“Méltatlan és megalázó” – nem hangozhat el zsidó halotti ima a parlamentben

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

Suchman Tamás visszautasítja a házbizottság döntését.Elhangozhat-e imádság az Országgyűlés plenáris ülésén? A házbizottság egyhangú döntése szerint nem, Suchman Tamás szerint viszont igen. A frakcióvezetőkből és a Ház vezetéséből álló testület csak ahhoz járult hozzá, hogy napirend előtt a képviselő megemlékezhessen a holokauszt áldozatairól, a gyászima azonban nem hangozhat el.

  suchmanjo.jpg  
 

Suchman Tamás

 

A szocialista képviselő közleményt adott ki, amelyben leírja, hogy nemrégiben kéréssel fordult az MSZP frakcióvezetőjéhez: a holokauszt napján, április 16-án hadd tartson a képviselőcsoport nevében öt percben megemlékezést, felszólalást a plenáris ülésen. Ezt követően pedig hangozzék el a gyászima, majd a zsidó gyászének.

Kérését azzal indokolta, hogy a magyar parlament alsóházában születtek meg az úgynevezett zsidótörvények, amelyek 600 ezer magyar állampolgár halálához egyenes utat biztosítottak a magyar és a német fasiszta hatalom végrehajtóinak.

Erkölcsi kötelessége a magyar demokratikus parlamentnek, hogy ott, ahol a halálos ítéletek megszülettek hangozhassék el az áldozatok lelki üdvéért a gyászolók kádis imája. Egyszeri alkalomról van szó, tanulságtételnek is szántam egyben az erkölcsi, politikai megtisztulás s a sokféle beszéd és kevés egyértelműség megszüntetése szimbólumának is. Azért javasoltam elsőként az európai parlamentek történetében mindezt, mert Európában is elsőként hozott a magyar parlament a zsidóság életét korlátozó törvényt” – írja Suchman Tamás. A képviselő állítása szerint minden frakcióval egyeztetett, és elutasítással nem találkozott.

“Egy Isten van”

A házbizottság azonban csütörtökön úgy döntött, a honatya felszólalhat, de egy külön terembe menjenek kádist mondani. Ez “oly méltatlan és megalázó, amelyet anyám s apám szenvedései, nagyszüleim kínhalála, 600 ezer magyar zsidó testvérem elpusztítása, 6 millió európai zsidó kiirtása után nevükben a leghatározottabban visszautasítok és figyelmeztetem a döntéshozókat, hogy csak egy igazság van, Isten igazsága, mert csak egy Isten van, aki minden emberi cselekedetet megítél” – fogalmaz közleményében Suchman Tamás.

Azt írja, soha nem gondolta volna, hogy “a rendszerváltás demokráciája tud és képes újra méltánytalanságot teremteni és diszkriminálni”. A közlemény egy imarészlettel zárul: “Istenem, óvd meg nyelvemet a rossztól, ajkamat a hamis beszédtől! Lelkem maradjon nyugton, ha átkoznak is, legyen lelkem olyan, mind a por mindenki előtt.”

A frakciók Szilit kérték fel

  SziliKatalinjo.jpg  
  Szili Katalin  

A házbizottság ülését követően az Országgyűlés elnöke elmondta: a frakciók hagyományosan őt kérték fel a megemlékező beszéd elmondására, de a képviselőcsoportoknak napirend előtt van lehetőségük további beszédek elmondására. Bejelentette azt is, hogy egyperces néma felállással emlékeznek a holokauszt áldozataira hétfő reggel a plenáris ülésen.

Suchman Tamás kérésével kapcsolatban Szili Katalin úgy nyilatkozott az MTI-nek: eddig sem volt szokás, hogy ima hangozzon el a plenáris ülésen, ezért a frakciók abban maradtak, hogy nem teremtenek erre precedenst. A házbizottság úgy vélekedett – mint mondta -, hogy az áldozatokra így is méltó módon emlékeznek.

Mi a kádis?

Kádis (arámi, “szent”) a minján (tíz felnőtt zsidó férfi) jelenlétében elmondott halotti ima, az árvák kádisa, amelyet az elhunyt apa vagy anya elsőszülött fia recitál a gyász első tizenegy hónapjában naponta, majd a halál évfordulóján (de mindig minján jelenlétében). (Az arámi nyelvű ima igen régi, nem tudni, mikor és hogyan keletkezett, és mikor nyerte el mai formáját. Tulajdonképpen nem ima, hanem prózaformában megfogalmazott himnusz, Isten magasztalása.)

