Zsidó nyilatkozatok Március 15-ről

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

Zsidók vagyunk és nem félünk

Minden józan polgártársunkhoz hasonlóan, minket is aggodalommal tölt el az elmúlt hónapok során tapasztalt utcai erőszak. Ugyanakkor egy demokratikus társadalomban érték a szólás szabadsága, még akkor is, ha a jóérzésű többség számára elfogadhatatlan politikai erők élnek e jogukkal. Meggyőződésünk, hogy a magyar társadalom túlnyomó többsége tisztában van a demokratikus játékszabályokkal és helyén kezeli azt a szűk kisebbséget, amely a társadalmi feszültségeket kihasználva – jogaival visszaélve – köztereinken tombolt. Sajnálatos, hogy ez az agresszió nem egyszer primitív rasszista és antiszemita megnyilvánulásokkal járt együtt. Mindez az egész magyar társadalom problémája és nem elsősorban a magyarországi zsidóságé.

Éppen ezért meglehetősen problematikusnak ítéljük a MAZSIHISZ ezzel kapcsolatos politikáját amely a megnövekedett kockázatra hivatkozva a nemzeti ünnep idején otthonmaradásra szólít fel minden zsidót. Teljességgel elhibázottnak tartjuk, hogy a közelgő március 15-i nemzeti ünnep kapcsán, eleve veszélyeztetettnek ítélték a magyarországi zsidó közösség egészét. Ezzel akarva-akaratlan olyan érzést keltenek, mintha zsidóságunk miatt tényleg félnivalónk volna.

Március 15. a magyarországi zsidóságnak is fontos ünnepe. Zsidók ezrei harcoltak és haltak meg az 1848-as forradalom során a szabadságért és az egyenjogúságért. A kölcsönös bizalmatlanság erősítése helyett, a nemzeti ünnep kapcsán a MAZSIHISZ-nek inkább erre kellene felhívnia a figyelmet. Az ünnep közös, ám ha a zsidó vezetők felszólításának engedve otthon maradunk, akkor a szabadságharc zsidó hőseinek önfeláldozását kérdőjelezzük meg.

Nem szeretnénk kisebbíteni az antiszemita jelenségek veszélyét, de végre ki kell jelenteni: a hivatalos zsidó vezetők ezzel kapcsolatos kommunikációja gyakorta öncélú. Természetesen fontos emlékezni és emlékeztetni a holokausztra, természetesen szót kell emelni a zsidóságot sértő antiszemita jelenségek ellen, de helytelen csak ezek kapcsán megnyilvánulni. Előre kell tekinteni! Végre a judaizmus hagyományos értékeit, közösségünk eredményeit, kulturális értékeinket, közös történelmünket is hangsúlyoznunk kellene önmagunk és a többségi társadalom előtt. Volna mire büszkének lennünk!

 

Fritz Zsuzsa, tanár, Nagy Ákos, újságíró, Büchler András,Köves Slomó, Rabbi, Eva Mihály Amichay, városgazdász-újságiró, Jávor István, filmkészítő, Kőszegi Lajos, műszaki munkatárs, Jónás Dorka, belsőépítész, Timár György, vendéglátóipari vállalkozó, Szegő András (Szentendre), Büchler Tamás, egyetemi hallgató, Szolga Balázs János, Kékesi Zsolt, Zsoldos Iván, informatikus mérnök, Nógrádi Péter, vállalati tanácsadó, Steiner Zsófia, egyetemi hallgató, Nagy Erzsébet, kutatási koordinátor, Lőwy András, ny. filozófus, túlélő, Révai Károly, ügyvéd, Simon Iván, informatikus, Heller Ágnes, filozófus, Fehérvári András, vállalkozó, Berényi Péter, sportoktató, Surányi Vera, filmprogram szerkesztő, Gárdos Gábor, vívóedző, Pap Ágnes, újságíró-szociológus, Szántó T. Gábor, író, Simon Tamás, menedzser, Simon Erzsébet, érdekképviseleti vezető, Buza Zsuzsanna, közgazdász, Kertai Zsolt, közgazdász, Gadó János, szociológus, Sziklai Klára, oktatásszervező, Fazekas Orsolya, Tanuló, Dickmann Sándor, pályázatíró, Végh Gábor, tanár, Kramer Zsófia, egyetemi hallgató, Arató János, újságíró, Krausz Éva, Balla Zsolt, egyetemi hallgató, Szegő Péter, újságíró, Frőlich Róbert, rabbi, Erős Ferenc, szociológus

 

Az aláírásgyűjtés még nem fejeződött be, ahhoz még lehet csatlakozni!

