Misna magyarul – Nedárim 3.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

…nagy dolog a körülmetélés, mert, ha nem lenne, a Szent, neve áldott, nem teremtette volna a világát, mivel: „így szólt az Örökkévaló, szövetségem nélkül nem teremtettem volna az éjjelt és a nappalt, nem hoztam volna az egek és a föld törvényeit.”

 

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

Izsák körülmetélése Regensburgi Pentateuch 1300 körül

Násim Rend

A nedárim traktátus a Babilóniai Talmud részét képezi, mely az i.u. V évszázadban íródott. A Násim rendhez tartozik és az eskük fajtáit részletezi, valamint azok jogi következményeit. 13 fejezete van.

NEDÁRIM (Fogadalmak) TRAKTÁTUS (3)

 

NEDÁRIM 3/1

A Bölcsek négyféle esküt érvénytelenítenek[1]: olyan esküt, mely serkent, (rávesz, sürget), a túlzással járó esküt, a tévedést jelentő esküt és (a nem szándékosan) megszegett esküt. Serkentésre tett esküt, hogyan? Valakinek elad egy tárgyat és azt mondja: „esküszöm (konám), hogy nem adom szelán alul”, a másik azt válaszolja: esküszöm, hogy egy sekelnél nem adok többet. Végül a megegyeznek három dínárban.[2] Rabbi Eliezer ben Jákov azt mondja, (példának okáért) aki rá akarja venni barátját, hogy egyen nála, azt mondja, „minden fogadalom, amit mondok, érvénytelen, feltéve, ha az esküdözés idején emlékszik erre”.[3]

 

NEDÁRIM 3/2

Túlzással járó eskü, pl. (ne egyek ebből a kenyérből), ha nem láttam az Egyiptomba vezető utat, vagy ha nem láttam olyan nagy kígyót, mint a szőlőprés gerendája. Tévedést jelentő eskük: esküszöm, hogy nem ettem és nem ittam, és aztán mégis eszébe jut, hogy evett és ivott, vagy evett és ivott és elfelejtette, és (nekiült) enni és inni. „Esküszöm, hogy a feleségem élősködik rajtam, ellopta a pénztárcámat, vagy megverte a gyerekemet”, de kiderült, hogy nem is verte meg a gyerekét, és nem is lopott. Ha valaki látta azokat, akik a fügét lopják, erre azt mondja: „legyen ez a füge korbán nektek,”[4] és akkor kiderül, hogy ezek az emberek az ő apja és a testvérei. Ha mások is voltak velük, Sámáj háza szerint, mondhatja (róluk is a fogadkozást) de idegenekről nem. Hilel iskolája szerint, mindkettőről mondhatja.

 

NEDÁRIM 3/3

Kényszerítő eskü, megeskette a barátját, hogy nála egyen, de a (barát) megbetegedett, vagy a fia lett beteg, vagy a folyó útját állta, ezek kényszerítő eskük, melyek meghiúsulnak (a körülmények) miatt.

 

NEDÁRIM 3/ 4

Rablóknak, gyilkosoknak és adószedőknek esküszik, hogy a termés trumá, (adomány) annak ellenére, hogy nem az. Vagy úgy, hogy a termék a királyé, és nem az. Sámáj iskolája szerint (ebben az esetben) mindenféle fogadkozás jogos, kivéve az esküt. Hilel iskolája szerint minden eskü jogos. Sámáj iskolája szerint nem szabad önként esküt tenni.[5] Hilel iskolája szerint tehet önként esküt.[6] Sámáj iskolája azt mondja: esküt tesz, amire (a rabló vagy gyilkos) megesketi. Hilel szerint arra is esküszik, amire nem esketik. Hogyan? (Pl. azt mondja): legyen (a tied) a feleségem vagyona, amit neki tőlem jár, és aztán kiegészíti: amit a feleségem és a fiam tőlem kapnak. Sámáj iskolája azt mondja: a felesége (tulajdonára) hivatkozhat, de a gyerekekére nem, Hilel iskolája szerint: mindkettő megengedett.

 

 

NEDÁRIM 3/ 5

 

Ezek a palánták legyenek áldozatok[7] (korbán a szentélynek ajánlott), ha nem vágjuk ki őket. Legyen ez a ruha korbán, ha nem ég el. De ezek az eskük megválthatók. De ha azt mondja: legyenek a palánták áldozatok, amíg ki nem vágjuk őket. (A ruha esetében is) legyen áldozat, amig el nem ég. Ez esetben az eskü nem váltható meg.

 

NEDÁRIM 3/ 6

Aki esküszik a tengeri hajósok közül, ez a szárazföldi lakosra nem vonatkozik, és amire a szárazföldi esküszik, ugyanúgy tiltás a hajósnak, mert végül ő is szárazföldről való. (Nem arról szól a misna), aki Akkóról Jafóra utazik, hanem aki messzire hajózik.

 

NEDÁRIM 3/ 7

Aki esküszik azok közül, akik látják a Napot, az a vak számára is érvényes, mert nem azt kell mondani, hogy látják a Napot, hanem a Nap látja őket.

