Tanulás és dolgos élet – Misna, Ávot 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

 „Légy ember ott, ahol senki nem viselkedik ember módjára.”

Johanan ben Zakkaj sírja Tibériásban

Misna Ávot (Atyák mondásai)

Az Ávot (Atyák) c. traktátus a Misna szerzőinek felvonulása, egyenként vagy párosával, mondásaik és/vagy érdemük szerint. Az Atyák a szóbeli tan átvevői, őrzői és továbbítói. A szóbeli tan kezdete, kiindulása a Teremtő, aki magát “szerénységgel” Szinájnak nevezi. Az első mondat: “Mózes Tórát kapott Szinájtól és (azt) átadta Josuának.”  A Tórát (írott tan) pergamenre írták, a Misnát, vagyis a (szóbeli tant), az Atyák emlékezetébe.

 

Ávot 2.

 

Ávot 2/1

Rabbi (Juda há-Nászi)[1] kérdezi: milyen az az egyenes út, melyet az embernek követnie kell? Az, amely jó fényben tünteti fel, mind önmaga, mind pedig az embertársai előtt. Légy körültekintő a könnyű micvá[2] teljesítésében, épp úgy, mint a nehéz micvánál, egyaránt, mivel a jutalom mértékét (a micvá fejében), nem tudhatod előre. Számíts a micvá teljesítése által okozott veszteséggel (az annak teljesítése által hozott) nyereséggel szemben, a bűn (pl. lopás) által okozott nyereség és veszteség közti különbséghez hasonlóan. Három dologra ügyelj, hogy a vétektől távol maradhass, mert fentről figyelnek, a szem mindent lát és a fül mindent hall, minden cselekedeted feljegyzik a könyvbe.

 

Ávot 2/2

Rábán Gámliel, Rábbi Juda há-Nászi fia azt mondta: szép, ha a Talmud Tóra (a tanulás) dolgos élettel párosul, mert e kettő együtt távol tartja a bűnt. Bármely Tóra-tudás, mely nem ismeri a munkát, vége semmittevés és bűn. Akik a közösségért tesznek, azok a mennyeket szolgálják, és atyáik érdeme kíséri őket, ezért igazuk örök. És titeket nagy jutalom illet, mintha ez a ti érdemetek is lenne.

 

Ávot 2/3

Legyetek óvatosak a hatóságokkal szemben, mert azok csak az érdeküket lesik az emberben. Barátoknak tűnnek, mivel az érdekük ezt kívánja, és szükség esetén nem állnak az ember mellé.

 

Ávot 2/4

(Rábán Gámliel) azt is mondta: teljesítsd az akaratát, mintha a saját akaratod volna, hogy Ő is teljesítse a te akaratodat, mintha az Övé volna. Add fel akaratod az Ő akarata előtt, hogy elnyomja mások gonosz kívánságait a te irányodban. Hilel azt mondta: ne távolodj el a közösségtől, és ne bízzál magadban a halálod napjáig. Ne ítélkezz embertársad felett, mert te is a helyébe kerülhetsz. Ne beszélj olyasmit, amit senki sem akar hallani, végül úgyis hallani fognak. Azt se mondd, majd meghallgatom, ha ráérek, mert úgyse lesz arra időd.

 

Ávot 2/5

Azt is mondta: a tudatlant nem zavarja a bűn, és a tanulatlan nem lesz hászid, a szégyellős nem tanul, a türelmetlen nem tanít, az se, aki túlságosan elfoglalt. Légy ember ott, ahol senki nem viselkedik ember módjára.

 

Ávot 2/6

Egyszer látta, hogy halott koponyája lebeg a vizen. Így szólt a (koponyához): (mivel) másokat megfojtottál, most téged is megfojtottak, de akik megfojtottak, ugyanez lesz a sorsuk.

 

Ávot 2/7

A (hús) kövérség szaporítja a nyűveket[3], sok vagyon, sok aggodalom. Nagyszámú feleség, sok boszorkányság, sok szolgálóleány, sok bűn, sok rabszolga sok harácsolás. Sok Tóra, hosszú élet. Sok tanulás, sok bölcsesség. Az eszes ember elfogadja a jó tanácsot. Az igazságosság békét hoz magával. Aki jó névre tesz szert, magának teszi. Aki a Tórában ismeretet szerez, túlvilági élethez jut.

