Misna magyarul – Názír 9.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Rabbi Nehorái szerint Sámuel (próféta) názír volt, mivel azt írták: „penge nem érintette a fejét”.

Sámuel próféta (18. századi orosz ikon)

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A “názir” azt a fogadalomtevőt jelöli, aki minden szőlőből készült italtól (bortól) tartózkodik. Ezt a fogadalmat (amely a mózesi bibliához köthető) a férfiaknál a hajvágás tilalma kíséri. A hős Sámson názir volt.

 

NÁZIR TRAKTÁTUS (9)

 

Názír 9/1

Idegeneknél nem léteznek a názírsággal kapcsolatos törvények. Nőknél és rabszolgáknál létezik názírság. Nőknél szigorúbb (názír) szabályok vannak, mint a rabszolgáknál, mivel a rabszolgát kötelezhetik, (hogy igyon bort) míg a feleséget nem kötelezhetik. (Másrészről) a rabszolgánál szigorúbbak a szabályok, mint a nőknél, mert a feleséget kötelezhetik esküjének megszegésére, de a rabszolgát nem kötelezhetik. Ha feleségét esküszegésre kényszerítette, az örökre szól, míg a rabszolgánál nem, mert teljesítheti názír-esküjét, ha felszabadul. Ha (názírság közben) elhagyta a gazdáját, Rabbi Meir azt mondja: „ne igyon”, Rabbi Joszi ezzel szemben: „igyon”.

 

Názír 9/2

(Názírságát befejezte) és hajat vágott, közben kiderült, hogy tisztátalanság történt.[1] Ha a tisztátalanság oka ismert, názírsága érvénytelen.[2] Ha mély tisztátalanságról[3] van szó, a (letöltött) názírság nem érvénytelen. Ha még nem borotválta le a haját, akármilyen tisztátalanság érvényteleníti a názírságot. Hogy van (a mély tisztátalanság) esetében? Lement egy barlangba fürödni, és azt látta, holttest lebeg a vízben. Tisztátalan. Ha leereszkedett a barlang fenekéig, hogy felfrissüljön. Tiszta. Ha azért fürdik, hogy megtisztuljon a tisztátalanságától, tisztátalan. (Ebben az esetben) a Szináj-beli törvény szerint, ha tisztátalanság állapotában van, tisztátalan marad, ha a tisztaság állapotában van, tiszta marad.[4]

 

Názír 9/3

Ha holttestet talál,[5] akit a szokásos helyzetben elhelyeztek,[6] elmozdíthatja a mellette lévő földmaradvánnyal együtt. Ha kettőt talál, elmozdíthatja őket a körülöttük lévő földmaradvánnyal együtt. Ha hármat talál és köztük a négytől nyolc könyök a távolság, a hely temetőnek számít. Innen számítva lemér húsz könyök távolságot. Ha talál holttestet húsz könyökre, a másik irányban is megvizsgálja, ekkor már hihetőnek látszik (hogy ez temető) akkor a (holttestet) elmozdíthatja a körülötte lévő maradvánnyal együtt.

 

Názír 9/4

Bármilyen kezdetben felmerülő kétség a lepra tünete felől, mielőtt megállapítanák, az illető tisztának számít. Miután (a betegség) megállapítást nyert, az illető tisztátalan. A folyást hétféleképpen vizsgálják, mielőtt a folyás[7] (férfinél) megállapítást nyer: étellel, ivással, teher hordással, ugrálással, betegséggel kapcsolatban, vagy látott (valakit) vagy gondolt valamire.[8] Mikor a folyás megállapítást nyert, nem vizsgálják még egyszer. (Bármilyen véletlen folyás) történik, a kibocsájtott sperma tisztátalanságot jelent, erre alapos gyanú merül fel.[9] Megüti társát, aki betegágyba kerül, de állapota javul, majd ismét súlyosbodik és meghal. A tettes (gyilkossággal gyanúsítható). Rabbi Nehemia felmenti, az (evidensnek látszó) „alapos gyanú” miatt.

 

Názír 9/5

Rabbi Nehorái szerint Sámuel (próféta) názír volt, mivel azt írták (1Sámuel 1, 11): „penge (héb. morá)[10] nem érintette a fejét”. Sámsonnál is ugyanaz a szó szerepel: morá (Bírák 13, 5). És mivel a morá Sámson esetében názírságra utal, lévén ugyanaz a szó szerepel Sámuelnél, Sámuel is názírnak tekinthető. Megkérdezte Rabbi Josze, vajon a morá szó nem inkább a vértől és hústól való (félelemre) utal? Rabbi Nehorai válaszolt: a szó a következőre is utal: „Hogy mehetnék? Ha Saul meghallja megöl engem (I Sámuel, 16, 2). (Nem azt mutatja az idézet”, hogy (Sámuel) félt a hústól és a vértől?

[1] Pl. sír tetejére lépett

[2] érvénytelen:  a letöltött fogadalmi idő érvényét veszti

[3] mély tisztátalanság : a földben mélyen fekvő holttesthez nyúl, amelynek létéről senki nem tudott

[4] A példa a mély tisztátalanságra vonatkozik.

[5] A hely nem tűnik neki temetőnek

[6] szokásos helyzetben: a holttestet szabályszerűen oda temették

[7] pl. gonorrea

[8] szexuális stimulus

[9] Az „alapos gyanú” (héb. se ráglájim ládávár) kifejezésre a következő mondat nem ide tartozó példát hoz

[10] A morá szó félelmet is jelent, magyar-jiddis szlengben: majré

Címkék:Misna, Názir

[popup][/popup]