Tiszta és tisztátalan – Misna magyarul, Edujot 8.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

A Bölcsek azt mondják: sem eltávolítani, sem közénk hozni nem kell, hanem békét kell teremteni a világban: “Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom”.

 

“Illés próféta tüzes szekéren az égbe emelkedik George Wigland 1860 

Az Edujot (tanúságok) c. traktátus a Nezikin rend hetedik része. A Jeruzsálemi Szentély pusztulása után, Raban Gamliel eltávolításával a pátriárka hivatalából, szükségessé vált a vallási kérdések eldöntése a többség akaratával. Az Edujot elnevezésű értekezés a „támadhatatlan” hagyományok gyűjteménye. Időről időre újabb anyagot adtak hozzá ehhez az alapmunkához, melynek során határozat született az egész Misna átdolgozásáról. Az Edujot traktátusban érintett különböző témák között nincs kapcsolat. Még a háláchá-ért felelős bölcsek neve sem mindig igazít el.

 

Edujot 8

 

Edujot 8/1

Rabbi Jehosua ben Betera tanúsította, hogy a dögtetem vére “tiszta”. Rabbi Simon ben Betera tanúsította, hogy ha egy tisztátalan (ember) a tisztuláshoz (használt) hamu[1] kevés részét megérinti, az egész tisztátalanná válik. Rabbi Ákivá hozzátette a finomliszt, a füstölő, a tömjén és a szén[2] ügyében: ha ezek valamely részéhez hozzáért, a mikvében aznap megmerült ember[3], az egész tisztátalanná válik.

 

Edujot 8/2

Rabbi Jehuda ben Bábá és Rabbi Jehuda há Kohen a kiskorú izraelita leány ügyében meghatározták, hogy amint belép az esküvői szertartás sátrába, ehet a papi adományból, akkor is, ha a házasságot még nem hálta el. Rabbi Josze há Kohen és Rabbi Zecharjá ben há Kátzáv határozott annak a leánygyermek dolgában, akit (idegenek) befogadtak Askelonban, és akit a saját családja eltávolított, pedig a tanúk szerint nem volt együtt senkivel és megőrizte tisztaságát. A Bölcsek azt mondták nekik, (hogy ha tudjátok), hogy családtagnak fogadták, elhihetitek, hogy nem volt meghittségben senkivel, és ezáltal tisztaságban maradt, de ha nem hiszitek el, hogy nem lépett viszonyra senkivel, azt se higgyétek el, hogy családtagnak fogadták.

 

Edujot 8/3

Rabbi Jehosua és Rabbi Jehuda ben Betera tanúskodtak egy kétes származású özvegyasszony (héb. Iszá) ügyében, akit a  pappal kötendő házassághoz elfogadhatónak találtak és ugyancsak (tanúskodtak) hogy az Iszá ügyében, hogy hozzá képest ki a tiszta, és ki a tisztátalan, vagy ki hozható családi kötelékbe és ki az, aki eltávolítandó. Rábán Simon ben Gámliel azt mondta: tanúságotokat elfogadtuk, de nem tehetünk semmit, mert Rabbi Johánán ben Zákáj azt mondta, hogy a Bet Din-t bíráit ilyesmivel nem zaklathatjuk. A papok hallgatnak rájuk eltávolítás ügyében, de a közelítés (házasság) ügyében nem.

 

Edujot 8/4

Rabbi Josze ben Joezer, a Zeredai tanúskodott annak a sáska[4] és a Szentély (állat) vágó helyének ügyében, (mely utóbbi hely) itala tisztának tekinthető, és arról is, hogy aki holttestet érint, tisztátalan. És (mégis) úgy nevezték, hogy Josze az engedékeny.

 

Edujot 8/5

Rabbi Ákiva tanúskodott egy Bet Deli-ből való Nehemija nevében, hogy az asszony újra köthet házasságot egy tanú mellett. Rabbi Josua tanúskodott a fáskamrában talált csontok ügyében, miszerint a Bölcsek azt mondták, hogy a (csontok) egyenként összegyűjthetők és mind tisztának tekinthetők.

 

Edujot 8/6

Rabbi Eliezer azt mondta: hallottam, hogy amikor a Templomot építették, függönyöket készítettek a Szentély és a Szentély udvara köré. De a Szentély csarnokát  kívülről építették és az udvarait belülről. Rabbi Josua azt mondta: azt hallottam, hogy áldozatokat akkor is végeztek, mikor még nem állt a Szentély és a legszentebb áldozatok húsát függönyök távollétében is elfogyasztották. Kevésbé szentséges áldozatokat és a második tizedet akkor is fogyasztották, amikor még nem álltak a falak, mert az első felszentelés a maga idejére és az elkövetkező időkre szólt.

 

Edujot 8/7

Rabbi Josua azt mondta, hogy “hagyományt örököltem Johánán ben Zákájtól”, aki a tanítójától tanulta, az pedig az ő tanítójától, és az pedig Mózes mondását a Szináj hegyétől, miszerint Illés nem fog ítélni a tiszta és a tisztátalan ügyében, a kirekesztés vagy a befogadás mellett, se azon családok ügyében, akiket erővel hoztak be, vagy erővel távolítottak el közülünk. (Például) Bet Crifá családját a Jordánon túlról Ben Cion erőszakkal eltávolítatta. Volt ott egy másik család is, melyet Ben Cion erővel hozott közénk. Ilyen esetekben Illés majd eljön és eldönti, ki a tisztátalan, és ki a tiszta, kit távolítanak el és kit hoznak közel. Rabbi Juda azt mondja: (csak abban dönt), hogy kit hoznak közénk. Rabbi Simon: abban dönt, hogy békét teremtsen a vitákban. A Bölcsek azt mondják: sem eltávolítani, sem közénk hozni nem kell, hanem békét kell teremteni a világban: “Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom” (Malakiás 3, 23).

[1] A vörös tehén hamuja (melyet a szentélyben őriznek) alkalmas a legsúlyosabb tisztátalanság felmentéséhez

[2] az oltáron lévő faszén

[3] héb. Tevul jom

[4] héb. Ájil kámcá dáhán

Címkék:Edujot, Misna

[popup][/popup]