“A tisztátalan mellett elmegy egy tiszta” – Misna magyarul, Edujot 3.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

„Valahol áll egy tisztátalan (pl. leprás) és elmegy mellette egy tiszta ember, vagy a tiszta mellett elmegy egy tisztátalan, vagy tisztátalanság merül fel az egyén területén és tisztaság van a közterületen… Ezen kérdéses esetekben Rabbi Jehosua tisztátalanságot ítél, a Bölcsek nem.”

Képünk illusztráció

Az Edujot (tanúságok) c. traktátus a Nezikin rend hetedik része. A Jeruzsálemi Szentély pusztulása után, Raban Gamliel eltávolításával a pátriárka hivatalából, szükségessé vált a vallási kérdések eldöntése a többség akaratával. Az Edujot elnevezésű értekezés a „támadhatatlan” hagyományok gyűjteménye. Időről időre újabb anyagot adtak hozzá ehhez az alapmunkához, melynek során határozat született az egész Misna átdolgozásáról. Az Edujot traktátusban érintett különböző témák között nincs kapcsolat. Még a háláchá-ért felelős bölcsek neve sem mindig igazít el.

Edujot 3

 

Edujot 3/1

Minden dolog, mely “megfelezhető” és tisztátalanná válik a sátorban[1] és beviszik a házba (ahol laknak), Rabbi Doszá ben Hárkinász szerint ez tiszta, de a Bölcsek szerint tisztátalan. Hogyan? Ha egy tetem két fél-olajbogyónyi darabjához nyúl vagy felemeli azt, vagy egy halotthoz (nyúl) annak (fél olajbogyónyi) részéhez, vagy (ugyanilyen nagyságú rész) fölé hajol, ebben az esetben Rabbi Doszá ben Hárkinász tisztának tekint, de a Bölcsek szerint halott (érintés) általi szennyezés esete forog fenn. Ha fél olajbogyónyi darabot érint, de valami köztük áll (pl. polc vagy deszka) vagy fél olajbogyónyi darab fölé hajol (tenyérnyi távolságban) de valami által takarásban van, tiszta marad. Rabbi Meir szerint Rabbi Doszá tisztának mondja, a Bölcsek azonban nem. Minden esetben tisztátalanság esete áll fenn, kivéve az érintés és a hordozás, és a hordozás és a halottas sátor együttes esetét. A szabály: bármilyen esetben az azonos hatású tisztátalansági okok összeadódnak, és két különböző hatású ok esetén tisztaság esete áll fenn.[2]

 

Edujot 3/2

Rabbi Doszá ben Hárkinász szerint (kisebb) ételdarabok tisztátalansága nem adódik össze. A Bölcsek szerint összeadódnak. A második tizedet megválthatják fémdarabbal is [3]. Ez Rabbi Doszá ben Hárkinász véleménye, Bölcsek szerint megváltják, de a kezüket megmártják, (vétekáldozat gyanánt). Ez Rabbi Doszá ben Hárkinász véleménye. A Bölcsek azt mondják: ha a kezei szennyeződtek, akkor az egész teste szennyeződött.

 

Edujot 3/3

Rabbi Doszá ben Hárkinász szerint a dinnye belsejéből (a magokat és a levét) és a zöldség trumá (papi adomány) elfonnyadt leveleit elfogyaszthatják azok, akik nem papok, a Bölcsek megtiltják. Rabbi Doszá ben Hárkinász szerint öt bárány gyapja után, melyek mindegyike másfél máne súlyú (gyapjút tesz ki) az első gyapjúnyírás hagyományos adójára köteles, a Bölcsek szerint erre akármelyik öt bárány alkalmas.

 

Edujot 3/4

Rabbi Doszá ben Hárkinász szerint minden (gyékény)szőnyeg ki van téve a halotti tisztátalanságnak, de a midrász tisztátalanságnak nem.[4] A Bölcsek szerint, itt a midrász okozta (tisztátalanság is előfordul). Rabbi Doszá ben Hárkinász szerint a hálószerű anyag nem válik tisztátalanná, kivéve a fonottat. Bölcsek szerint ezek alkalmatlanok, kivétel a gyapjúkereskedők árui.

 

Edujot 3/5

A parittya fonott szíja (mindenki véleménye szerint) tisztátalanságot kap, de ha bőrből van, Rabbi Doszá ben Hárkinász szerint nem lesz tisztátalan, a Bölcsek szerint igen. Ha a (parittya) fogója eltörik, nem válik tisztátalanná, ha a zsinór kötése elválik, tisztátalan lesz.