 

(Forrás: centropa.hu)

 

Információink szerint – bár nyíltan valóban nem mondott senki nemet Suchman Tamásnak – a megkérdezettek is egyetértettek abban, hogy nem szabad precedenst teremteni azzal, hogy beengedik a vallást a törvényhozásba. Utána ugyanis felekezeti hovatartozástól függetlenül bárki hivatkozhat arra, hogy ezen eset miatt neki is joga van a plenáris ülésen felszólalás címén imádkozni, vagy akár valamilyen szertartást végezni – mondta munkatársunknak a házbizottság egyik tagja.

Lapunknak az egyik, a képviselő által megkeresett politikus elismerte: arra számított, hogy a házbizottság úgyis visszautasítja a képviselő kérését, ezért ő nem akarta azt mondani, hogy nem ért vele egyet.

(Forrás: Hírszerző, MTI)

 

A vallásgyakorlás nem része a törvényhozásnak.A Szabad Demokraták Szövetségének közleménye

 

Értetlenül olvastuk Suchman Tamás szocialista képviselő közleményét,
melyben szomorúságát fejezi ki Szili Katalin és a Házbizottság elutasító döntése miatt. Suchman Tamás azt kérte, hogy a holokauszt napján, április 16-án öt percben megemlékezést, felszólalást tarthasson a plenáris ülésen, majd hangozzék el a gyászima, végül a zsidó gyászének. Mi, liberálisok mélységesen egyetértünk az emlékezés fontosságával – de a forma, melyet a szocialista képviselő választott, nem a Parlament falai közé való.

Ideje és helye van az emlékezésnek is, így az SZDSZ vezetői Az Élet Menete Alapítvány fáklyás felvonulásán fognak részt venni. Az SZDSZ ugyanis következetes politikájában: soha nem fogadtuk el azt a szándékot, mely beengedi a vallást a törvényhozásba. Üdvözlünk tehát minden olyan javaslatot, mely a méltó megemlékezést szolgálja.
Azonban nem tartjuk helyesnek, és nem kívánjuk gyakorlattá tenni a törvényhozói munka és a vallási liturgia összemosását.

 

Budapest, 2007. április 13. Kiadó: Szabad Demokraták Szövetsége

 

(Forrás: MTI­-OS)

 

 

Orosz Józsefnek nincs gusztusa

 

A Klubrádió péntek esti élő adásában kapott össze a holokausztra emlékezés helyes módja felett Suchman Tamás szocialista és Gusztos Péter szabad demokrata képviselő. Orosz József műsorvezető – mint mondta – mélyen megdöbbent és félbeszakította az adást.

  gusztos1.jpg  
  Gusztos Péter  

Suchman Tamás szocialista képviselő – a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének tisztségviselője – hozakodott elő a javaslattal, hogy a hétfői holokauszt-emléknapon a protokolláris megszólalásokon túl hangozzék el a zsidóság legfontosabb imája, a kaddis. A házbizottság nem támogatta a felvetést, az SZDSZ közleményt is kiadott, azzal, hogy a vallásgyakorlás nem a Parlament falai közé való.

Ezek után szólaltatta meg Kontra című műsorában Suchmant és Gusztos Pétert, az SZDSZ frissiben megválasztott frakcióvezető-helyettesét Orosz József. Ezen most nem tréfálkozunk – hiába szokásunk –, inkább leírjuk sorban, ahogyan volt. Suchman Tamás előbb azzal érvelt, most az egyszer ott kellene elhangoznia a kaddisnak, ahol a zsidótörvényeket meghozták. Gusztos ezzel szemben azt mondta, noha az SZDSZ mélyen egyetért az emlékezés fontosságával, ott lesz az Országházban és részt vesz vasárnap az élet menetén is, azt változatlanul állítják, nem szabad, hogy a törvényhozásnak része legyen a vallásgyakorlás. A parlamenti protokoll legmagasabb szintje, ha a házelnök mond beszédet, és most ez fog történni, jelezte Gusztos. Kijelentette azt is, hogy a holokauszt 600 ezer áldozata között voltak, akik nem voltak vallásos emberek.

