Könyvbe foglalták a nagymegyeri zsidóság történetét

Írta: Bumm.sk - Rovat: Hírek - lapszemle

Megjelent Varga László tollából “Velünk éltek – A nagymegyeri zsidóság története” című könyv, a Komáromi Zsidó Hitközség kiadásában.
 

 

 

A könyv főbb fejezetei:

Varga László: Velünk éltek – a nagymegyeri zsidóság története (táblázatokkal, kép és dokumentum melléklettel)

A csicsói és alistáli zsidó közösség bemutatása

A nagymegyeri zsidó temető dokumentációja, a sírfeliratok magyar fordításával

Holokauszt emléknapok Nagymegyeren – minta oktatási programmal

Weisz Jehosua: Nagymegyertől Givatyimig – élettörténet 24 fejezetben Nagymegyertől a budapesti Üvegházon át Izraelig

Szlovák és angol összefoglaló

A könyv megrendelhető a Komáromi Zsidó Hitközségnél a [email protected] címen. Ára 4 euró, postázva csomagolással együtt 5 euró.

Előzmények

A zsidóság mint életforma hosszú évtizedeken át meghatározója volt a mindennapoknak a Csallóközben is. Hatvanhat évvel ezelőtt 1944 tavaszán deportálták a régió közösségeit. Ennyi idő után már csak kevesen emlékeznek, milyen is volt az, amikor magyarok, szlovákok, zsidók éltek békében, barátságban. Az eltűnt közösségek, családok, emberek emlékét ma már csak a kevés emléktábla és helytörténeti összefoglaló művek idézik.

A Komáromi Zsidó Hitközség fontosnak tartja, hogy minden eszközzel segítse az emlékező kezdeményezéseket. Ezért karolták fel évekkel ezelőtt a nagymegyeri Varga László középiskolai tanár által szervezett iskolai, majd városi Holokauszt emléknapokat.

Jelen voltak az áldozatok emléktáblájának kigondolásánál. Minden év júniusában közösen emlékeznek a város központjában a helyiek és a régió zsidó közösségei.

Ennek a sok energiát és kitartást igénylő munkának a következő fejezete ez a könyv,
amely összefoglalja a nagymegyeri, csicsói és alistáli zsidóság mindennapjait a kezdetektől a közösség megszűnéséig. Feltűnnek a hitközség tagjainak jellemző foglalkozásai, emberi sorsok.

Megismerkedhetünk a temetővel, amely ma rendezetten fogadja látogatóit.
A könyv további fejezeteiben Weisz Jehosua történetén keresztül egy Nagymegyerről
induló személyes sors tárul elénk, amely a vészkorszak megpróbáltatásai után az akkor alakuló Izraelben folytatódik.

A mű alapja egy oktatási programnak, melyet évről évre megtartanak Varga úr kezdeményezésére.
 

[popup][/popup]