Misna magyarul – Nedárim 11.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Ha fügeevéstől való tartózkodásra esküdött, a férj pedig azt hitte, hogy szőlőre esküdött, vagy a feleség a szőlőtől való tartózkodást fogadta meg, és a férj azt hitte, hogy a fügére esküdött. A férj felmenti az esküje alól.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

A nedárim traktátus a Babilóniai Talmud részét képezi, mely az i.u. V évszázadban íródott. A Násim rendhez tartozik és az eskük fajtáit részletezi, valamint azok jogi következményeit. 11 fejezete van.

 

NEDÁRIM (Fogadalmak) TRAKTÁTUS (11)

 

NEDÁRIM 11/1

A fogadalmak, melyek alól (férj vagy apa) felmenthet, az önsanyargatással járó (fogadalmak, például): „ha fürdök…”, vagy „ha nem fürdök…”, „ha kifestem magam”, vagy „ha nem festem ki magam.” Rabbi Joszi szerint ezek nem önsanyargatással járó fogadalmak.

 

NEDÁRIM 11/2

De ezek igen (önsanyargatással kapcsolatosak): ha azt mondja „ha a világ minden (gyümölcse) enyém lenne”. Felmentik alóla.[1] Vagy „ha a vidék minden gyümölcse”, (a férj) hoz neki gyümölcsöt más vidékről. Vagy „ha ennek a boltosnak minden áruja az enyém lenne.” Nem menti fel, de ha élelmezése tőle (a boltostól) függ, felmenti, Rabbi Joszi szavai.

 

NEDÁRIM 11/3

„Esküszöm, senkitől nem fogadok el semmit a világon,” (a férj) teljesen nem mentheti fel, mert a nőnek jár a leket, a hátrahagyott kéve és a peá. [2] Ha a (férfi) így esküszik: „konám, se papok se léviták ne kapjanak tőlem semmit”, akarata ellenére is elveszik tőle. De ha úgy esküszik: „konám, hogy ezek a papok és léviták valamit is elvennének tőlem”. Akkor más (papok és léviták) jönnek és azok elveszik.

 

NEDÁRIM 11/4

„Esküszöm, hogy nem cselekszem apám (akarata) szerint, vagy az apádé szerint, vagy a bátyám szerint, se a bátyád (a férje) szerint.” Nem menti fel fogadalma alól. „Nem teszem akaratod szerint”, nem menti fel. Rabbi Ákiva azt mondja: „fel kell menteni” (a fogadalom alól), nehogy a „kívánatosnál” többet tegyen (ellene). Rabbi Johánán ben Nuri azt mondta: fel kell menteni, nehogy (haragjában) elváljon tőle és ezzel érinthetetlenné váljon férje számára.

 

NEDÁRIM 11/5

Ha a felesége fogadalmat tett, de ő azt hitte, hogy a lánya fogadkozott, vagy a lánya tett fogadalmat és ő azt gondolta, hogy a felesége fogadkozott. Ha a feleség) nazirita[3] esküt tett, de a férj azt hitte, hogy korbánra (fogadalmi áldozat) esküdött, vagy korbánra esküdött, de a férj azt hitte, hogy názirita esküről van szó. Ha fügeevéstől való tartózkodásra esküdött, a férj pedig azt hitte, hogy szőlőre esküdött, vagy a feleség a szőlőtől való tartózkodást fogadta meg, és a férj azt hitte, hogy a fügére esküdött. A férj felmenti az esküje alól.

 

NEDÁRIM 11/6

Azt mondta, esküszöm, hogy nem eszem ebből a fügéből és szőlőből, a férj megerősíti esküjében, a fügét illetően. Az eskü áll a maga teljességében. Ha felmenti a fügét illetően, az eskü érvényes marad, ha a szőlőre nem vonatkoztatja külön a felmentést. Ha azt mondja: esküszöm, hogy ebből a fügéből és ebből a szőlőből nem eszem, – ez két különböző eskü.

