A MAZSIHISZ történelmi felajánlása az EMIH-nek

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének delegációja (Deutsch
Róbert Főrabbi a Rabbitestület vezetője, dr. Feldmájer Péter MAZSIHISZ
elnök, Zoltai Gusztáv Ügyvezető Igazgató, Zeév Paskesz az Orthodox
Izraelita Hitközség főtitkára, Streit Sándor a MAZSIHISZ
elnökhelyettese, a BZSH elnöke) 5772. Tisri hó 13-án megbeszélést
folytatott az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Köves Slomó
rabbi által vezetett küldöttségével a Budapest, Síp u. 12. szám alatti
székházban.

 

 

forrás:mazsihisz.hu

 

Az EMIH képviselői kifejtették azon álláspontjukat, hogy az új egyházi törvény olyan változásokat eredményezett, amelyek alapján szükséges a MAZSIHISZ és a Kormány között 2000. december 21-én megkötött megállapodás, – beleértve a 20. cikkelyben említett korábban egyházi tulajdonban volt ingatlanokra vonatkozó szerződés – módosítása, abból a célból, hogy a MAZSIHISZ-nek folyósított járadék összegéből az EMIH is kapjon.

A MAZSIHISZ képviselői kifejtették, hogy az EMIH követelése úgy jogalapjában, mint összegszerűségében megalapozatlan, az Állammal megkötött megállapodás szövege szerint a felek azt csak közös megegyezéssel módosíthatják, ilyen szándéka azonban a MAZSIHISZ-nek nincs.

Az EMIH képviselői részletesen kifejtették érveiket, azt azonban a MAZSIHISZ delegációja nem tudta akceptálni.

A MAZSIHISZ elnöke hangsúlyozta, hogy milyen nagyra értékeli a magyarországi zsidóság azt a kiváló munkát, amelyet a Chabad mozgalom végzett az elmúlt több mint két évtizedben Magyarországon annak érdekében, hogy minél több zsidó ember térjen vissza a valláshoz, külön kiemelte az oktatási, és nevelő tevékenységüket.

Ezt is figyelembe véve a MAZSIHISZ képviselői kinyilvánították azon szándékukat, hogy a szervezet hajlandó hosszú távú megállapodást kötni az EMIH-el, amelyben vállalja, hogy az EMIH részére évente egy előre meghatározott összegű támogatást ad át a költségvetéséből annak érdekében, hogy a jövőben még erőteljesebben tudják folytatni tevékenységüket a vallásos zsidóság érdekében.

Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató közölte, hogy a MAZSIHISZ közgyűlésének jóváhagyó döntése esetén is legfeljebb 150 millió forint adható át évente,  különböző – nem a MAZSIHISZ-hez tartozó – zsidó csoportoknak.

Köves Slomó válaszában minimum a járadék 20%-ban, vagyis mintegy 320 millió forintban jelölte meg igényüket.

Az EMIH képviselői közölték, hogy a felajánlásra nyilatkozni még nem tudnak, javasolták, hogy a megbeszélést egy későbbi időpontban folytassák a résztvevők.

A jelenlévők megállapodtak abban, hogy a következő megbeszélés Szükkajsz 6. napján lesz az EMIH Károly körúti irodájában.

Figyelemmel arra, hogy a Szim Salom és a Bét Orim reform zsidó hitközségek is hasonló érvelés alapján tárgyalásokat kezdeményeztek, ezért velük is találkozni fognak a MAZSIHISZ vezetői vasárnap, Szükkajsz 4. napján.

[popup][/popup]