Misna magyarul – Nedárim 5.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Ha valaki esküvel kizárta a barátját az általa adott támogatásból, és a kizárt személynek nincs mit ennie, az eskütevő odaadhatja egy harmadik személynek és a barát tőle elfogadhatja.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

A nedárim traktátus a Babilóniai Talmud részét képezi, mely az i.u. V évszázadban íródott. A Násim rendhez tartozik és az eskük fajtáit részletezi, valamint azok jogi következményeit. 13 fejezete van.

 

NEDÁRIM (Fogadalmak) TRAKTÁTUS (5)

 

NEDÁRIM 5/1

Egy udvar lakói, akik eskü alatt semmit nem fogadnak el egymástól, nem léphetnek az udvarba. Rabbi Eliezer ben Jákov azt mondja: „az egyik külön beléphet az ő területére, és a másik belép külön az ő területére.” Mindkettőnek tilos malomkövet vagy kemencét állítani (az udvarban) vagy csirkét tartani. Ha csak egyikük esküdött arra, hogy (nem közösködik) udvarbéli szomszédjával, nem mehet be az udvarba. Rabbi Eliezer ben Jákov (ezzel szemben) azt mondja: „az enyémbe bemegyek, de a tiedbe nem megyek be”, de kényszerítik az eskütevőt, hogy adja el az ő részét (az udvarból).

 

NEDARIM 5/2

Ha valamilyen személy az utcáról eskü alatt nem fogad el az említett udvar egyik lakójától jótéteményt, nem léphet az udvarba.[1] Rabbi Eliezer ben Jákov azt mondja: „mondhatja, a barátod területére (az udvarban) belépek, de a tiedbe nem.”

 

NEDARIM 5/3

Ha valaki eskü alatt nem fogad el semmit társától, akinek fürdője és olaj prése van, amelyeket bérbe ad egy harmadik személynek. Ha ő is használja ezt a tulajdont, az (első személy – aki fogadalmat tett) nem használhatja azokat. Ha (a tulajdonos) nem használja azokat, használhatja azokat. Ha valaki azt mondja a barátjának „konám” (esküszöm) hogy a házadba nem teszem be a lábam, vagy a földedet nem veszem meg és meghalt a tulajdonos, vagy eladta valaki másnak, beléphet (a házába) vagy megvásárolhatja (a földet). Ha az esküt úgy mondta, hogy „konám ha ebbe a házba” belépek, vagy „ha ezt a földet” megveszem. Ha meghal a tulajdonos, vagy eladja másnak, nem mehet be és nem veheti meg.

 

NEDARIM 5/4

(Ha azt mondja): legyek herem számodra, akkor minden (tőlem származó jótétemény számodra) tiltva van.[2] (Vagy): legyél herem számomra, aki esküt tesz, tiltott. Vagy én neked és te nekem (legyünk egymásnak) herem. Mindketten, kölcsönösen tiltottak bármit elfogadni. De mindketten elfogadhatnak a babilóniai (zarándokoktól) bármi jótéteményt. De a saját városuktól nem (esküsznek tilalmat).

 

NEDARIM 5/5

Melyek a babilóniai zarándokokkal (közösen élvezhető) dolgok? A Szentély Hegye, a csarnokok, és az útba eső ciszterna. Melyek a saját városuk (közösen) élvezhető dolgai?[3] A főtér, a fürdő, a zsinagóga, a tóra szekrénye, a könyvek. Minden fogadalmat tevő, részét a Nászi-nak[4] ajánlja. Rabbi Jehuda azt kérdi: Nem mindegy, ha a Nászi vagy akárki más lesz a haszonélvező? A Bölcsek szerint (minden fogadalomnál) kell egy harmadik címzett, akin keresztül megvalósulhat a haszonélvezet. Azért említették a Nászit, mert ez a gyakoribb előfordulás. Rabbi Jehuda azt mondja: a Gálil (Gálilea) lakóinak nem kell, felajánlani a részüket (egy harmadik személynek) mivel atyáik a múltban már részesítették a pátriárkát (a közös városi vagyon használatában).

 

NEDARIM 5/6

Ha valaki esküvel kizárta a barátját az általa adott támogatásból, és a kizárt személynek nincs mit ennie, az eskütevő odaadhatja egy harmadik személynek és a barát tőle elfogadhatja. Egyszer megtörtént Bet Horonban, hogy valakinek az apja ki lett zárva a saját fia támogatásából. Az illető megházasította a fiát, és azt akarta, hogy legyen apja jelen az esküvőn. Igy szólt a meghívottaknak, legyen ez az ünnepi lakoma azzal a feltétellel, hogy az apám velünk étkezik. (Az apa így válaszolt): ha enyém a meghívás, akkor az Egeknek szentelem. (A fiú) erre azt mondta: nem azért adtam neked a lakomát, hogy az Egeknek szenteld. Az apa így válaszolt: Úgy akartad, hogy együtt egyenek és igyanak és megbéküljenek és az eskü megtörésének bűne az én (az apa) fejemre szálljon. Mikor az eset a Bölcsek fülébe jutott, azt mondták: az ajándék, amely semmire nem szentelhető, az egyáltalán nem számít ajándéknak.

[1] Utcáról : nem lakik az említett udvar mellett.

[2]héberül herem = tiltott

[3] magyarul: a városi infrastruktúra.

[4] Nászi  – rangidős vezető, pátriárka. Az egymással szemben fogadalmat tevők a Nászinak ajánlják, és akkor a többi lakó lehet haszonélvező a Nászin keresztül.

Címkék:Misna, Nedárim

[popup][/popup]