 

NEDÁRIM 11/7

„Tudom, hogy esküt tettek, (erre vagy arra) de nem emlékszem, hogy felmenthetők-e vagy sem?” Felment az eskü alól. Ha azt mondja: „Tudtam, hogy felmenthetem az eskü alól, de nem tudtam, hogy ez eskütétel volt.”

Rabbi Meir azt mondja: nem menthet fel senkit. A Bölcsek szerint igen.

 

NEDÁRIM 11/8

Ha arra esküdött, hogy nem fogad el semmit a vejétől, de pénzt akar adni a lányának, a következőt mondja neki: „ezt a pénzt ajándék gyanánt adom neked, (de csak neked) a férjednek nincs rá joga, és a személyes szükségletedre szolgál.”

 

NEDÁRIM 11/9

„Özvegy és elvált nőnek fogadása pedig – mindaz, amivel megszorította magát, álljon fenn” (Szám 30, 10). Hogyan? Ha azt mondja: „tudd meg, harminc nap múlva názirita leszek”. Akkor sem mentheti fel az eskü alól, ha harminc napon belül megházasodik. Ha a férje házában teszi az esküt (apja) felmentheti esküje alól. Hogyan? Ha a nő azt mondja: „harminc nap elteltével názirita leszek” – (és a férje felmentette esküje alól), akár megözvegyül vagy elválik a harminc napon belül, a felmentés érvényes. Ha a nő ugyanazon a napon tette esküjét, amelyen a férje elvált tőle és ugyancsak visszavette magához, nem mentheti fel. Ez a szabály: ha a nő a saját területén található, akár egyetlen órára, nem mentheti fel esküje alól.

 

NEDÁRIM 11/10

Kilenc (féle) eset vonatkozik a lányra, akinek esküje érvényben van: érett korban van és árva; lány, aki esküdött, utána érett lett és árvának látszik; lány aki még nem érett, de árvának látszik; aki érett korba került és az apja meghalt; aki (esküt tett és) aztán érett korba került és az apja meghalt; aki még nem érte el az érettséget és az apja meghalt; akinek az apja meghalt és azután érett lett; érett lány és az apja él; kislány aki most lett érett és az apja él. Rabbi Jehuda azt mondja: az is (ide számít), aki kiskorú lányát kiházasította, majd megözvegyült vagy elvált és visszatért a férjéhez és még fiatal lány.

 

NEDÁRIM 11/11

Ha így esküszik[4]: konám, hogy nem fogadok el semmit apámtól se a te apádtól, ha elfogadom a szavadat, vagy (ha azt mondja) nem fogadok el tőled semmit, ha tennem kell az apámért vagy az apádért. Ez utóbbi fogadalom a férj által felbontható.

 

NEDÁRIM 11/12

Régebben így vélekedtek: a következő három nőnek el kell válni és a ketubájukat vissza kell kapni. Az aki azt mondja: „számodra becstelennek számítok”; „engem egy ég választ el tőled” ; „nem éltem zsidók között”.

Később a szabály megváltozott, nehogy az asszony másra is szemet vessen, és megromoljon (a viszony férj és feleség között). Az az asszony, aki azt mondta: „számodra becstelennek számítok” bizonyítékot kell hozzon, aki az égre hivatkozik, meghallgatják őket;[5] aki azt mondta: „nem éltem zsidók között”: a férj (kötelességeit) felfüggesztik, a nő továbbra is élhet vele, de más zsidóval nem.

[1] A fogadalom alól

[2] Leket: a mezőre lehullott kalász. Peá: a mező szélén hagyott kalász

[3] nazir – aki fogadalmat tesz a borivás megtagadására

[4] Az előbb felsorolt lányok esküje a férjekkel szemben

[5] Valami ismeretlen kiváltó ok áll a két házastárs közé

Címkék:Misna, Nedárim

[popup][/popup]