400 millió forint a zsidó temetők felújítására – pályázati lehetőség

Írta: kormany.hu - Rovat: Hírek - lapszemle

Közlemény a zsidó temetők felújításának támogatására kiírt programról.

Képünk illusztráció

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) 400 millió forint értékben írt ki felhívást, az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése érdekében.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évi 1883. számú határozata számos ajánlást fogalmazott meg a tagállamok számára az európai kulturális örökség részét képező zsidó temetők, sírhelyek rekonstrukciója, valamint a zsidó örökség megismertetése és népszerűsítése érdekében.

Magyarországon mintegy 1550 zsidó temető található, amelyek felújítási munkálataira nyílt meg a támogatási lehetőség. A Miniszterelnökség támogatásával a MAZSÖK 2018. január 29-én 400 millió forint értékben írt ki pályázatot gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójára. Olyan területen, amelyen korábban zsidó temető volt, de ennek látható nyomai már nem lelhetők fel, az elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére lehetőség nyílik kegyeleti park létrehozására, illetve emlékjel vagy épületen emléktábla elhelyezésére.

A felhívás keretében legfeljebb 20 millió forint igényelhető temetőnként. A támogatás 100%-os előleg formájában kerül biztosításra. A támogatási igények benyújtási határideje: 2018. április 13.

A temetők helyreállításának célja mellett nagy hangsúlyt kap a zsidó kulturális örökség megismertetése, és minél szélesebb társadalmi részvétel a temetőrekonstrukcióban. Így előnyben részesül az a pályázó, amely közfoglalkoztatottakat von be a támogatott tevékenységek megvalósításába, valamint az a kérelmező, amely vállalja, hogy fogadó szervezetként közreműködik iskolai közösségi szolgálat program kidolgozásában és megvalósításában. Szintén előnyben részesülnek azok a kérelmezők, amelyek védnökséget vállalnak a felújításra kerülő temető felett vagy védnökséget szerveznek, illetve azok, amelyek a Felhívás 1. melléklete szerinti prioritáslistán szereplő temető felújítását kívánják megvalósítani.

A vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak egyházi jogi személyek, vallási szervezetek, helyi önkormányzatok, amelyek rendelkeznek a temető vagy a terület tulajdonosának írásos megbízásával arra, hogy a kérelmet benyújtsák és a támogatni kért tevékenységet megvalósítsák. Lényeges pontja a pályázati kiírásnak, hogy a temető fekvése szerinti település helyi önkormányzatának vállalnia kell, hogy 10 éven keresztül ellátja a sírkert gondozását.

 

[popup][/popup]