Matt három lépésben: a Kuruc.info tündöklése és bukása

Írta: 2008. július 17./Gavra Gábor/Hírszerz? - Rovat: Hírek - lapszemle

A napokban másodszor állt le a Kuruc.info, amelynek működtetőivel szemben éveken keresztül tökéletesen tehetetlenek voltak a magyar hatóságok. Vajon mi okozta kurucék vesztét kétszer egymás után? Van-e esély a mások személyes adatainak nyilvánosságra hozásában utazó oldal készítői kilétének felfedésére? És vajon meddig működhet a Kuruc.info mindezt lehetővé tevő levelezése? Az alábbiakból kitűnik: akár talál új szerverszolgáltatót a portál, akár nem, a legújabb kori szélsőjobboldal legprofibban felépített intézménye alighanem a végnapjait éli.

 

 

2008. július 17./Gavra Gábor/Hírszerző

 

A Kuruc.info előtörténete 2004-re, a Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett népszavazás kampányáig nyúlik vissza. Az oldal voltaképpen a kampány elősegítésére indult el Kettosallampolgarsag.hu néven, majd a referendum kudarca nyomán Kuruc.hu, később Kuruc.info néven indultak újra.

Bár a rendkívül informatív és profin szerkesztett magyarellenes portál szerkesztősége Magyarországon működik, az Egyesült Államokban működő szerverekre Magyarországról töltötték fel a megjelent tartalmakat, a magyar hatóságok éveken keresztül nem voltak képesek dűlőre jutni az ügyben, hogy sért-e, és ha igen, milyen magyar jogszabályokat a portál működése.

Elfuserált kormányzati reakciók

Miközben a magyar hatóságok évek óta képtelenek lépéseket tenni a Kuruc szerkesztőinek és szerzőinek azonosítása terén, az igazságügyi tárca több ízben – a legutóbb idén áprilisban – kért segítséget az amerikai hatóságoktól nemzetközi jogsegély keretében a szolgáltatás leállítása érdekében, tökéletesen félreértelmezve az amerikai hatóságok szólásszabadság iránti elkötelezettségét.

Néhány napra tért csak magához

Az amerikai hatóságok nem találtak alapos indokot arra, hogy lecsapjanak a Kuruc.infóra annak ellenére, hogy a portálon szerepeltek számos magyar magánszemély személyes adatai. Ám az ottani szervek a konkrét megkeresésre – magyar bírók elérhetőségeinek közzétételére – nem látták indokoltnak a közbelépést, mivel a Kuruc általános gyakorlata, hogy a nekik nem tetsző tevékenységet folytató személyek adatainak közzétételekor “nem buzdítanak erőszakra”, sőt kimondottan “baráti beszélgetésre” kérik fel olvasóikat.

Az amerikai hatóságok a bírák adatainak közzétételében semmi kivetnivalót nem találtak, arra utaló jelre pedig értelemszerűen nem bukkantak, hogy a portál erőszakra buzdított volna az érintettekkel szemben.

Mivel a kétségtelenül Magyarországról érkező politikai nyomás nem működött, a Kuruc részéről tökéletesen értelmetlen “kínai típusú cenzúrát” kiáltani – miközben a portállal szemben még a Takács Albert bukott igazságügyi miniszter által belengetett tartalom-korlátozási kísérlet esetében a működtetőknek még igazuk is lett volna. Most azonban egészen mással: jóhírükre kényes magáncégek egyszerű önvédelmi manőverével állnak szemben, akik nem kívánnak asszisztálni a Kuruc.info ténykedéséhez – de pontosan mihez is?

A kulcssszó: privacy

Viszonylag későn, több éves hatósági töketlenkedés után a Kuruc.info mindeddig töretlen karrierjének egy, a magánszférából érkező kezdeményezés vethet véget – a jelek legalábbis arra utalnak, hogy a portál működésében komoly gondokat okozhat, ha egy-egy szerverszolgáltató megszakítja velük az együttműködést. Ez történt előbb július 4-én, majd e hét elején is.

Július 4-én a SoftLayer bontott szerződést előzetes figyelmeztetés nélkül a Kuruccal, felhasználási feltételeik megsértése miatt. De mit tartalmaz a szerződés, amelyet a Kuruc – a szolgáltató álláspontja szerint – megszegett?

A SoftLayer meglehetősen akkurátus feltételei szankcionálni rendelik a nemzetközi internetes gyakorlatban általában üldözött cselekményeket, a spam-küldést, a gyermekpornográfia terjesztést, valamint a terrorizmushoz kötődő cselekményekben történő részvételt – ám a Kuruc.info ezek közül egyikben sem érintett. Spam-küldéssel és a gyermekpornográfia terjesztésével kapcsolatban soha nem merült föl a portál neve, a terrorizmus szálat pedig a magyar kormány eredménytelenül próbálta bolygatni a Magyarok Nyilai elnevezésű homályos szervezet közleményeinek nyilvánosságra hozása után. A Hírszerző tudomása szerint a Kuruc nem is ezek miatt a pontok miatt volt kénytelen szüneteltetni tevékenységét.