Suchman ezek után közölte, szó sincs vallási szertartásról. Ezt a játékot máshol kellene eljátszani, pörgött rá a témára, felemlegetve, “az SZDSZ nem először árult el engem és önmagát”. Idézünk tovább: “Az ostoba színjátékot abba kell hagyni. Milliók tisztességével játszanak. A zsidók a kaddis mormolása közepette haltak meg, az is, aki nem volt vallásos. Péter, nagyon szégyelld magadat, hogy egyáltalán kiálltál erre a vitára.”

  Orosz_Jozsef.jpg  
  Orosz József  

Orosz műsorvezető erre fel azt kérte, a képviselők egymás inszinuálását a parlament padsoraiban folytassák, ne az ő műsorában.

“Nagyon méltatlan, amit csinálsz, Tamás” – mondta viszont Gusztos, aki szerint kérdés, miért gondolja bárki, hogy meg tudja mondani, mi a helyes megemlékezési forma. Majd megint elővette, hogy a parlament a legmagasabb protokollal, Szili Katalin beszédével fog megemlékezni, és “nem önjelölt képviselők révén”.

Orosz József pedig ekkortájt eljutott oda, hogy megállapítsa, az egésztől elment a kedve, 600 ezer áldozat és a zsidótörvények megszületése után szerinte nem lehet így minősíteni egymás ellenvéleményét. “Mélyen meg vagyok döbbenve, nincs gusztusom folytatni ezt a témát, viszonthallásra, uraim” – búcsúzott el a felektől. Aztán… ennyiben maradtak.

 

(Forrás: Index/Pufajkás Turul)

 

 

Léderer András és Merker Dávid (SZDSZ Új Generáció) közleménye

  merkerdavid.jpg  
  Merker Dávid  

Suchman Tamás méltatlanná vált a képviselőségre. Mi, fiatal liberálisok megdöbbenéssel hallottuk Suchman Tamás szocialista parlamenti képviselő nyilatkozatait, melyekkel a vészkorszak áldozataira való emlékezést saját személyes célja érdekében próbálja felhasználni.

Liberálisként meggyőződésünk, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlésében semmilyen vallási szertartásnak nincs helye, így az egyik legősibb zsidó imának, a Kaddisnak sem.

A Szabad Demokraták Szövetsége volt az első szervezet, amelyik emléktáblát helyezett el az Andrássy út 60. falán a nyilas terror áldozataira emlékezve. A Szabad Demokraták Szövetsége minden évben a legmagasabb szinten képviselteti magát mind a parlamenti, mind a nemzetközi Holokauszt-emléknapokon. Mi, fiatal liberálisok szerveztük meg a legnagyobb antifasiszta demonstrációt Budapesten 2004-ben. Mi, fiatal liberálisok emlékezünk meg egyedül minden évben az október 15-i nyilas hatalomátvételről. A mi lelkiismeretünk tiszta az emlékezést illetően.

Emlékezéseinken tudatosan kerüljük bármilyen vallás szertartásait – nemcsak a szekularizációról alkotott nézeteink miatt. A vészkorszak során Magyarországról elhurcolt, vagy itt megölt honfitársaink között ugyanis voltak zsidók, keresztények, vallásukat nem tartók és nem utolsó sorban romák is. Az ő emléküket sértené, ha az áldozatok csak egy csoportjára emlékeznénk. Meggyőződésünk, hogy a Holokauszt nem a zsidóság belügye, hanem minden magyar közös tragédiája. Zsidóké, keresztényeké, ateistáké, romáké; konzervatívoké, szocialistáké és liberálisoké. Suchman Tamás a vele nem azonos véleményen lévőket megbélyegző, tisztességüket megkérdőjelező magatartása számunkra elfogadhatatlan, melyet nem hagyhatunk szó nélkül.

Felszólítjuk Suchman Tamást, hogy a Holokauszt-emléknapot ne használja saját kampánycéljaira és tartsa tiszteletben az összes áldozat emlékét! A rendszerváltás óta szinte példa nélküli konszenzus volt a vészkorszak emléknapját illetően – egy politikus sem tekintette ezt kampányeseménynek.

Felszólítjuk Suchman Tamást, hogy kérjen bocsánatot meggondolatlan és sértő kijelentéseiért mindazoktól, akiket ezzel megbántott és számoljon el lelkiismeretével, képviselői felelősségével.

Miskolc, 2007. április 14.

Léderer András, az SZDSZ Új Generáció elnöke

Merker Dávid, az SZDSZ Új Generáció Választmányának elnöke

 

(Forrás: MTI-OS)

[popup][/popup]