Tanúságok – Misna magyarul, Edujot 1.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Miért veszik semmibe Hillél és Sámáj szavait? Hogy megtanítsák a jövő nemzedékeit, hogy az ember nem él örökké a szavaiban. A világ alapító atyjai se maradtak fenn örökké a szavaikban.

Misna Edujot

 

Az Edujot (tanúságok) c. traktátus a Nezikin rend hetedik része. A Jeruzsálemi Szentély pusztulása után, Raban Gamliel eltávolításával a pátriárka hivatalából, szükségessé vált a vallási kérdések eldöntése a többség akaratával. Az Edujot elnevezésű értekezés a „támadhatatlan” hagyományok gyűjteménye. Időről időre újabb anyagot adtak hozzá ehhez az alapmunkához, melynek során határozat született az egész Misna átdolgozásáról. Az Edujot traktátusban érintett különböző témák között nincs kapcsolat. Még a háláchá-ért felelős bölcsek neve sem mindig igazít el.

 

Edujot 1/1

Sámáj szerint (a menstruáció idejének megállapítása) a nő saját megfigyelése alapján történik.[1] Hillél szerint ez az utolsó megfigyeléstől az azt megelőző megfigyelésekig, függetlenül a napok számától. A Bölcsek szerint, a szabály nem (Sámáj) iskoláját követi, de nem is ( Hillél) iskoláját. A nő tisztátalannak számít, miközben a menstruáció mértéke a korábbi vizsgálat és az utolsó vizsgálat megtétele között csökken. Nők, akiknek menstruációs időszaka szabályosan zajlik, a tisztátalanság[2] idejének megállapítása megtehető. Minden asszony, aki tiszta ruhát (vagy vattát) használ, pontosan tudja, mikor lesz mentes a menstruációs vértől.

 

Edujot 1/2

Sámáj azt mondja: Káv mennyiségű[3] kelttészta, vagy annál több, a hálá törvényét követi. Hillél azt mondja: két káv, vagy annál több. A Bölcsek szerint, nem ő (Sámáj) szerint, és nem ő ( Hillél) szerint áll a szabály, hanem a káv és fél káv, amely a hálá törvényét követi. Miután a mértékeket megnövelték, öt negyed kelttésztát számítottak a hálá törvénye szerint. Rabbi Josze szerint öt (negyed) mentes, de öt negyed és még egy kevés, köteles.

 

Edujot 1/3

Hillél azt mondja: egy hin mennyiségű[4] hozzáadott kútvíz, alkalmatlanná teszi a mikvét. De az ember köteles követni a Rabbi szavát. Sámáj azonban azt mondja: (hin helyett) kilenc káv. A Bölcsek szerint, nem ő (Sámáj) szerint, és nem ő ( Hillél) szerint áll a szabály. De akkor arra jött két szövőmunkás a Szemét kapunál, Jeruzsálemben és azt mondták Sámájá és Ávtalion nevében: három log[5] kútvíz alkalmatlanná teszi a mikvét. A Bölcsek megerősítették a két ember szavát.

 

Edujot 1/ 4

Miért veszik semmibe Hillél és Sámáj szavait? Hogy megtanítsák a jövő nemzedékeit, hogy az ember nem él örökké a szavaiban. A világ alapító atyjai se maradtak fenn örökké a szavaikban.

 

Edujot 1/5

Miért hangzik el az egyén véleménye, a sokaké helyett, mikor a háláchá véleménye a sokak véleményén nyugszik? Ha a bíróság előnyben részesíti az egyén szavát, a döntés ettől függ. Egyik bíróság sem tekinthet el a másik döntésétől, csak akkor, ha számban és bölcsességben felette áll. Ha csak számban vagy csak bölcsességben áll a másik felett, az nem elég, mind számban és mind bölcsességben felette kell álljon.

 

Edujot 1/6

Rabbi Jehuda azt mondta: Miért van az, hogy az egyén nevét hiába említik a többség véleménye helyett? Ha valaki például azt mondja: a hagyomány szavaiból tudom, mondhatják neki, hogy ezt egy cáfolható egyén szavai közül hallottad.

 

Edujot 1/7

Bet Sámáj bölcsei mondják: egy negyed káv mennyiségű csont[6] , akár kettő vagy három végtag. Bet Hillél véleménye szerint: a holttestből való negyed káv csont, vagy a holttest nagyobb része, vagy a test csontjainak nagyobb része. Sámáj szerint egyetlen csont is elég (a tisztátalansághoz).

 

Edujot 1/8

Bet Sámáj szerint a trumának (adomány) felhasznált takarmányt be kell áztatni és szárazra törölni, de a tisztítás előtt is megfelel az etetésre. Bet Hillél azt mondja: be kell áztatni, hogy tisztuljon, de előtte is adható mint takarmány. Sámáj szerint szárazon kell enni. Rabbi Ákiva azt mondja: a (takarmány) fogyasztható tisztítás nélkül.

 

Edujot 1/9

Aki a máászer seni (második tized) értékét rézgarasok helyett ezüst szelá-ra váltja[7], Sámáj iskolája szerint az összes rézgarast beválthatja ezüst szelára. Hillél iskolája szerint ezüstöt egy sekelért, és a rézgarasokat egy sekelért. Rabbi Meir szerint ezüst és gyümölcs együtt nem váltható fel ezüstre, de a Bölcsek megengedik.