Az amerikai szerverszolgáltatók jelentős részénél ugyanis főbenjáró (azonnali szerződésbontással kecsegtető) vétségnek számít a harmadik fél privát szférájának megsértésére (“elfoglalására”) irányuló tevékenység (“activities that are invasive of the privacy of a third party”), amely – épp a terrorizmusra és a gyermekpornográfia terjesztésére irányuló tevékenység mellett – szerepel az azonnali szerződésbontást lehetővé tevő okok között, még akkor is, ha a hatóságok adott esetben – lévén, hogy konkrét, erőszakra buzdító felhívás valóban nem látott napvilágot a Kurucon egyik esetben sem – nem korlátozták az oldal készítőinek szólásszabadságát.

Egy-egy érintett alaposan dokumentált bejelentése nyomán azonban könnyen megállapíthatóvá válhatott, hogy a Kuruc nem tartotta tiszteletben vélt ellenségei privacy-jét. Az elődoldalakat is beleszámítva több mint három és fél éves zavartalan működés után egy ilyen bejelentés vethetett véget a Kuruc.info ténykedésének – legalábbis egy időre. És magyarellenes kollegáink megpróbáltatásai ezzel még nem értek véget.

A második csapás

Az első leállás hat napig tartott; ez alatt a Kuruc készítői új szerverszolgáltatót kerestek, és több, európai és amerikai szerverszolgáltatóval történt kísérletezgetés után végül sikerült egy olyan szolgáltatóra bukkanniuk, amelynek szabályzata lényegesen megengedőbb a nála tárolt szerverekre felrakott tartalmakat illetően, mint a SoftLayeré.

A szabályzat a bejelentéstől számított 16 órát ad a szolgáltatónak többek között vírusterjesztésre használt oldalak lekapcsolására, a terrorista szájtok eltávolításának határideje a bejelentéstől számított 8 óra. Ugyanennyit vizsgálódik a cég, ha ügyfele gyerekpornó szájtra mutató linket helyez el az oldalon – vizsgálódás nélkül egyetlen esetet, a gyerekpornó tartalom adott szerverre történő feltöltését szankcionálja a Layered Tech.

A cég szabályzatát átvizsgálva nem találunk a privacy megsértését szankcionáló cikkelyt – a Kuruc ellen felhozott korábbi vádak közül egyedül a “terrorist site” bukkan fel, ám az amerikai hatóságok, mint láttuk, ezt nem tartották megalapozottnak, így a Kuruc működtetői – ha lenne ilyesmire energiájuk – akár sikerrel is perelhetnék a céget, amely néhány napig szerverszolgáltatójuk volt – egyszerűen a Layered Tech hiányos, vagy ha úgy tetszik, “liberális” felhasználói feltételei miatt.

A java még hátra van

Ám a portál működtetői ezzel még nem lennének kinn a vízből. Komoly esély van rá ugyanis, hogy hamarosan az eddigieknél is súlyosabb nehézségekkel kell szembenézniük.

Mivel a www.kuruc.info linken a portál kényszerű leállása után is a Kuruc készítői által felrakott oldal érhető el, a Kuruc és a portál IP-címét annak nevével összekapcsoló name server közötti kapcsolat továbbra is él. Ez azt jelenti, hogy az olvasók által a böngészőbe beütött bűvös betűsort az oldal készítői által megadott (a kényszerű szolgáltatóváltás miatt megváltozott) IP-címmel továbbra is összekapcsolja az egyébként szigorú felhasználási feltételeiről ismert domainregisztrátor, a Go Daddy.

Ezt egészen addig biztosan meg is fogja tenni, ameddig (a szerverszolgáltatókhoz hasonlóan) hozzá is nem érkezik bejelentés a Kuruc “harmadik fél magánszférájának elfoglalására” irányuló tevékenységéről. Ha azonban ez megtörténik, a privacy megsértésére irányuló tevékenységet a lehető legszigorúbban, konkrétan azonnali és figyelmeztetés nélküli lekapcsolással szankcionáló regisztrátor akár örökre is lehetetlenné teheti, hogy Kuruc.info néven valaha is működésbe lépjen az elmúlt évek hungarista sikeroldala.

Oda a Kurucok anonimitása?

Elvben ugyanis a Go Daddy a harmadik fél privacy-jén esett erőszakot megvalósító oldal domainnevének más regisztrátorhoz történő átvitelét is megakadályozhatja, de ha nem is teszi lehetetlenné a Kuruc.info név továbbvitelét, az újbóli regisztrálás során a hírnevükre kényes regisztrátorok információt cserélnek a problémás ügyfél előéletéről. Egy korábbi, harmadik fél magánszféráján elkövetett abúzus viszont nem túl jó ajánlólevél a domainregisztrátor-váltásnál.

