Misna magyarul – Nedárim 1.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Rabbi Jehuda azt mondta: „aki azt mondta, hogy Jeruzsálem, az nem tekinthető semmiféle fogadalomnak”.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

A ketubot (e.sz.: ketubá) jelentése házassági okirat. Az ezzel foglalkozó misnai traktátus a házastársi jogok és felelősségek fejezete. A ketubá az „írni” (héb. kátáv) szóból ered. A zsidó esküvőre ma is készítenek házassági okiratot, melynek azonban csak jogi értéke van.

 

NEDÁRIM (Fogadalmak) TRAKTÁTUS (1)

 Násim Rend

A nedárim traktátus a Babilóniai Talmud részét képezi, mely az i.u. V évszázadban íródott. A Násim rendhez tartozik és az eskük fajtáit részletezi, valamint azok jogi következményeit. 13 fejezete van.

 

NEDÁRIM 1/1

Minden, ami a nedárimhoz[1] hasonlítható nedárimnak számít. Minden, ami hárámimhoz[2] hasonlítható hárámimnak számít.  Minden, ami eskühöz hasonlítható, eskünek számít, és minden názirita féle fogadkozás názirita[3] eskünek számít.

Ha ezt mondja a barátjának: „fogadalom köt, hogy távol tartsalak”, hogy „elkülönüljek tőled”, hogy „távol maradjak tőled”, vagy „nem eszem a tiedből,” „nem kóstolom meg az ételedet” – azt a tiltás köti (a fogadkozás miatt). Rabbi Ákiva (ebben is) hajlamos a szigorú döntésre. (Ha valaki azt mondja – úgy fogadkozik:) „a gonoszok esküje szerint,”[4] akkor úgy esküszik, mintha názirita lenne, vagy áldozatot ígér, vagy fogadalmat tesz. (Ha azt mondja): „mint a tiszta (kóser) emberek, nem mondott semmit”. (Ha azt mondja): „mint az önként áldozó”, úgy esküszik, mint a názirita és aki áldozatot vállal. [5]

 

NEDÁRIM 1/2

Ha ilyen szavakat mond a társának, hogy konám, konáh, konász[6] – ezekkel a korbánra utal (áldozat). (Ha ilyenek mond): Herek, herech és heref , ezek a heremre utalnak.[7] (Ha azt mondja): názik, náziáh, páziáh ezek a názirut esküjére vonatkoznak. A Sevutá, skuká, vagy az, aki a motá szóval esküszik, ezek a svuá (eskü) helyettesítő szavai.

 

NEDÁRIM 1/3

Ha valaki azt mondja: nem felszentelt ételt (hulin) nem eszem nálad, kósert se, nem tisztát, se tisztát, tisztátalant, se maradékot, áldozati húst, melynek lejárt az ideje, akkor köti őt (ez az érvényes fogadalom). (Ha valaki azt mondja: mint az áldozati bárány, mint a szentély karámja, mint az oltárhoz való rőzse, mint az oltáron égő tűz, mint az oltár, mint Jeruzsálem, vagy ha valaki az oltár kellékeit említi, bár a korbán szót (ki sem ejtette a száján), az elmondottak mind a korbán esküjéhez tartoznak. Rabbi Jehuda azt mondta: „aki azt mondta, hogy Jeruzsálem, az nem tekinthető semmiféle fogadalomnak”.

 

NEDÁRIM 1/ 4

Ha valaki azt mondja: Ez korbán, Ez olá (égő áldozat), ez vétek áldozat, ez hála áldozat, ez béke áldozat, – mindezt tilos ennem nálad. Rabbi Jehuda megengedi. A korbán, mint korbán, vagy (egyszerűen) korbán. Vagy legyen korbán, amit nem eszem a tiédből. Rabbi Meir megtiltja. Ha valaki azt mondja a társának: legyen konám (korbán) a szám, amely hozzád beszél, vagy a kezem, amely neked dolgozik, vagy a lábam, amely veled sétál, tilos.[8]

[1] Nedárim: fogadkozás.

[2] Hárámim: templomi dolgokhoz kötött fogadalmak

[3] Názir: aki eskü alatt tartózkodik a részegítő italok ivásától, bortól is.

[4] Gonoszok: itt azok, akik esküdöznek. Az teszi őket gonosszá, hogy az eskű könnyen elhagyja a szájukat.

A hászid ember tartózkodik az esküdözéstől.

[5] A kóser (tiszta) néha a názirhoz hasonlóan esküszik.

[6] fogadalmi formulák, amelyek a KORBÁN, áldozat nevét helyettesítik.

[7] Herem a Hárámim egyes számban.

[8] Nem valós dolgokra nem esküdhet. A száj beszéde pl. ilyen.

Címkék:Misna, Nedárim

[popup][/popup]