A zsidómentő sarudi főjegyző

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

Emlékezet / Bohém volt, nagyvonalú és szerette az életet. Nem mellesleg pedig rengeteget dolgozott: felépítette Sarud teljes intézményrendszerét.

Forrás: HEOL

 

Mégsem ezért őrizte meg Hauer László nevét az emlékezet: Sarud két világháború közti főjegyzője zsidó családokat mentett a deportálások idején.
– Nagyapám talán fel sem fogta, hogy mit kockáztat – meséli dr. Molnár Attiláné dr. Lenvay Ágnes az unoka.

– Szerette az életet, és mint minden régi vidéki úr kedvelte a vendégeskedést, a mulatságokat. Erkölcsileg soha egyetlen politikai erő sem környékezte meg, így amikor a zsidó családokat megmentette, senkinek sem jutott volna eszébe, hogy épp a sarudi főjegyzőnél keresse a deportálandó és a biztos halálba küldendő üldözötteket.

Hauer László legidősebb fiának révén ismertek fővárosi zsidó családokat. Így kerültek Sarudra Anknerék, akik itt vészelték át, mint a „család távoli rokonai” a deportálások időszakát. Később a család Ambrusra magyarosította a nevét, egyikük hosszú éveken át a Magyar Rádió publicistájaként is ismert volt. Hasonlóan menekültek meg a sarudi Nagy család tagjai, ahol az asszony volt zsidó származású, s ez abban az időben veszélybe sodorta a gyerekeket is – és még több más helybeli família is. Ennek köszönhető, hogy Sarudról nem volt deportálás. Volt, akinek sikerült a tengeren túlra távoznia, s később még hírt is adott magáról.

Nagyapám keresztlevelet adott a zsidó családoknak, így mentette meg őket a biztos haláltól – emlékezik vissza Lendvay Imre unoka. – Erről hosszú ideig nem is beszéltünk, a család megtartotta magának a régi titkot.

Hauer László egy régi főjegyzői família sarja volt. Édesapja, aki 1860-ban született Gyöngyös város főjegyzője volt. Fia, László itt született 1881-ben, középiskoláit itt végezte, a jegyzői tanfolyamot pedig a fővárosban. Karácsondon, Horton, Átányban, Újlőrincfalván jegyzősködött, majd 1917-ben Sarudra került, ahol élete végéig, 1951-ig élt.

– Működésének időszaka a magyar vidékfejlődés egyik kiemelkedő korszaka volt – folytatta Lendvay Imre. – Ebben az időszakban épültek ki a vidéki községek intézményhálózatai, így a hivatalok, a hozzá tartozó épületek, az iskolák és a fúrt kutak.

– Nagymamám emlékei szerint, amikor nagyapám Sarudra került, akkor egy sáros kis falukép tárult elé – mondja dr. Lendvay Ágnes. – Az egészséges ivóvíznek nagy szerep jutott, hiszen ritka volt. Kutakat fúratott, mégpedig úgy, hogy egyenletesen osztotta el azokat a falu belső és külső területei közt, még Hídvégre is jutott egészséges víz.

Hauer László idejében épült meg az emeletes iskola, a községháza, hozzá a segédjegyzői és a főjegyzői lak is. Közben a főjegyző elnöke volt a Levente-, a Lövész- és a Tűzoltó Egyesületnek is. Talán ennek a hatalmas munkabírásnak köszönhette, hogy a sarudiak szerették és tisztelték, jó humora, embersége pedig átsegítette az esetleges konfliktusokon.

A család fiatalabb leszármazottjai a világháború után magyarosították a nevüket: Hauer László nevelt fiára tekintettel, akit Horkaynak hívtak, a Hauert Horkayra cserélték. A család közben elköltözött Sarudról, mára csupán az unokák tudják, ki volt az, aki annak idején megmentette a sarudi zsidó családokat a deportálástól, sőt még fővárosiakat is befogadtak a legvészterhesebb napokban.

Hogy mennyire tisztelték, jól mutatja, hogy Hauer Lászlónak 1945 után sem kellett megválni Sarudtól és a főjegyzői laktól. Mi több, 1951-ben bekövetkezett halálakor a falu saját halottjának tekintette és sírhelyét örök időkre biztosították neki. Sírja ma is látogatható a sarudi temetőben.

Unoka a nagyapáról
Dr. Lendvay Ágnes azt mondja, nagyapjáról úgy hírlett, szóval sosem bántott meg senkit, adóval nem üldözte azt, aki nem tudott fizetni. Nagytermészetű, bohém ember volt, ám emberségéért megbocsátották neki emberi gyengeségeit. Talán ennek is köszönhető, hogy az egyre szélsőségesebbé váló politikai helyzetben is megmaradt a főjegyzői lakban, s persze annak az emberfeletti munkának, amit Sarudért tett, hogy a falu saját halottjának tekintette.
[popup][/popup]