Örökösödés szegény családban – Misna magyarul, Bává Bátra 9.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

„Valaki meghal, és fiú és lány örökösei vannak. Abban az esetben, ha a vagyona bőséges, a fiúk örökölnek és a lányok otthoni ellátásban részesülnek. Ha azonban a vagyon szűkös, a lányok otthoni ellátásban részesülnek, és a fiúk koldulni mennek. Ádmon azt mondja: veszítsek, csak azért mert fiú vagyok? [1]  Rábán Gámliel azt mondja: Egyetértek Ádmon véleményével.”

Rembrandt: Jákob megáldja József fiait (képünk illusztráció)

Nezikin (נזיקין) károk, másképp: a károk rendje  a Misna negyedik rendje.

Nagyrészt a zsidó bűnügyi és polgári törvényekkel foglalkozik, valamint a zsidó törvény végrehajtó szerveivel. A Nezikin, (károk rendje) tíz traktátusból áll:

Bává Kámá – első kapu

Bává Meciá – középső kapu

Bává Bátrá – utolsó kapu

Szánhedrin – a nagy törvényszék

Mákot – vesszőzés

S’vuot – eskütétel

Edujot – tanúságtétel

Ávodá zárá – idegen vallás

Ávot– atyák bölcsessége

Horájot – döntések (vétekáldozattal kapcsolatban)

Bává Bátrá a Nezikin (károk) rendjéhez tartozik, és a Bává (kapu) c. fejezet- hármas harmadik traktátusa. A traktátus neve magyarul: Az utolsó kapu. Ez a traktátus a tulajdonosi joggal foglalkozik, megosztott és egyéni tulajdon esetén.

 

Bává Bátrá 9

 

Bává Bátrá 9/1

Valaki meghal, és fiú és lány örökösei vannak. Abban az esetben, ha a vagyona bőséges, a fiúk örökölnek és a lányok otthoni ellátásban részesülnek. Ha azonban a vagyon szűkös, a lányok otthoni ellátásban részesülnek, és a fiúk koldulni mennek. Ádmon azt mondja: veszítsek, csak azért mert fiú vagyok? [2]  Rábán Gámliel azt mondja: Egyetértek Ádmon véleményével.

 

Bává Bátrá 9/2

Fiú és lány örökösei vannak és tumtum[3], és a vagyon bőséges, a fiúk a (tumtum-ot a lányok közé sorolják), ha kis vagyonú a család, a lányok a fiúk közé sorolják. Az apa, (aki halálos beteg) azt mondja: ha a feleségem fiúgyermeket szül (a magzat) kap egy mané-t.[4] A feleség fiú gyermeket szült, megkapja a mané-t. Ha lánygyermeket szült, kétszáz zuz pénzt kap. Ha fiúgyermek: máne, ha lánygyermek: kétszáz zuz. Ha (ikreket szül): fiú és lánygyermeket: a fiúnak máné, a lány esetén  kétszáz zuz jár. Ha tumtum-ot szül, nem kap semmit. Ha a férj azt mondta: akármit szül, a magzatért pénzt kap. Ha rajta (a tumtum-on) kívül nincs más örökös, mindent ő örököl.

 

Bává Bátrá 9/3

Kis és nagykorú fiú örökösei vannak, akik közül az idősebbek feljavították a vagyon értékét, a család érdekében. Ha az idősebbek a bíróság előtt azt állítják: “nézzétek mit hagyott ránk az apánk, és mi mit dolgozunk, és a munkánk gyümölcsét esszük”,  és  jövedelem közös, a családé, ugyanakkor, az asszonyé, aki feljavítja a vagyon értékét. A család érdekében teszi, és ha azt mondja”nézzétek mit hagyott ránk a férjem, és én mit adtam ehhez”, a haszon közös, az övé, (a családé).

 

Bává Bátrá 9/4

Két testvér, akik társak és valamilyen szolgálatot töltenek, (pl. a király seregében) és közülük az egyik megsérül, ellátása a közösség felelőssége. Ha egyikük megbetegedik (saját hibájából), a gyógyítás költségei rá hárulnak. Ha a testvérek násznagyként szerepelnek és apjuk vagyonából ajándékot vesznek, közben az apa meghal. Az ajándékot visszatérítik, de a köz javára. A nászajándék visszatérítése a bíróság dolga. Ha valaki boroskorsókat vagy olajoskorsókat ajándékoz (a házasulandóknak) a bíróság nem térítheti vissza, mert ez jótékonysági ajándék (gmilut hászidim).

