XVI. Benedek pápa: aki antiszemita, az keresztényellenes is

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle
Aki antiszemita, az keresztényellenes is – mondta XVI.
Benedek pápa Párizsban, az apostoli nunciatúrán, ahol a franciaországi zsidó
közösség képviselőivel találkozott.

 

Forrás: Népszabadság Online

 

2008. szeptember 13.

Aki antiszemita, az keresztényellenes is – mondta XVI.Benedek pápa Párizsban, az apostoli nunciatúrán, ahol a franciaországi zsidóközösség képviselőivel találkozott.

“Az egyház az antiszemitizmus minden formája ellen szótemel, annak semmilyen teológiai igazolása nem fogadható el” – hangsúlyoztaa katolikus egyházfő. A pápa Henri de Lubac teológust idézte, aki szerintemegértette, hogy “aki antiszemita, az keresztényellenes is”.

“Szeretném legmélyebb tiszteletemet nyilvánítani azokelőtt, akik igazságtalanul haltak meg, és azok előtt, akik mindent megtettekazért, hogy az áldozatok nevei emlékezetünkbe vésődjenek” – tette hozzáXVI. Benedek.

France Joseph Sitruk volt francia főrabbi a pápával valótalálkozóját követően az “egyház és a judaizmus történelmiközeledéséről” beszélt. Véleménye szerint XVI. Benedek alázatos, nagyonegyszerű ember, aki barátjaként fogadta a zsidóság képviselőit. “Őszinténelbűvölt” – mondta a főrabbi.

A lourdes-i Mária-jelenések 150. évfordulója alkalmábólFranciaországba érkezett pápa négynapos látogatásának első napján Párizsban, aSzent Bernát-rend központjában a francia kulturális élet hétszáz személyiségeés a muzulmán közösség képviselői előtt teológiai értekezést tartott a hitnek amodern társadalmakban betöltött szerepéről, valamint a hit és az értelemkapcsolatáról.

A beszédben a katolikus egyházfő a “tisztán pozitivistakultúra” ellen szólalt fel, amely szerinte “az értelemkapitulálását” jelentené. “Az európai kultúrát az istenkeresésalapozta meg és az, hogy az emberek készek voltak Istent meghallgatni, ez maradma is minden valódi kultúra alapja” – hangsúlyozta a pápa.

XVI. Benedek péntek este a pápamobilon érkezett a párizsiNotre Dame-katedrálisba, ahol kétezer egyházi személyiség előtt hibátlanfrancia nyelven pontifikálta a szentmisét. A francia főváros központjábantalálható székesegyház környékén 40 ezren gyűltek össze, hogy óriáskivetítőkönkövessék a pápa beszédét.

“Az egyház egységéért imádkozom” – mondta XVI.Benedek szentbeszédében. Szent Pál szavait idézve “a megosztottság mindenformájának” elkerülésére figyelmeztette a katolikus híveket.

XVI. Benedeket délelőtt államfőnek kijáró katonaitiszteletadással fogadta Nicolas Sarkozy köztársasági elnök az Orlyrepülőtéren, majd pedig hivatalában. A négyszemközti megbeszélést követően apápa támogatását fejezte ki Sarkozy “pozitív világiasságról” vallottfelfogásához, amely szerint az egyház és állam szétválasztásának megtartásávalaz államnak bizonyos társadalmi kérdésekben a korábbiaknál nyitottabbnakkellene mutatkoznia a vallások felé.

A pápa szombat délelőtt a párizsi Invalidusok előtti térenpontifikál szabadtéri misét, amelyre 250 ezer embert várnak a szervezők. Aztkövetően XVI. Benedek Lourdes-ba, a Mária-jelenések ünnepségére utazik.

 

[popup][/popup]