Újraválasztott vezetők a Budapesti Zsidó Hitközségben

Írta: Szegő Péter - Rovat: Hazai dolgaink

Április 15-én a Budapesti Zsidó Hitközség közgyűlésén újraválasztották elnöknek Streit Sándort, és ügyvezető igazgatónak Zoltai Gusztávot. Nem választották meg Mazsihisz-küldöttnek Breuer Pétert, Tordai Pétert és Heisler Andrást, s az első kettő a BZSH Elöljáróságába sem került be.

A levezető elnök, Egri Oszkár megnyitójában közölte: a Közgyűlésnek hetvenhárom, illetve a tizenhárom rabbival együtt nyolcvanhat tagja van, így a határozatképességhez negyvennégy fő szükséges. Mivel a létszámellenőrzés hetvenhét főt mutatott, a közgyűlés határozatképes volt. A jegyzőkönyvezető és -hitelesítő megválasztása után a grémium fölállással adózott a Soá áldozatainak emléke előtt.

A napirendi pontokra áttérve Egri leszögezte: a zsinagógakörzetekben a februári BZSH-küldöttválasztások rendben lezajlottak. „A budapesti vallásos zsidóság legmagasabb fóruma előtt állnak, esetleges felszólalásaik példaértékűek az egész zsidóság számára. Ennek megfelelően megkérem önöket, hogy […] tartózkodjanak
olyan észrevételek és véleménynyilvánítások megtételétől, amelyek nem esnek egybe a mai közgyűlés legfőbb céljával, a tisztségviselők megválasztásával. Kérem, hogy tartózkodjanak egymás sértegetésétől” – hangsúlyozta Egri.

Zoltai Gusztáv

Először titkos szavazással (valamennyi tisztségviselőt titkosan és négy évre választották meg) megválasztották a BZSH elnökét és ügyvezető igazgatóját. Mindkét posztért egy-egy jelölt versengett: az azokat most is betöltő Streit Sándor, illetve Zoltai Gusztáv. Az elnökválasztáson hetvenhét szavazatot adtak le, mind érvényes volt, s ebből hatvanhét támogatta Streitet. Az ügyvezető igazgatóválasztáson szintén hetvenhét volt a leadott szavazatok száma, s hetvenhat az érvényes. Zoltait hatvanegy küldött támogatta.

Ezt követően tizenöt jelöltből megválasztották a BZSH tizenhárom tagú Elöljáróságának tizenegy tagját (a másik két tagot a Rabbitestület delegálja). Hetvenhat szavazatot adtak le, ebből hatvankilenc volt érvényes, így a megválasztottság föltétele volt a legalább harmincöt megszerzett szavazat. A tizenöt jelöltből ezt tizennégyen érték el. Harminchárom szavazatot kapott, így automatikusan kiesett – az információink szerint Zoltai Gusztávhoz igen közel álló – Breuer Péter. Bár harminchét szavazatot kapott, nem került be az Elöljáróságba a Mazsihisz egykori elnöke, Tordai Péter. Ötven szavazattal elöljáró lett viszont egy másik Mazsihisz exelnök, Heisler András.

Öt jelöltből megválasztották a Számvevő és Számvizsgáló Bizottság öt tagját is. Itt is a megválasztás föltétele volt, hogy a jelölt kapja meg az érvényes szavazatok több mint a felét. Ezt mind az öt jelölt teljesítette.

Megválasztották a BZSH Választási Bizottságának kilenc tagját – e posztért tizenketten szálltak ringbe.

Mindezen kívül sor került annak az ötvennyolc küldöttnek a megválasztására is – hatvanegy jelöltből –, akik a Mazsihisz Közgyûlésében a BZSH-t képviselik. A küldöttek hetvenhat szavazatot adtak le, ebből hetvenegy volt érvényes. Küldött lett többek közt Egri Oszkár, a Mazsihisz jogásza; Engländer Tibor, a Magyarországi Cionista Szövetség egykori és tiszteletbeli elnöke; Kunos Péter, az Agrobank egykori, utóbb – sokak szerint koncepciós perben – börtönbüntetésre ítélt elnök-vezérigazgatója; Streit Sándor, a BZSH elnöke, illetve Zoltai Gusztáv, a BZSH és Mazsihisz ügyvezető igazgatója. Nem lett Mazsihisz-küldött harmincnégy ellenszavazattal Breuer Péter, harminckettővel Tordai Péter és huszonhéttel Heisler András.

Feldmájer Péter

Streit Sándor

Zárásként a küldöttek nagy többséggel elfogadtak egy határozati javaslatot, melynek értelmében a Közgyűlés fölkérte a frissen megválasztott tisztségviselőket és bizottsági tagokat, hogy esetleges, a választott tisztséggel kapcsolatos üzleti érdekeltségüket vizsgálják fölül, azt május 15-ig szüntessék meg.

[popup][/popup]