Misna magyarul Taanit 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Mi a böjtnapok rendje? Kiviszik a frigyszekrényt a város utcájára (terére) és hamut szórnak rá, valamint a Nászi (előljáró) fejére, az Áv Bet Din (bíróság elnökének) fejére, majd mindenki hamut szór a saját fejére. Közülük az idős így szól dorgáló szavakkal: Testvéreim, nem azt mondták Niníve lakóiról, hogy Isten látta a fejükön a zsákot és látta böjtjüket, hanem „Isten látta cselekedeteiket, és azt, hogy megtértek a bűn útjáról.” (Jónás 3). A kabbala szerint: „szíveitek útját javítsátok meg, ne a ruháitokat szaggassátok” (Joel 2, 13).

Képünk illusztráció

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

Szuká traktátus után most a Taanit traktátust közöljük, mely  a böjtnapok törvényét tárgyalja. A böjt idején tilos az evés és az ivás. A nagyböjt ma a TISÁBEÁV (áv hónap kilencedike) és JOM KIPUR-ra (engesztelő nap) vonatkozik. A teljes böjt kb. 25 óra, mely idő alatt az evés és ivás tilalma mellett a tisztálkodás és a cipő viselése, valamint a testi örömök tiltottak.

 

Széder Moéd

Misna Táánit  2

 

2/1

Mi a böjtnapok[1] rendje? Kiviszik a frigyszekrényt a város utcájára (terére) és hamut szórnak rá, valamint a Nászi (előljáró) fejére, az Áv Bet Din (bíróság elnökének) fejére, majd mindenki hamut szór a saját fejére. Közülük az idős így szól dorgáló szavakkal: Testvéreim, nem azt mondták Niníve lakóiról, hogy Isten látta a fejükön a zsákot és látta böjtjüket, hanem „Isten látta cselekedeteiket, és azt, hogy megtértek a bűn útjáról.” (Jónás 3). A kabbala szerint: „szíveitek útját javítsátok meg, ne a ruháitokat szaggassátok” (Joel 2, 13).

 

2/2

A következő módon imádkoztak: a frigyszekrény elé állt idős társuk, aki jártas az imákban és akinek fiai vannak, és a háza „üres”, (mentes a bűntől), hogy könnyű szívvel imádkozzon. Elmondja a huszonnégy áldást, ebből tizennyolc a szokásos napi imádság,[2] és ez kiegészül hat további áldással.

 

2/3

Ez a hat (kiegészítő áldás) a következő: zichronot, sofarot, [3]

„Az Úrhoz kiáltottam bajomban és válaszolt, stb,”„A szemeimet a hegyekhez fordítom, stb,”„Uram, a mélységekből szólítottalak, stb, ” „A nyomorult imája, mikor elesik”.[4]  Rabbi Jehuda szerint nem kell elmondani a Zichronot és Sofárot áldásokat, hanem azok helyett olvassuk ezt: „Éhség lesz az országban” és „járvány lesz az országban, stb,”  „Az Úr szava Jeremiáshoz az aszályok ügyében”.[5] És ezután jön a többi (áldás).

 

2/4

Az első (áldásnál) hozzáteszi: „Ő, aki Ábrahámnak válaszolt a Morijá hegyén, válaszol és hallgat könyörgésetek hangjára ezen a napon. Áldott légy Örökkévaló, aki megváltja Izraelt.” A másodiknál hozzáteszi: „Ő, aki atyáinknak válaszolt a Nádas Tengernél, válaszolni fog nektek és könyörgéseteket meghallgatja. Áldott légy Örökkévaló, aki emlékszik az elfeledettre.” A harmadiknál, ezt mondja: „Aki Josuának válaszolt a Gilgálnál, az válaszol nektek és meghallgatja könyörgéseteket ezen a napon. Áldott légy Örökkévaló, aki hallja a sófár hangját.”[6] A negyediknél ezt mondja: „Aki Sámuelnek válaszolt Micpában, az válaszol nektek, és meghallgatja könyörgéseteket ezen a napon. Áldott légy Örökkévaló, aki meghallgatja a könyörgést”. Az ötödiknél ezt mondja, „Aki Illésnek válaszolt a Kármel hegyén, az válaszol nektek, és meghallgatja könyörgéseteket ezen a napon, áldott légy Örökkévaló, aki meghallgatja az imát”. A hatodiknál azt mondja: „Aki válaszolt Jónásnak a hal gyomrából, az válaszol nektek ezen a napon, és meghallgatja a könyörgéseteket, áldott légy Örökkévaló, aki válaszol nehéz időkben”. A hetediknél azt mondja: „Aki Dávidnak és fiának Salamonnak válaszolt Jeruzsálemben, az válaszol nektek, és meghallgatja a könyörgéseteket ezen a napon. Áldott legyen az Örökkévaló, aki könyörületet gyakorol a földön.

