Női szellemi vezetőt választott a dél-jeruzsálemi Ramban zsinagóga

Írta: Szombat - Rovat: Hagyomány, Izrael

A zsinagógában Karmit Feintuch rabbanit lesz az első női gyülekezeti vezető. Izrael történetében mérföldkövet jelent, hogy a vallásos cionistáknak otthont adó Ramban zsinagóga gyülekezetének élére nőt választottak az ortodox Benny Lau rabbi mellé. 

Ramban zsinagóga

A női rabbit választó Ramban zsinagóga gyülekezete vallásos cionista irányultságú, patinás közösség  Jeruzsálem déli részén.

Karmit Feintuch hosszadalmas válogatás végén kapta meg a “rabbanit” címet. A hölgy a Gus Eciónbeli Migdal Oz településen 2008 óta volt szeminárumi oktató. Bár a nők az utóbbi években egyre fontosabb szerepet töltenek be modern ortodox és vallásos cionista körökben, ez a női vezető által eddig elért legmagasabb pozíció. Az elmúlt évben Dr. Jennie Rosenfeldet nevezték ki Efrát főrabbija, Shlomo Riskin mellé, a városban élő vallásos cionista közösség szellemi vezetőjének.

Lau azt nyilatkozta, hogy nagyon szurkolt Feintuch sikeréért, mert általa a Ramban közösségi élete újabb erőre kaphat. „Élő fához hasonlóan, minden közösségnek meg kell újulnia, növekedni és fejlődnie kell. Karmit segítségével közösségünk nagyobb, édesebb és szebb gyümölcshöz válik hasonlatossá.”

Karmit Feintuch

Karmit Feintuch-ot a jeruzsálemi Ramban zsinagóga kétharmados többséggel választotta meg rabbanit-nak. Korában a Migdal Oz női tanház oktatójaként tevékenykedett, öt gyermek édesanyja.

Miután Lau felvetette egy női szellemi vezető ötletét, négy hölgyből és három férfiból álló jelölőbizottság alakult, akik a három jelölt közül végül egyhangú szavazással Feintuch mellett döntöttek. Ezzel párhuzamosan a 140 tagú zsinagógai közösség véleményét is meghallgatták. Ariel Elbaum, a zsinagóga intéző bizottságának elnöke szerint sokan szkeptikusak voltak, de miután a javaslat indoklásra került, az ellenzéki hangok elhallgattak. A tagok végül kétharmados szavazással döntöttek. Elbaum szerint a kinevezést ellenzők sem voltak túlságosan makacsok, és a döntés nem osztja meg a közösséget.

Feintuch szeptemberben kezdi meg munkáját azokon a tevékenységi területeken, amelyeken Lau támogatást igényel: segítséget nyújt a családoknak a vallási ünnepek méltó megünnepléséhez; lelkipásztori munkát végez; a fiúkat és lányokat felkészíti a bármicvóra, illetve bármicvára; a gyász pillanataiban a családok mellett áll, és „a  közösség szellemi életével, az emberek és I-n közötti kapcsolat fenntartásával is foglalkozik.” Lau távollétében oktatási teendőket lát el, a tagoknak vallási iránymutatással szolgál. Feintuch még nem nyilatkozott új szerepéről.

Az USA ortodoxiája – ideértve a modern ortodox gyülekezeteket – igen megosztott a nők közösségeken belüli szerepét illetően. 2015 októberében az Amerikai Rabbik Tanácsa (Rabbinical Council of America), amely a modern ortodox rabbikat tömöríti, a hozzá tartozó intézményekben betiltotta nők kinevezését rabbinikus állásokba. Az ultraortodox zsidók szervezete (Agudath Israel of America) az ennél liberálisabb álláspontot képviselő intézményeket „az ortodoxián kívül esőknek” minősítette.

Lau ezzel szemben egy nő vezető állásba történő kinevezését nem tartja radikális lépésnek. „Nem túlzottan érdekel, mit beszélnek az emberek. A közösség több mint fele nő, akkor hát miért ne lehetnének képviselve a vezetésben?”

Benny Lau

Benny Lau, a Ramban zsinagóga vezetője közismert vallási vezető, heti tórakommentárral foglalkozó tévéműsort vezet az egyik izraeli tévécsatornán, számos könyv szerzője. A vallási tolerancia szószólója, a korábbi izraeli askenázi főrabbi, Israel Meir Lau unokaöccse. (Fotó: Jerusalem Post)

Sophie Pfeffer, aki a Peleh leánygimnázium igazgatójaként a jelölőbizottság tagja volt, azt nyilatkozta, hogy a gyülekezetbeli vallásos lányok szempontjából igen fontos az, hogy legyen kire felnézniük.„Különben azt hirdetnénk, hogy világi környezetben és más területeken bármit elérhetnek, de az a vallásra nem vonatkozik. De mi szellemi távlatokat szeretnénk nyitni előttük. Ahhoz hasonlóan, ahogy a fiúk felnéznek rabbijukra, tanulni vágynak és esetleg maguk is rabbik szeretnének lenni, ezt az ösztönzést és lehetőséget lányaink számára is biztosítani szeretnénk.”

Pfeffer szerint a bizottsági tagokra mély hatást gyakorolt Feintuch tanulni és tanítani akarása – egy olyan egyéniségé, aki tudását kész tovább adni. „Nyitott arra, hogy más zsidó közösségektől is tanuljon, mert számára legfontosabb az, hogy a Tóra szellemében és a zsidó nép érdekében tevékenykedjen.”

A Jerusalem Post cikkét fordította Bassa László

***

Mindeközben a The Independent értesülése szerint az ultraortodox szatmári haszid mozgalom New York-i központja nyomatékos tiltást fogalmazott meg nők egyetemi tanulmányaival szemben, követői számára mindenütt a világon. A jiddisül kiadott rendelkezés szerint: “Mostanság gyakorivá vált, hogy lányok és férjes asszonyok diplomát szereznek egyetemeken. Néhányan nappali tagozaton, mások online képzéseken. Tudatni szeretnénk a szülőkkel, hogy mindez a Tóra ellen való.”

Szatmári tiltás

A tiltó rendelkezés

“Nagyon szigorúan fogjuk venni ezeket az eseteket. Iskoláink lánynövendékeinek tilos e tanulás és a fokozat szerzése. Ez veszélyes. Azok a lányok, akik nem tesznek eleget elvárásainknak, és tanulmányokat folytatnak vagy végzettséget szereznek, el kell hagyják iskoláinkat.”

“Nem nyújtunk nekik állást, sem tanítói pozíciót. Meg kell őriznünk iskoláink biztonságát, és nem engedünk semmiféle szekuláris hatást érvényesülni szent környezetünkben. Ez ellene van azon elveknek, melyre intézményünk épül.”

Tavaly néhány ultraortodox zsidó Észak-Londonban nőket tiltott el a vezetéstől, aggodalmakat fogalmazva meg, hogy ez a magatartás szembeszegül a “szemérmes viselkedés” elvárásának.

[popup][/popup]