 

NEDÁRIM 3/ 8

Aki esküszik, hogy (nem fogad el semmit) fekete hajúaktól, tilos számára a kopasz, vagy az őszhajú, de nem tilos a nő és a gyerek, mert csak a férfiakat nevezik fekete fejűnek.[8]

 

NEDÁRIM 3/ 9

Aki arra esküszik, (hogy távol marad) a jilodimtól (akik már megszülettek), (esküje) számára szabad a noladim, (akik épp, hogy megszületnek). (És fordítva): ha esküszik a noladimról, szabad a jilodim. Rabbi Meir megengedi a jilodim-ot. A Bölcsek azt mondják, hogy ő azokra gondolt, akik nemzeni képesek. (héberül: há-molidim).

 

NEDÁRIM 3/ 10

Aki arra esküszik, (hogy távol marad) a szombat örzőitől,[9] számára tilos az izraelita és a szamaritánus. (Távol marad) a fokhagyma evőitől, tilos számára az izraelita[10] és a szamaritánus. (Távol marad) a jeruzsálemi zarándokutasoktól,[11] tilos számára az izraelita, de nem tilos a szamaritánus.

 

NEDÁRIM 3/ 10

Aki azt mondja: konám, hogy távol maradok Noé fiaitól, izraelitákkal együtt lehet, akiket nem Noé után, hanem Ábrahám után neveznek, de távol marad a világ népeitől. Aki azt mondja: konám, hogy távol maradok Ábrahám magjától, távol marad az izraelitáktól, de nem a világ népeitől (a nem zsidóktól). Aki arra esküszik, hogy nem nyerészkedik izraelitákkal szemben (kereskedik) többet ad az áruért, mint amennyit ér, és olcsóbban adja el az árut. Ha arra esküszik, hogy nyerészkedjen az izraelitákkal szemben, olcsón vásárol és drágán ad el.  Ha arra esküszik, hogy nem kereskedik a körülmetéletlen embereken, kereskedhet körülmetéletlen zsidókkal, de a körülmetélt nemzsidókkal nem.[12] Ha arra esküszik, hogy nem kereskedik körülmetéltekkel, számára tilos a körülmetéletlen izraelita, de szabad a körülmetélt idegen, mivel a körülmetéletlenség csak idegenekre (héb. elnevezése árelim) vonatkozik, Jeremiás próféta (ld. 9) szerint: „az idegenek mind árelim (körülmetéletlen), Izrael háza pedig körülmetéletlen szívű” (árelé lev), és egy másik helyen: (Sámuel 1, 17) „és lőn a filiszteus, ez a körülmetéletlen”, vagy: (Sámuel 2, 1) „hogy ne örüljenek a filiszteusok lányai, ne legyenek vidámak az árelim lányai”. Rabbi Elázár ben Ázárjá azt mondta: „utálatos az előbőr, mert megbújt benne a gonoszság.” És azt is mondták: „az idegenek mind körülmetéletlenek. ” Rabbi Ismáel azt mondta: „nagy dolog a körülmetélés, mert tizenhárom szövetség köttetett rajta.” Rabbi Joszi azt mondja: „nagy dolog a körülmetélés, mert még a fontos szombatőrzés alól is felment.” Rabbi Josua ben Kárhá azt mondja: „nagy dolog a körülmetélés, amely miatt Mózest még egy órára se mentették fel a büntetés alól”.[13] Rabbi Nehemia azt mondta: „nagy dolog a körülmetélés mert eltávolítja a leprát”. Rabbi[14] mondta: „nagy dolog a körülmetélés, mert akárhány parancsolatot teljesített Ábrahám, nem volt ettől teljes ember”[15], mert azt mondták (Ter 17) „járj előttem, és légy teljes”. Másik magyarázat szerint nagy dolog a körülmetélés, mert, ha nem lenne, a Szent, neve áldott, nem teremtette volna a világát, mivel: „így szólt az Örökkévaló, szövetségem nélkül nem teremtettem volna az éjjelt és a nappalt, nem hoztam volna az egek és a föld törvényeit” [16] (Jer 33, 25).

 

[1] Érvénytelenít: az eskütevőt megszabadították a kötelezettségétől

[2] 1 szela – egyenlő 2 sekel – egyenlő 4 dinár

[3] A barátja megfogadta, hogy nem eszik nála

[4] Mintha azt mondaná: majd megfizettek ezért

[5] Ha a gyilkos nem kéri, hogy esküdjön

[6] Hogy az életét mentse.

[7] Ezt pl. akkor mondja, ha látja, hogy vihar közeledik.

[8] A nők bekötött fejjel járnak

[9] Szombat örzője (somer sábát) minden zsidó ilyen volt.

[10] Fokhagyma Ezra elrendelése szerint elősegíti a péntek esti közösülés eredményességét.

[11] A jeruzsálemi zarándokút a három zarándokünnep (peszah, savuot, szukot) idején kötelező.

[12] Körülmetéletlen zsidó: akit orvosi okokból így hagytak.

[13] Mózes megfeledkezett fia körülmetéléséről.

[14] Rabbi: Rabbi Jehuda háNászi

[15] Mielőtt Ábrahám körülmetélkedett.

[16] A körülmetélés helye a szövetség jele.

Címkék:Misna, Nedárim 3.

[popup][/popup]