 

Edujot 1/10

Ha valaki beváltja a második tized szelá-ját Jeruzsálemben, Sámáj iskolája szerint rézgarasokra váltja az egész ezüstöt, Hillél iskolája szerint egy sekelnyi ezüstöt kap és a másik sekelért rézérmét.[8] A Bölcsek előtt másképp vitatják: ezüst három dínárért és rézgaras egy dínárért. Rabbi Ákiva így mondja: ezüst három dínárért valamint ezüst és rézgaras egy dínárért. Rabbi Tarfon azt mondja: négy asper[9] ezüstben, Sámáj szerint az üzletben kell hagyni (a pénzt) es ő annak számlájára fogyaszt.

 

Edujot 1/11

Menyasszony széke, melyről levették a háttámlát és a karfát, Bet Sámáj szerint tisztátalan, Bet Hillél szerint nem okoz tisztátalanságot. Sámáj iskolája hozzáteszi: a szék karfája és támlája (vagy párnája) is okozhat tisztátalanságot. Szék, amelyet a pékműhelyben vályúnak használtak, Bet Sámáj szerint tisztátalan, Bet Hillél szerint nem, Bet Sámáj hozzáteszi: azzá válhat.

 

Edujot 1/12

Ezek azok a dolgok, melyeket Hillél iskolája a saját korábbi véleménye ellenében Sámáj iskolája szerint tanított: az a nő, aki visszatér a tengeren túlról és azt mondja: a férjem meghalt: férjhez mehet. Ha meghalt (a férjtől való gyerek nélkül) hozzámehet férje fivéréhez. De Hillél iskolája úgy gondolta, hogy annak az asszonynak a vallomása fogadható el, (aki az aratásból jött és azt állította, hogy férjét megmarta a kígyó) mert ez igazolható. Sámáj iskolája szerint ugyanaz, ha azt mondja: a nő az aratásból jött, vagy olíva szedésből vagy a tengeren túlról . Az aratás azonban aktuális esemény. Bet Hillél úgy döntött, hogy Sámáj véleményét fogadja el. Bet Sámáj úgy dönt, hogy az asszony újra férjhez megy és magához veszi a ketubáját. Bet Hillél pedig: az asszony újra férjhez megy, és nem veszi magához a ketubáját. Erre Sámáj így válaszol: megengedtétek a súlyos ervát (nemi kapcsolatot) de a járandó pénzt megtagadtátok! Bet Hillél így válaszolt: úgy látjuk, hogy az özvegy szavai szerint az (elhunyt) testvérei nem örökölhetnek. Erre Sámáj úgy válaszolt: de hiszen épp a ketubá-ból tanuljuk, midőn az elhunyt azt írja: ha újra megházasodsz a tied lesz, amit a nevedre írunk! Erre Hillél iskolája véleményt változtatott Sámáj szerint.

 

Edujot 1/13

Aki félig rabszolga és félig szabad ember, egy napot a gazdájának dolgozik és egy napot magának, ezek Hillél szavai. Sámáj iskolája azt válaszolta Hillél iskolájának: a gazdával törődtetek, de a fél-rabszolgával nem. Hiszen ez nem házasodhat se rabszolganővel és szabad nővel sem. Akkor ne házasodjon egyáltalán? Hát nem azért teremtették a világot, hogy benne az ember sokasodjon és szaporodjon? „Mert így szól az Úr, aki az egeket teremté; Ő az Isten, aki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá” (Ésaiás 45, 18). A helyes döntés érdekében (héb. tikun olám) a gazda írt egy szabadító levelet a fél-rabszolgának. Hillél, látván Sámáj döntését, megváltoztatta véleményét és ezentúl Sámáj szerint döntött.

 

Edujot 1/14

Bet Hillél szerint az agyagedény véd minden tisztátalanságtól.[10] Bet Sámáj szerint csak a szilárd élelmet és a folyékonyt védi, vagy más agyagedényt. Hillél azt kérdezte, miért? Mert a tudatlan[11] ember szemében az edény maga is tisztátalan és tisztátalan edény nem véd a tisztátalanság ellen. Azt kérdezte Hillél iskolája: hát nem mondtátok nekik, hogy az edényben lévő szilárd és folyékony étel tiszta? Mikor azt mondtuk az edényben lévő ételről, hogy tiszta, ezt a tanulatlanoknak szólt, és amikor ti azt állítottátok az edényről, hogy tiszta, az ti magatok és barátotok számára szólt. Ezt hallván Hillél, csatlakozott Sámáj iskolájának véleményéhez.

 

[1] A szabály jobb megértése miatt javasoljuk a https://zsido.com/konyvek/kitzur-sulchan-aruch/ elolvasását

[2] tisztátalanság: amíg a menstruációs vér nyomai fellelhetők, a házastársak nemi érintkezése tilos, mivel az asszony tisztátalannak számít.

[3] káv: talmudi térfogat : 1 káv=4 log=24 tojás

[4] hin= talmudi térfogatmérték

[5] log = talmudi térfogat egység

[6] Itt emberi csontok, holt-testtel kapcsolatos tisztátalanságról esik szó, egy házon belül

[7] Váltás: hogy kevesebb terhet kelljen vinni Jeruzsálembe

[8] A szela ezüst két sekelt ér.

[9] asper= egy ötöd dínár

[10] Például ha a házban halott fekszik, a fedővel lezárt edényben védve van az étel.

[11] tudatlan: ám háárec

Címkék:Edujot, Misna

[popup][/popup]