 

Bává Bátrá 9/5

Valaki esküvői ajándékot küld az apósa házába. Ez esetben 100 máne (10.000 dínár) értékben küld ajándékot, míg ő maga egy dínár értékben fogyaszt az esküvői vacsorán.  Az esküvői ajándék nem követelhető vissza. Ha nem fogyaszt az esküvői lakomán, visszakövetelhető. Ha nagyszámú ajándékot küldött, melyek várhatóan visszatérnek (a feleséggel együtt) a férj házába, csak akkor követelhető, (ha nem hálták el a házasságot). Olyan ajándékok, melyek az apóst szolgálják, nem követelhetők vissza.

 

Bává Bátrá 9/6

Beteg, aki ágyban fekszik, és vagyonát írásban másokra hagyta, de egy kevés földje megmaradt, (majd meggyógyul). Ajándékait (a vagyont) nem követelheti vissza. Ha nem hagyott semmit magának, ajándékai nem véglegesek. (Felépül) de írásban nem említette, hogy a betegség miatt örökül hagyja a vagyonát, és most azt állítja, hogy ezt betegen tette. Mások mondhatják, hogy egészséges volt, ezért igazolást hoz a betegségéről. Ezek Rabbi Meir szavai, a Bölcsek szerint, aki visszakéri társaitól az ajándékot (itt örökséget) igazolnia kell a korábbi állapotát.

 

Bává Bátrá 9/7

Szétosztja vagyonát szóbeli nyilatkozat alapján, Rabbi Eliezer a következőt állítja: “akár egészséges, akár súlyos beteg, a tulajdont, melynek megléte biztosított (ingatlan) csak pénzért vagy váltó fejében adható át, és olyan dolgokat, melyekben nincs biztonság, (ingóságok) átvétellel, pontosabban húzással (héb. mesichá)[5] adhatók át.” A következőt mesélte egy vándorkereskedő fiainak anyjáról, aki megbetegedett és azt mondta: “a tű, (hajtű, ékszer) mely tizenkét manét ér, legyen a lányomé.” Mikor meghalt teljesítették rendelkezését. Erről azt mondta (a fiaknak a Bölcs): “mintha anyátok eltemetett volna titeket.[6] Bölcsek mondják: a halálos beteg szóbeli rendelkezése, melyet szombaton mond, szabályos, mert szombaton nem szabad írni. Rabbi Josua azt mondja: “a kál vá homer[7] szabálya” szerint, ha (a szóbeli rendelkezés) szombaton érvényes, még inkább az hétköznap, amikor az adás-vétel megengedett. Ugyanígy van a tulajdonjog átadása a kiskorúnak, de a felnőttnek nem. Rabbi Josua úgy mondta: “Ha ezt mondták a kiskorúra, kál vá homer a nagykorú esetén.”

 

Bává Bátrá 9/ 8

A ház rászakad az illetőre és az apjára, vagy rá és más valakire, akitől örökölt volna. Az illető adós maradt a felesége ketubájával, vagy más adósságban. Az apa örökösei mondhatják: “először a fiú halt meg, és utána az apja”, a hitelezői mondhatják: “először az apa halt meg és azután a fia”. Sámáj iskolája szerint fel kell osztani az örökséget, Hilel szerint nem változtatnak az örökségen, (és az apa örököseinek kezében marad).

 

Bává Bátrá 9/9

A ház rászakadt és a feleségére. A férj rokonai azt mondják: “a feleség halt meg előbb, és utána a férj”. Az asszony rokonai azt mondják: “először a férj halt meg és aztán a feleség”. Sámáj iskolája szerint megosztják az örökséget. Hilel iskolája szerint:” az örökség helyzete változatlan, a ketubá a férj örökösei kezébe megy. A javak amelyek tőle ( feleség) származnak és neki járnak, a feleség apja örököseire szállnak.

 

Bává Bátrá 9/10

A ház rászakadt és az édesanyjára, Sámáj és Hilel szerint megosztják az örökséget. Rabbi Ákivá azt mondja: “beleegyezek abba, hogy az örökség a korábbi státuszában maradjon”. Ben Ázáj erre azt válaszolta: “sajnáljuk, hogy nincs köztünk megegyezés, és te olyan dolog felett kételkedsz, amelyben már megegyeztünk”.

 

[1] Miért nem részesül minden gyerek egyformán a vagyonból?

[2] Miért nem részesül minden gyerek egyformán a vagyonból?

[3] meghatározhatatlan nemű

[4] 1 mané = 100 zuz

[5] Mesichá: ősi vásárlási mód, amikor árut A kezéből átveszi B

[6] “azzal, hogy a lányára hagyta az ékszert, a fiak semmit se kaptak

[7] kál– (könnyű)—va homer –(és  súlyos) (eset) talmudi szabály

Címkék:Bává Bátra, Misna

[popup][/popup]