 

Fritz Zsuzsa

06-20-481-59-75

[email protected]

 

Nagy Ákos

06 30 53 53 253

[email protected]

 

 

 

 

Nyilatkozat

 

 

Március 15-e a magyar-zsidó együttélés kiemelkedő ünnepe is. A szabadságharc zászlaja alá több ezer zsidó önkéntes katona sereglett, s közülük sokan életüket is áldozták a magyar szabadságért és függetlenségért.
E nyilatkozat aláírói a legélesebben elítélik azokat a szélsőségeseket, akik a nemzeti trikolór helyett, egy a nyilas időkre vitathatatlanul utaló jelképet akarnak ismét meghonosítani, ismét félelmet keltve ezzel a magyar társadalomban.

Elítéljük azokat is, akik politikai szándékból, sanda módon, valamiféle nem létező Árpád-házi „reneszánszként” legitimálják ezeknek a jelképeknek a felélesztését.

Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartjuk, hogy felelős zsidó vezetők Március 15-e kapcsán indokolatlan pánikot, fölösleges hisztériát keltenek.

Minden zsidó honfitársunknak – mint bármely más magyar állampolgárnak – joga, hogy részt vehessen az ünnepi megemlékezéseken.

 

Kelt Budapesten, 2007. március 11-én.

 

 

Magyar Zsidó Kulturális Egyesület,

Társaság Magyarországi Zsidó Kisebbségért elnöksége,

B’nai B’rith első Budapesti közössége

 

 

 

 

Nyilatkozat

 

 

 

A Magyarországi Cionista Szövetség határozottan tiltakozik, és egyben felemeli a szavát az egyre erősödő magyarországi antiszemita jelenségek ellen, melyek az utóbbi időben terjednek a nyilvánosság különféle fórumain: az írott és az elektronikus sajtóban, valamint az interneten.

Erre az antiszemitizmusra jó példa volt az, ahogyan az elmúlt hétvégén egyes magyarországi sajtóorgánumok kezelték a – közel kétszáz – fegyvertelen izraeli katona budapesti látogatását, és olyan – hamis – összefüggésbe állították jelenlétüket, mellyel az egyáltalában nem rendelkezett. Elvárjuk azt, hogy minden józan gondolkodású ember – zsidó és nem zsidó, bal-és jobboldali, vallásos és szekuláris – emelje fel a szavát a zsidóellenes gyűlölet és uszítás minden formája ellen, így az ellen a rágalomhadjárat ellen is tiltakozzon, melyet az említett orgánumok a zsidó állam és polgárai ellen már hosszabb ideje folytatnak.

A kialakult helyzet súlyosan sérti az ország zsidóságának önérzetét, biztonságérzetét. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy – összefogva az ország demokratikus erőivel – a zsidó intézmények és szervezetek – egységesen és összehangoltan, bátran és következetesen tegyenek meg mindent az antiszemita uszítás alantas eszközeinek leleplezésére és következményeinek elhárítására.

Ugyanakkor eltúlzottnak tartjuk azokat az – egyébként érzelmileg érthető megnyilatkozásokat –, melyek a magyar zsidóságot a magyar nemzeti ünnepen, március 15-én otthonmaradásra bíztatják. E nap fontos ünnepe a zsidó közösségnek is, mely a szabadságharc alatt nyerte el először egyenjogúságát, s amelyért számos zsidó életét és vérét is áldozta!

Ezért arra kérünk mindenkit, hogy – kedve és vérmérséklete szerint – menjen ki az utcára, vagy maradjon otthonában.

 

Csak vigyázzon magára.

[popup][/popup]