Misna magyarul – Názir 8

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Két názírnak szólt valaki, (aki távolabb állt): „láttam egyikőtöket, amikor tisztátalan dolgot (halottat) érint, de nem emlékszem, kettőtök közül melyik volt az”. Mindkettőnek le kell vágatnia a haját, és áldozatot kell hozni a tisztátalanság  miatt és áldozatot a megtisztulás miatt. 

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A “názir” azt a fogadalomtevőt jelöli, aki minden szőlőből készült italtól (bortól) tartózkodik. Ezt a fogadalmat (amely a mózesi bibliához köthető) a férfiaknál a hajvágás tilalma kíséri. A hős Sámson názir volt.

 

NÁZIR TRAKTÁTUS (8)

Názír 8/1

Két názírnak szólt valaki, (aki távolabb állt): „láttam egyikőtöket, amikor tisztátalan dolgot (halottat) érint, de nem emlékszem, kettőtök közül melyik volt az”. (Mindkettőnek) le kell vágatnia a haját, és áldozatot kell hozni a tisztátalanság (korbán tumáá) miatt és áldozatot a megtisztulás miatt (korbán táhárá).  (Az egyikük) azt mondja: „ha én vagyok az, aki tisztátalan, a tisztátalansági áldozat engem illet, és a megtisztulási áldozat a tied.[1] Vagy: „ha tiszta vagyok, a tisztulási áldozat engem illet, és a tisztátalansági áldozat téged illet.” Majd ezután (további) harminc napot számolnak, és megtisztulva (együttesen) áldozatot hoznak, és az egyik azt mondja: „ha én érintettem tisztátalanságot, akkor a tisztátalansági áldozat az enyém, és a megtisztulási áldozat a tied, és ez lesz az én megtisztulási áldozatom”. „Ha én voltam az, aki tiszta maradt, az (előző) megtisztulási áldozat engem illet, és a tisztátalansági áldozat a tied, és ez a te megtisztulási áldozatod”. Ha a kettő közül meghal az egyik, Rabbi Josua azt mondja, találjon valakit a piacon, aki hajlandó vele együtt názírnak esküdni, és mondja azt: „ha tisztátalan voltam, belőled azonnal názír lesz, ha tiszta voltam, belőled is názír lesz harminc nap elteltével”, és harminc napot számolnak majd hoznak tisztátalansági és megtisztulási áldozatot (a názírság befejezésére) és az egyik azt mondja: „ha tisztátalan voltam, a tisztátalansági áldozat az enyém, és a megtisztulási áldozat a tied”. „Ha én voltam a tiszta, a megtisztulási áldozat az enyém, a kétséges, hogy a tisztátalansági áldozat, kit illet.” Harminc napot számolnak és tumáá és táhárá áldozatot hoznak, és az egyik azt mondja: „ha tisztátalan voltam, a tumáá áldozat enyém, és a táhárá a tied.” „Ha én vagyok a tiszta a táhárá áldozat az enyém, a tumáát kétség illeti.” Számolnak harminc napot, majd hoznak táhárá áldozatot, és azt mondja: „ha tisztátalan voltam, a tumáá áldozat engem illet, a táhárá téged, és ez lesz az én tisztulási áldozatom. „Ha én vagyok az, aki tiszta volt, a táhárá áldozat engem illet, a tumáá áldozatot kétség illeti, és ez a te tisztulási áldozatod.”

Erre Ben Zoma azt mondta neki: „ki hallgat ilyen emberre, hogy názír legyen?” Hanem (az előbbi helyett) hozzon madár vétekáldozatot és barmot égőáldozatnak és mondja azt: „Ha tisztátalan voltam, a madáráldozat kötelességem, és az égőáldozat önkéntes ajándék, ha nem érintettem tisztátalanságot, az égőáldozat kötelességem, és a madár vétekáldozat kétséget jelöl.” Ezután harminc napot számol és táhárá áldozatot hoz és azt mondja: „ha tisztátalan voltam, az első égőáldozat felajánlás, és ez kötelesség.” „Ha tiszta voltam, az első égőáldozat kötelesség, és ez itt felajánlás, és a többi az én áldozatom.” Rabbi Jehosua azt mondta: „ebben az esetben ez a (názír) áldozatai felét hozza egyszerre,” és a Bölcsek köszönetet mondtak Ben Zomának.

 

Názír 8/2

Názír, akinek tisztátalanságát illetően kétség merül fel, és az is lehetséges hogy ugyanakkor a lepra betegségétől szenved, hatvan nap elteltével ehet felszentelt ételt (kodásim), majd százhúsz nap elteltével ihat bort és érinthet halottat. A lepra esetében a borotválás felülírja a názír borotválási tilalmát. De ez csak a lepra biztos megállapítása esetén igaz.

[1] Kettő közül csak az egyik vált tisztátalanná

Címkék:Misna, Názir

[popup][/popup]