De a name serverről történő lekapcsolás további kellemetlenségekkel is járhat a privacy-sértésben utazóknak. Ebben az esetben ugyanis kapcsolatuk nem csupán a domain-regisztrátorral, de az internetes világban – legális és bevett – strómanszerepet játszó proxyszolgáltatóval is megszakad, amely mögé bújva korábban a Kuruc.infót regisztrálták a Go Daddy-nél, így – annyi időre, ameddig nem sikerül új domainregisztrátort találniuk, tehát néhány órára-néhány napra bizonyosan – megszűnik a Kurucot bejegyeztető személy anonimitása.

Ami tehát a teljes magyar államigazgatásnak nem sikerült, azt ez az egyszerű szerződésbontás lehetővé teheti: fellebbenhet a fátyol a Kuruc mögött álló személy(ek) kilétéről.

Bedugul-e a [email protected] ?

Más kérdés, hogy mi lesz a Kuruc legendás levelezésével, amelynek segítségével a magyarellenes szaktársak többek között a később nyilvánosságra hozott személyes adatokra is szert tettek.

A portál emailcíme ([email protected]) ma is él; az oldal készítői továbbra is arra biztatják olvasóikat, hogy maradjanak kapcsolatban velük. “Köszönjük a több ezer biztató, együttérző, támogatásról biztosító levelet, de inkább azok ragadjanak e célból billentyűzetet, akik anyagilag vagy ötletekkel tudják segíteni újraindulásunkat, mert rengeteg idő és energia pazarlódik 2 soros részvétnyilvánító levelek olvasgatására” – áll a magyarellenes portál hűlt helyén. Ám meglehet, nemsokára a Kuruc készítőinek és olvasóinak ez a kommunikációs csatornája is bezárul.

A Kuruc.info email-szolgáltatója a Google, amely bármely, regisztrált domainnévvel rendelkező felhasználó számára lehetővé teszi, hogy webmailes postafiókot nyisson saját domainnevével (ennek alapja ugyanúgy a Go Daddy által elvégzett domainregisztráció, mint a weboldal esetében).

Ám a szolgáltatásra vonatkozó, A Google Alkalmazások Standard csomag rendszergazdai programszabályzata legalább olyan szigorúan rendelkezik a harmadik fél magánszférájának védelméről, mint a Go Daddy felhasználási feltételei. Például tiltott cselekménynek számít a Google-nél “bármely személy e-mail címének eladása, átadása vagy terjesztése egy harmadik fél részére, az érintett személy tudomása és az ily módon történő átadáshoz való tartós hozzájárulása híján”, afelől pedig erős kétségeink vannak, hogy az elmúlt időszakban a Kurucon nyilvánosságra került email címek tulajdonosai hozzájárulásukat adták volna a nyilvánosságra hozatalhoz.

Szintén tiltott cselekmény a Google szabályai szerint “törvénybe ütköző, mások jó hírnevét sértő, zaklató, szidalmazó, csaló, mások jogaiba ütköző, obszcén vagy más módon kifogásolható tartalom küldése, felöltése vagy terjesztése, illetve ennek felajánlása”. Az pedig aligha vitatható, hogy a magyarellenes portálon közölt jó néhány tartalom belefér ebbe a meglehetősen tágra szabott kategóriába. Aligha kell sokáig várni arra, hogy a portál után beduguljon a Kuruc.info felbecsülhetetlen értékű postafiókja is, amely éveken át a hazai szélsőjobboldal kommunikációjának legfontosabb csatornái közé tartozott.

Waterloo

A fentiek fényében aligha kétséges: az elmúlt évek magyar szélsőjobboldalának legszervezettebben és legprofibban működő, mindvégig a magyar és amerikai jogszabályok biztosította keretek között lavírozó intézménye a végét járja. A Kuruc.info többet és eredményesebben tett a rendszerváltás utáni hungarizmus mozgásba lendítéséért, híveinek hálózatba szervezéséért, a nyílt holokauszt-tagadás tabujának ledöntéséért, a rasszista és homofób indulatok felszításáért, mint az összes, 1990 óta létezett szélsőjobboldali párt és politikus együttvéve.

Készítőinek találékonysága és felkészültsége éveken keresztül felülmúlta az ellenük küzdő valódi és álcivil, politikai és állami szereplők, konkrétan a teljes hazai közélet és államigazgatás együttes erejét.

Végül nem is ezen buktak meg. Hanem az általuk éveken át menedéknek és ellenségnek is tekintett, a szólásszabadságnál csak mások magánéletének sérthetetlenségét nagyobb értéknek tekintő amerikai demokrácia és üzleti kultúra immunrendszerének működésbe lépése miatt.

 

[popup][/popup]