 

2/5

Történt Rabbi Háláfta és Rabbi Hánánja ben Teradjon idején, hogy valaki a frigyszekrény elé állt és befejezte az összes áldást anélkül, hogy a (hívek) ámennel felelnének. (Ekkor az előimádkozó): szóljon a tekiá és a papok megfújták a sófárt, (s az imádság folytatódott): „Ő, aki Ábrahámnak, atyánknak  válaszolt a Morijá hegyén, Ő válaszol és meghallgatja könyörgésetek hangját ezen a napon. Fújjátok Áron fiai, fújjátok (truá). Ő, aki atyáinknak válaszolt a Nádas Tengenél, válaszolni fog nektek, könyörgésetek hangjára, ezen a napon.

Mikor a Bölcsek erről hallottak, azt mondták: „nem így volt (az ámennel) csak a szentély keleti kapujánál.”

 

2/6

Az első három böjtnél,[7] a papi ügyelet (héb. mismár) böjtöl, de nem teljes böjtöt. A Bet Áv (szertartás) emberei egyáltalán nem böjtölnek. A második, három napos böjtnél, a mismár emberei böjtölnek és teljesítik a napi böjtöt, a Bet Áv emberei böjtölnek, de nem egész napot. A hét utolsó (böjtnapon), mindkét csoport böjtöl és egész böjtöt teljesítenek, ez Rabbi Josua véleménye. A Bölcsek szerint: az első három böjtben, se az egyik se a másik csoport egyáltalán nem böjtöl. A második három böjtnél, a mismár böjtöl, de nem teljes böjtöt, a Bet Áv egyáltalán nem böjtöl. A hét utolsó böjtnapon a mismár teljes böjtöt tart, a Bet Áv böjtöl, de nem teljes böjtöt.

 

2/7

Este a mismár (ügyeletes papok) emberei ihatnak bort, de nappal nem. A Bet Áv (szertartás papjai) nem ihatnak se nappal, se este. A mismár papjai és más kiválóságok nem borotválkozhatnak és nem moshatják ki ruháikat, de csütörtökön (mindkettőt megtehetik) a közelgő szombat szentsége miatt.

 

2/8

Ahol a böjtök könyvében[8] azt mondják, hogy ha egy bizonyos napon tilos a siratás, és a gyász, az előtte lévő napon is tilos, de az utána következő napon megengedett. Rabbi Joszi szerint előtte és utána tilos. Ahol azt írták, hogy nem szabad böjtölni azon a napon, előtte és utána való napon szabad. Rabbi Joszi szerint az előtte valón tilos, utána szabad.

 

2/9

Nyilvános böjtöt nem jelölnek ki csütörtöki kezdettel, hogy a (piacon) ne emelkedjenek az árak. Az első böjtök lehetnek hétfőn, csütörtökön, és a (következő) hétfőn, és a következő három böjt csütörtök, hétfő és a (következő) csütörtök. Rabbi Joszi azt mondja: mivel az első böjtök nem csütörtökön kezdődnek, a második és egyben utolsó böjt se kezdődik ezen a napon.

 

2/10

Nem jelölnek ki nyilvános böjtöt a hónap kezdetére (héb. ros hodes), se hanukára se purimra, de ha mégis böjtbe kezdtek, nem szakítják meg. Ez Rabban Gamliel véleménye. Rabbi Meir hozzátette: annak ellenére, hogy Rabban Gamliel szerint nem szakítják félbe, megengedi, hogy ne legyen teljes a böjt. Így van a tisá be Áv böjtjével, mely péntekre esik.[9]

[1] Az előző fejezet misnájában említett böjthétre utal.

[2] 18 áldás, az ún. ámidá imádsága.

[3] Zichronot: emlékek, Sofárot – a sófár(ok). Ismert imádság az újévi imarendből.

[4] Zsoltárok 120, 121, 130, 102.

[5] 1Kir. 8, 37 és Jer. 14,1

[6] Sófár hangja, itt: TRUÁ.

[7] Ld. Táánit, első fejezet.

[8] Böjtök könyve: megilát táánit, melyben azon napok jegyzéke szerepel, melyeken csodák történtek.

[9] Tisá beÁv pénteken: Szombat kezdetével a böjt megszakad.

Címkék:Misna, Taanit

[popup][/popup]