 

Edujot 3/6

Rabbi Doszá ben Hárkinász szerint a fogolynő[5] ehet a papi adományból, a Bölcsek szerint van olyan fogolynő, aki ehet, és van olyan, aki nem ehet. Hogyan? Ha fogolynő azt mondja: ehetek, mert tiszta vagyok, hisz ugyanaz a száj, amely vétkes, ugyancsak az, mely felmenti őt, ha tanúk is vannak (arra, hogy foglyul esett) és mégis azt mondja “tiszta vagyok”, nem ehet.

 

Edujot 3/7

Rabbi Jehosua szerint négy esetben kétség merül fel: mikor a Bölcsek tisztának ítélnek valakit. Hogyan? Valahol áll egy tisztátalan (pl. leprás) és elmegy mellette egy tiszta ember, vagy a tiszta mellett elmegy egy tisztátalan, vagy tisztátalanság merül fel az egyén területén és tisztaság van a közterületen, tisztaság van az egyén területén, vagy tisztátalanság, vagy kérdéses, hogy valaki megérintette,[6] vagy nem érintette meg, vagy kérdéses, hogy eltakarta, vagy nem takarta el, vagy arrébb tolta, és nem tolta arrébb. Ezen kérdéses esetekben Rabbi Jehosua tisztátalanságot ítél, a Bölcsek nem.

 

Edujot 3/8

Három dologban Rabbi Cádok tisztátalanságot ítél, a Bölcsek pedig tisztaságot: az egyik ilyen az asztali szeg [7], a másik a daráló szekrénye, a harmadik [8] a napóra “szege”, ezeket Rabbi Cádok tisztátalannak ítéli, a Bölcsek nem.

 

Edujot 3/9

Rábán Gámliel négy dolgot tisztátalannak ítél, míg a Bölcsek szerint ezek a dolgok nem kapnak tisztátalanságot. (Az egyik) a házigazda fémszerszámait tartalmazó kosár fedele, (a másik) a fürdőben használt fésű akasztója, a harmadik a durva (csiszolatlan) fémeszközök, valamint a két részre nyitható tálca. A Bölcsek megegyeznek Rábán Gámlellel abban, hogy a tálca egy nagyobb és egy kisebb részre nyitható, ahol a nagyobbik válhat tisztátalanná.

 

Edujot 3/10

Három dologban Rábán Gámliel szigorúan ítél, mint Sámáj iskolájában. A meleg ételt (vagy vizet) ünnep után nem teszik el szombatra melegen betakarva, ünnepnapon nem állítják a helyére a feldőlt gyertyát, nem sütnek vastag szelet kenyeret, hanem vékonyakat[9] . Azt kérdezték tőle: mit tegyünk apád házának szabályaival, ahol szigorúak voltak saját magukhoz és Izraellel szemben elnézőek, és megengedték nekik, hogy vastag szeleteket süssenek, sőt, faszénen pirítottakat?

 

Edujot 3/11

Három elnéző jellegű határozatot is hozott: felseperhetnek a heverők között, és fűszereket tehetnek a faszénre (ünnepnapon). Pészahkor egész éjszaka sülhet a gödölye. De ezt a Bölcsek megtiltották.

 

Edujot 3/12

Rabbi Elázár ben Ázárjá három olyan dolgot megengedett, amit a Bölcsek elleneztek. A tehenét kiengedte a szarvak közé kötött bőrszíjjal szombaton, ünnepnapon pedig a háziállatok bőrét (sebesre) kefélte, és a kézi malommal borsot őrölt. Rabbi Jehuda azt mondta: ünnepnapon ne kefélje az állatot, mert az sebet okoz. A Bölcsek a fentiek közül semelyiket nem engedték.

[1] Pl. rothadó dolog vagy halott jelenlététől

[2] ezekben a misnákban az ún. Rituális tisztaság és tisztátalanság eseteiről esik szó, melyek közül a legsúlyosabb tisztátalanságot a halott érintése okozza

[3] fémdarab, (héb : ászimon) ez esetben  nyomtatás előtti pénzérme

[4] midrász tisztátalanság – a talpon összgyűlő szenny általi tisztátalanság

[5] pl. Pap felesége

[6] a tisztátalan dolgot, pl.  tetemet

[7] amelyre amérleget állítják

[8]  ezt a Bölcsek nem is tekintik edénynek

[9] hogy szombaton ne kelljen vastag darabokat szegni

Címkék:Edujot, Misna

[popup][/popup]