Ne habozzon a Jobbik betiltásával, ügyész úr!

Írta: Népszabadság/Hell István - Rovat: Hírek - lapszemle

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Nem szeretnék sem Gyurcsány-epigonként nevet szerezni, sem Gusztos Péter SZDSZ-es frakcióvezető-helyettes magyar hangjaként elhíresülni. Nem állítom tehát, hogy a Magyar Köztársaság ügyészsége és bírósága csak a kormánytól, valamint a szocialista és a szabad demokrata párttól független, viszont a 2010-es választásokon győzelemre esélyes Fidesztől és más – esetenként szélsőséges – jobboldali pártoktól nem.

Azt sem mondom, hogy a politikai terrorizmus és a rasszista gyilkosságok “feje” Vona Gábor, “szája” néhány nemzetiszocialista internetes site és Morvay Krisztina volna – noha személyi és szervezeti összefüggések szabad szemmel is láthatók köztük, a nyilas attribútumokról nem is beszélve.

Mondok viszont mást.

A háború utáni békekötés során Magyarország vállalta, hogy a területén nem engedélyezi szélsőjobboldali – fasiszta, nemzetiszocialista, nyilas – pártok és szervezetek bejegyzését.

A rendszerváltó pártok és az újjáalakuló egykori állampárt soraiban az 1989-es alkotmányozás, a nemzeti kerekasztal tárgyalásai során sem merült fel kétség aziránt, hogy – bár a szabadságjogokat, a gyülekezés és a szervezkedés szabadságát ez az intézkedés némileg korlátozza -, szükség van Magyarországon a náci szervezetek működésének egyértelmű tiltására.

Ezért a Magyar Köztársaság alkotmánya és a hozzá kapcsolódó jogszabályok továbbra is úgy rendelkeznek, hogy az állam megvédi a kisebbségeit, és tiltja kisebbségellenes – tehát például antiszemita, cigányellenes, homofób – pártok bejegyzését.

Az egyesülési jogot szabályozó rendelkezések nem érintik a lelkiismeret, a szólás, a sajtó szabadságát. Magyarországon nem tilos – magánemberként – náci nézeteket vallani és képviselni, sőt akár szélsőséges propagandát kifejteni sem, mindaddig, amíg ez nem okoz közvetlen és nyilvánvaló veszélyt. A rasszizmus önmagában nem bűncselekmény (legfeljebb súlyosbító körülmény lehet egy bűncselekmény indítékának megítélésében).

Viszont a rasszista nézeteket valló politikai pártokat (és egyéb szervezeteket) akkor is tilos volna nyilvántartásba venni, ha nem kapcsolódna a tevékenységükhöz egyéb jog- vagy törvénysértés, bűncselekmény. Akkor is, ha jogilag megállapíthatóan nem sértenék ember- és polgártársaik méltóságát, nem izgatnának, és nem uszítanának ellenük, nem támadnák meg és nem bántalmaznák őket.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom vezető politikusai a párt fennállása óta többször bizonyították, hogy nem idegenek tőlük a náci (nyilaskeresztes, fasiszta) eszmék, nézeteik közel állnak az egykori és mai náci és újnáci eszmékhez, mi több: azonosak velük. A Jobbik Magyarországért Mozgalom vezetői és tagjai évről évre megzavarják a magyarországi zsidóság nyilvános vallási rendezvényeit, évről évre megbélyegzik – esetenként meg is támadják – a melegek öntudatos felvonulását, és a “cigánybűnözés” rossz emlékű fogalmának a felelevenítésével igyekeznek maguknak népszerűséget szerezni, roma honfitársainkat pedig megalázni. Televíziós és hangfelvételek, fotók, újságcikkek százai bizonyítják a Jobbik vezetőinek és – legújabban – európai képviselőjelöltjeinek a kisebbségellenességét.

Ön ezt nem látja, tisztelt Legfőbb Ügyész Úr?

Megismétlem: a rasszizmushoz nem kell bűncselekményt elkövetni. A Jobbik politikusai akkor is antiszemiták és kisebbségellenesek volnának, ha nem garázdálkodnának zsidó vallási rendezvényeken, ha nem uszítanának meleg és cigány embertársaink ellen. Az ügyészségnek pedig kitüntetett feladata van abban, hogy kezdeményezze a kisebbségellenes, rasszista szervezkedések – jelen esetben a párthadsereget is működtető Jobbik Magyarországért Mozgalom – nyilvántartásból való törlését, az újnáci párt betiltását. Kérem, ne habozzon ezt megtenni.

Őszinte nagyrabecsüléssel,

Hell István

 

[popup][/popup]