Izgalmak nélkül

Írta: Szegő Péter - Rovat: Hazai dolgaink

Kevés vitával és nagy többséggel elfogadott határozatokkal zajlott le a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének 2006. december 10-i közgyűlése, melynek egy részét a küldöttek zárttá nyilvánították.

Feldmájer Péter Mazsihisz-elnök nyitóbeszédében az őszi zavargásokra utalva hangsúlyozta: „Fenyegetően sejlett fel a mindennapos antiszemitizmusréme.” „Ezek az emberek a nyilaspártot tekintik elődjüknek” mutatott rá. Élesen elítélte Sólyom László államfőt és Szekeres Imre honvédelmi minisztert, amiért „előléptették a nemzetvesztő legfőbb katonai tanácsadóját tábornokká”. Úgy vélte: a Mazsihisz „történelmi egyház, amelyet mind a zsidók, mind a magyarországi társadalom többi része a zsidóság általános képviselőjének tekint. Ezt a pozíciót […] nem szabad […] feladnunk. […] Csak a vallási zsidó élet lehet a magyarországi zsidó élet központja.”

Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató a Mazsihisz gazdasági helyzetét tekintette át. Megtudhattuk, hogy „a központilag irányított tevékenységek közel négymilliós pluszt mutatnak”. Beszélt arról, hogy a hozzánk érkező izraeliek száma csökkent részben a libanoni háború, részben az őszi magyarországi zavargások miatt, bár – hangsúlyozta – a Zsidó Múzeumnak még így is több mint 103 ezer látogatója volt az év első tizenegy hónapjában.

Heisler András furcsállta, hogy a Számvizsgáló Bizottság részérôl senki sem reflektált az előterjesztésre. A volt Mazsihisz-elnök helyénvalónak tartotta a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) ötvenmilliós hitéleti és 38 milliós intézményi támogatását, azonban a december 7-i BZSH-közgyűlésen számára kiderült: a 38 millió forint nem támogatás, hanem kölcsön. A Mazsihisz teljes bevétele 2463 millió forint volt 2005-ben, az idei terv pedig 2682 millió forint, tehát a bevételek nem csökkennek. Heisler szerint a Mazsihisz vezetésének és a közgyűlésnek lépéseket kellene tenni a könyvelés átláthatóvá tételéért. Az exelnök sürgette a Mazsihisz tulajdonában lévô, rendkívül rossz állapotú lakóingatlanok felújítását. Üdvözölte, hogy színes lett az Új Élet. Föltette a kérdést, hogy ez a változás növelte-e a példányszámot.

A kemény kérdésektől mentes vitát követően elfogadták a beszámolót, majd a 2007-es költségvetés főbb arányszámait is. Ez utóbbiról – hozzászólás hiányában – vita nélkül szavazott a testület.

A harmadik napirendi pontról (ingatlanokkal kapcsolatos kérdések) több részletben szavaztak a küldöttek. Ezzel több, az egyházi ingatlanok visszaigénylése során a Mazsihisz tulajdonába került ingatlant átadtak a területileg illetékes hitközségnek. A Budapesti Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség harminc évre megkapta a sajószentpéteri mikve kezelői jogát. Az egyik részszavazás után Streit Sándor, a BZSH elnöke megkérdezte a tartózkodóktól, hogy miért így szavaztak. Egyikük, Fröhlich Róbert, Dohány utcai főrabbi (dandártábornok, országos tábori főrabbi) azt válaszolta: „Ha a tartózkodást meg kell indokolni, akkor az igent is szíveskedjenek megindokolni az igennel szavazók.”

Ekkor zárt ülést rendeltek el. Az egyik hozzászóló ugyanis a Szombat tudósítóját arra utasította, hogy riportermagnóját kapcsolja ki, amire utóbbi nem volt hajlandó, tekintettel a közgyűlés nyilvános voltára. Erre a küldött zárt ülést kért, amit a közgyűlés Darvas István, Heisler András, Kürti Csaba és Lőwy Tamás ellenszavazatával és négy tartózkodással megszavazott.

(Információink szerint a zárt ülésen az albertirsai zsidótemetőre épített garázsról zajlott a vita. A temető melletti telek tulajdonosa szabálytalanul, de jóhiszeműen a garázsát a temető egy része fölé építette, amit a halacha szigorúan tilt. Úgy tudjuk: arról határoztak a küldöttek, hogy akár jogi úton is el kell érni a garázs lebontását.)

[popup][/popup]