Szántóföld eladás – Misna magyarul, Bává Bátra 7.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Azt mondja a társának: “bet kor nagyságú szántóföldet adok el neked”, nem számítják hozzá a tíz tenyérnyi mély gödröket vagy a tíz tenyér magasságú köveket.

Képünk illusztráció

Nezikin (נזיקין) károk, másképp: a károk rendje  a Misna negyedik rendje.

Nagyrészt a zsidó bűnügyi és polgári törvényekkel foglalkozik, valamint a zsidó törvény végrehajtó szerveivel. A Nezikin, (károk rendje) tíz traktátusból áll:

Bává Kámá – első kapu

Bává Meciá – középső kapu

Bává Bátrá – utolsó kapu

Szánhedrin – a nagy törvényszék

Mákot – vesszőzés

S’vuot – eskütétel

Edujot – tanúságtétel

Ávodá zárá – idegen vallás

Ávot– atyák bölcsessége

Horájot – döntések (vétekáldozattal kapcsolatban)

Bává Bátrá a Nezikin (károk) rendjéhez tartozik, és a Bává (kapu) c. fejezet- hármas harmadik traktátusa. A traktátus neve magyarul: Az utolsó kapu. Ez a traktátus a tulajdonosi joggal foglalkozik, megosztott és egyéni tulajdon esetén.

Bává Bátrá 7

 

Bává Bátrá 7/1

Azt mondja a társának: “bet kor nagyságú[1] szántóföldet adok el neked”, nem számítják hozzá a tíz tenyérnyi mély gödröket vagy a tíz tenyér magasságú köveket. Ha azonban (a kiálló kövek és a gödrök) ennél kisebb méretűek, hozzászámítják a szántóföldhöz. Ha azt mondja: “bet kor nagyságú szántóföldet adok le neked, mely tíz tenyérnél mélyebb gödröket és annál nagyobb köveket is tartalmaz”, akkor ezek beleszámítanak.

 

Bává Bátrá 7/2

Azt mondja társának: “bet kor nagyságú[2] szántóföldet adok el neked, a kötél hosszmértéke szerint”[3] az kevesebbet számít, és (ezt) a vásárló le is vonja a föld árából. Ha többet adott neki, a vásárló visszaadja. Ha az eladó azt mondja: “akár kevesebb, akár több” mialatt minden egyes szeá részre jutó negyed káb földdel kevesebbet adott a vásárlónak, vagy minden egyes szeá részre jutó negyed káb földdel többet adott, a különbözet a vásárlóé lesz. Ha ennél nagyobb különbözetről van szó, számadás készül. Mit fizet vissza a vásárló az eladónak? A különbözet értékét pénzben, de ha az eladó akarja, földben fizet. Miért mondták, hogy a vásárló pénzben is fizethet? Hogy ezzel az eladó javát szolgálják. Mert például egy (kor nagyságú föld esetén) még mindig maradhat neki kilenc káb térség, vagy egy kertben fél káb tér, vagy Rabbi Ákiva (számítása) szerint, egy negyed káb tér, amit a vásárló földben fizet vissza. És nem csak azt a negyed káb földet adja vissza, hanem mindazt, ami ezzel jár.

 

Bává Bátrá 7/3

Ha az eladó azt mondja: “szántóföldet adok el neked, a kötél hosszmértéke szerint, akár kevesebb, akár több”, a “több vagy kevesebb” feltétele semlegesíti a hosszmértéket. És ha azt mondja: “legyen többé kevésbé a kötél hosszmértéke szerint” akkor ben Nánász szerint a kötél hosszmértéke semlegesíti a “többé vagy kevésbé” feltételét. (Ha azt mondja) “eladom ezt a földet annak kijelölése és mértéke szerint” akkor ha a különbözet nem több, mint egy hatod, az alku érvényes. Ha eléri az egy hatodot, a vásárló lealkudhatja az árat.

 

Bává Bátrá 7/4

Ha azt mondja a társának: “eladom neked a szántóföld felét”, a földet felosztják egyenlő értékű porciókra, és a vásárló átveszi azt a részt, (amelyre az eladó rámutat). (Ha azt mondja neki, “eladom neked a föld) déli felét.” A földet felosztják egyenlő porciókra, és a vásárló kiválasztja a déli részt. Emellett elfogadja a kisebb és nagyobb árkok és falak jelenlétét. Mekkora a nagy árok? Hat tenyér széles, mekkora a kis árok? Három tenyér széles.

[1] Bet kor ez esetben: föld, amelybe kor (30 sz) vetőmag vethető

[2] Bet kor ez esetben: föld, amelybe kor (30 sz) vetőmag vethető

[3] Kötél mértéke: hosszmérték

Címkék:Bává Bátra, Misna, Nezikin

[popup][/popup]