a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőit, hogy az alkotmányosság és a felebaráti szeretet elve alapján, a korábbi gyakorlatnak megfelelőn, üljenek egyazon tárgyalóasztalhoz más világvallások hazai képviselőivel.

Egyházaink a hivatalos tárgyalások kiszélesítésének érdekében egyeztetést kezdeményeztek a Minisztérium illetékes képviselőivel. A megbeszélésre szeptember 12-én került sor, amely bár baráti hangvételű volt, egyelőre nem hozott számunkra elfogadható megoldást.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház
Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség
Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
Magyarországi Muszlimok Egyháza
Magyarországi Unitárius Egyház
Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség
 

[popup][/popup]