 

Ávot 2/8

Rábán Johánán ben Zákáj Hileltől és Sámájtól kapta (a Tórát). Azt szokta mondani: Ne büszkélkedj, ha kitűnsz a Tóra (tanulásban), mert erre teremtettek. Johánán ben Zákáj-nak öt tanítványa volt, ők: Rabbi Eliezer ben Hirkanosz, Rabbi Jehosua ben Hánánjá, Rabbi Josze háKohen, Rabbi Simon ben Netánel, Rabbi Elázár ben Árách. (Rábán Johánán ben Zákáj) szokása szerint sorra vette (tanítványai) erényeit: Rabbi Eliezer ben Hirkanosz olyan, mint a jól kimeszelt ciszterna, mely egyetlen csepp vizet se veszít.[4] Rabbi Jehosua ben Hánánjá-ról: boldog az, aki őt szülte, Rabbi Josze háKohen hászid (ember) volt, Rabbi Simon ben Netánel: távol tartotta magát a bűntől, Rabbi Elázár ben Árách olyan volt, mint a buzgó forrás, és azt szokta mondani: Ha Izrael minden bölcsét a mérleg egyik serpenyőjébe helyezzük, Rabbi Eliezer ben Hirkanoszt pedig a másik serpenyőbe, egyedül, lehúzza az összest. Ábá Saul (Rabbi Johánán ben Zákáj ) nevében mondta: Ha Izrael minden bölcsét a mérleg serpenyőjébe helyeznénk és hozzájuk adnánk Rabbi Eliezer ben Hirkanoszt is, Rabbi Elázár ben Árách a másik serpenyőben lehúzná őket.

 

Ávot 2/9

(Rabbi Johánán) azt mondta nekik : menjetek ki, és találjátok meg, mi a legszebb az emberben! Rabbi Eliezer azt mondta: a jó szem, Rabbi Jehosua azt mondta: a jó barát, Rabbi Josze: a jó szomszéd, Rabbi Simon: aki a jövőbe lát, Rabbi Elázár: a jószívűség. Azt válaszolta: a beszédetekből Rabbi Elázár ben Árách hangját hallom. Majd újra azt mondta nekik: menjetek ki, és találjátok meg, mi a legrosszabb út, melyet az embernek kerülni kell! Rabbi Eliezer azt mondta: a rossz szem (szemmel verés), Rabbi Jehosua azt mondta: a rossz barátság, Rabbi Josze szerint a rossz szomszédság, Rabbi Simon szerint, aki kölcsön kér és nem fizet. Kölcsönt kérni valakitől, az olyan, mint ha Teremtőtől kölcsönözne, miként a Zsoltár írja: “Kölcsön kér a gonosz és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó” (37, 21). Rabbi Elázár szerint a gonosz szívű. Azt mondta nekik: Azt válaszolta nekik: a beszédetekből Rabbi Elázár ben Árách hangját hallom, mert ezek az ő szavai.

 

Ávot 2/10

Három dolgot mondtak: Rabbi Eliezer azt mondja: barátod tisztelete legyen számodra fontos, mint a magadé, sose dühödj fel könnyen. Légy bűnbánó akár egy nappal halálod előtt. Melegedj a bölcs emberek tüze mellett, de vigyázz, nehogy megégesd magad a parazsuk által, mert harapásuk, akár a rókáé, és a csípésük akár a skorpióé, sziszegésük, akár a kígyó sziszegése, és minden szavuk tüzes.

 

Ávot 2/11

Rabbi Jehosua azt mondja: a szemmel verés, a gonosz nyelvek, és az emberek gyűlölete eltávolít a világból.

 

Ávot 2/12

Rabbi Josze azt mondja: barátod vagyona legyen olyan fontos számodra, mint a sajátod. Készülj a Tóra tanulására, mert ezt a tudást nem kapod ingyen. Minden cselekedeteddel szolgáld a Teremtőt.

 

Ávot 2/13

Rabbi Simon azt mondja: ügyelj a S’má imádság[5] mondásakor, és ha imádkozol, imádságod ne váljon rutinná, hanem az ima úgy szóljon, mint a kérés és a könyörgés a Teremtő felé. Így szólt a próféta (Joel 2, 13) “És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.” Cselekedeteid a te szemedben se tűnjenek gonosznak.

 

Ávot 2/14

Rabbi Elázár azt mondja: hajolj a Tóra fölé, és tudd előre, mit válaszolj a hitetlen kérdésére, és tudd, ki előtt hajlongsz, mert aki bizalmát beléd ültette, majd meg is jutalmaz.

 

Ávot 2/15

Rabbi Tarfon szokta mondani: rövid a nap és sok a tennivaló, a “munkások” lusták, de nagy a jutalom, és a Ház “gazdája” így szól (Józsué 1, 8): “Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva”.

 

Ávot 2/16

Rabbi Tarfon szokta mondani: a munkát nem neked kell befejezni, és nincs szabadságod ahhoz, hogy félbehagyd. Ha sok Tórát tanultál, bőséges lesz a jutalmad. Megbízódban bízhatsz, hogy munkádat megfizeti és tudd meg, a Cádikok bére biztosított a jövőben.

[1] Rabbi Juda há-Nászi, aki elsőnek írásba foglalta a Misnát, neve, megszólítása a Misnában egyszerűen Rabbi

[2] Micvá= parancsolat

[3] halott esetén

[4] a szóbeli tan ismerőinek nagy erénye

[5] S’má : Halljad Izráel imádsága

Címkék:Avot, Misna

[popup][/popup]