Közeledés tapasztalható a németek és a zsidók közt

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

A múlt megítélésében egyre közelebb kerülnek egymáshoz a németek és a zsidók.

Erre a következtetésre jutott hétfőn közzétett tanulmányában a tekintélyes Bertelsmann Alapítvány.

A konzervatív alapítvány nyilvánosságra hozott elemzésében egyebek között arra világított rá: minden tíz izraeli közül csaknem kilenc a németekkel való megbékélés mellett van, mindössze kilenc százalékuk utasítja el ezt határozottan.

Az alapítvány által megkérdezett németek közül minden második vallja azt, hogy a német nép különleges felelősséggel tartozik a zsidókkal szemben. A tanulmány ennek kapcsán ellentmond annak az elmúlt időszakban még gyakran hangoztatott nézetnek, hogy a közel-keleti konfliktusban Németország inkább az arabok pártján áll. Kitűnt ugyanis, hogy a megkérdezettek huszonnyolc százaléka inkább Izrael politikáját támogatja, tizennégy százalékuk a palesztinokkal rokonszenvezik, míg huszonhat százalék egyik fél mellett sem foglalt állást.

Mindennek ellenére a Bertelsmann szakértői néhány megfontolandó következtetésre is felhívták a figyelmet. Így mindenekelőtt arra, hogy a németek mintegy negyven százaléka azon a véleményen van: a nemzetiszocializmusnak pozitív és negatív oldalai egyaránt voltak. Elsősorban az idősebb generáció és az alacsonyabb képzettséggel rendelkezők álltak ki a náci rezsim “pozitívumai” mellett. Mindent összevetve azonban a megkérdezettek ötvenöt százaléka vallotta azt, hogy a nemzetiszocializmusnak “csak rossz”, vagy “többségében rossz” oldalai voltak.

Az alapítvány illetékesei elmondták: a tanulmány célja az volt, hogy vizsgálják a német-zsidó viszony alakulását. Ebből a célból a felmérés során németeket, izraelieket, továbbá Egyesült Államokban élő zsidókat kérdeztek meg.

Az általuk ismertetett végeredmény: a németek többsége – mintegy ötvenhat százaléka – nem antiszemita. Ennek ellenére minden hetedik megkérdezett – azaz mintegy tizenöt százalék – egy vagy inkább több kérdésben zsidóellenes. Így például minden harmadik német vallotta azt a nézetet, hogy “a zsidók túl nagy befolyással rendelkeznek a világban”. Ugyanakkor jelentősen emelkedett azoknak a száma, akik elutasítják ezt az állítást.

Végezetül a tanulmányból kitűnt az is: a megkérdezettek többsége – ötvennyolc százaléka – vélekedett úgy, hogy hatvankét évvel a második világháború befejeződése után le kell zárni a múltat, s – mint hangoztatta – kevesebbet kellene beszélni a zsidóüldözésről.

(Forrás: MTI, Magyar Hírlap)

[popup][/popup]