Szótár készül a kumráni tekercsekhez

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

A kumráni tekercsekhez 790 címszóval összesen
három kötetes szótárt terveznek, a történelmi, nyelvészeti munkát a Bonni
Egyetem teológusai végzik siegeni tudósokkal karöltve. Az I és O betű közötti
szavakat tartalmazó kiadás 2012-ben, a harmadik kötet 2015-ben készülhet el.

2011.04.07.

atv.hu

Megjelent akumráni tekercsek megfejtését segítő első szótár, amely 270 héber szócikkettartalmaz A-tól H betűig.

A különlegesszótár bepillantást enged abba, miként változott a héber nyelv az Ótestamentumés az Újszövetség között eltelt időben – jelentette a Kathpress katolikushírügynökség.

A kumránitekercsekhez 790 címszóval összesen három kötetes szótárt terveznek, atörténelmi, nyelvészeti munkát a Bonni Egyetem teológusai végzik siegenitudósokkal karöltve. Az I és O betű közötti szavakat tartalmazó kiadás2012-ben, a harmadik kötet 2015-ben készülhet el.

A hébernyelv változásait mutatja többek közt az apát jelölő abba szó jelentésénekátalakulása. Az Ótestamentumban jelentése még ez volt: “szigorú abottal”. Az Újtestamentum időszakára viszont már a nevelő figurájárautalt, a szigorúból jóságos lett.

A kumránitekercsek héber és arámi nyelvű írások gyűjteménye, amelyet 1947 óta fedeztekfel a Holt-tenger közelében fekvő Kumránban, a mai Ciszjordániában. A bőr- éspapirusztekercsek a Krisztus előtti III. és az időszámításunk szerinti I. századközött keletkeztek. A zsidó és a keresztény vallás számára kiemelkedő ajelentőségük, mert közelebb visznek a Biblia korai változataihoz.

 

[popup][/popup]