Misna magyarul – Názír 7.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Rabbi Eliezer, Rabbi Josua nevében azt mondta, hogy minden holttest érintéséből fakadó tisztátalanság után, ahol a názír hajat vág, köteles a szentélybe menni, és hasonló helyzetben, ahol a názír nem köteles hajat vágni, nem kell a szentélybe menni.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A “názir” azt a fogadalomtevőt jelöli, aki minden szőlőből készült italtól (bortól) tartózkodik. Ezt a fogadalmat (amely a mózesi bibliához köthető) a férfiaknál a hajvágás tilalma kíséri. A hős Sámson názir volt.

 

NÁZIR TRAKTÁTUS (7)

 

Názír 7/1

Főpap és názír nem érintik a halott rokont, de a met micvá-t igen.[1] Mentek az úton és met micvára bukkantak, Rabbi Eliezer szerint a főpap hozzányúl (a halotthoz), de a názír nem. A Bölcsek szerint a názír hozzányúl, a főpap nem. Rabbi Eliezer azt válaszolta nekik: „pap hozzányúlhat, mivel nem hoz áldozatot (állatot) a tisztátalanság miatt, de nem nyúl hozzá názír, aki áldozatot hoz a tisztátalanság miatt.” Nyúljon hozzá a názír, akinek szentsége (szent állapota) nem tart örökké, de ne nyúljon hozzá a pap, akinek szentsége örök időre szól.

 

Názír 7/2

Milyen tisztátalanság esetén kell a názírnak hajat vágni?[2] A hulla (érintésétől), vagy egy olajbogyó nagyságút test (érintésétől), vagy olajbogyó méretű test-folyadék és maroknyi rothadó test, vagy hátgerinc vagy koponya, vagy bármilyen emberi vagy állati testrész érintésétől, melyen hús maradék fellelhető. Vagy fél káv csontmaradvány, vagy fél log vér.[3] Akár érinti (ezeket a maradványokat), akár hordozza őket, akár befedi őket. Ezek és a zabszem nagyságú csont érintése és hordozása után a názír hajat vág, majd a harmadik és hetedik napokon (tisztító vízzel)[4] meghinti magát, és ezek eltörlik az addig leszolgált názírság időszakát és nem kezdhet új názírságot, amíg meg nem tisztul és nem hoz áldozatot.

 

Názír 7/3

De (azok a tisztátalanságok): ágak vagy kövek vagy felszántott terület, ahol valaha temető volt, vagy idegenek földje, vagy sírkő, vagy sírbolt tartóköve, vagy negyed log vér vagy sátor (a csontokat fedő), vagy negyed káv nagyságú csont, vagy edények melyek a halottal érintkezésbe kerültek, és a (hét) nap számítása, (mely alatt betegséget kapott) vagy azok a napok, melyek közben tisztátalannak számít. Mindezek, (az előbb felsoroltak) miatt a názírnak nem kell hajat vágni, de meghintik tisztító vízzel a harmadik és hetedik napon, és a tisztátalanság nem törli az addig leszolgált napokat, és a (tisztulás után) folytatja a napok számlálását, és nem hoz áldozatot. Ezt is mondták (ezzel kapcsolatban), hogy a gonorreától szenvedő férfi és nő és a lepra miatti elzárás napjai beszámítanak a názírság napjaiba.

 

Názír 7/4

Rabbi Eliezer, Rabbi Josua nevében azt mondta, hogy minden holttest érintéséből fakadó tisztátalanság után, ahol a názír hajat vág, köteles a szentélybe menni, és hasonló helyzetben, ahol a názír nem köteles hajat vágni, nem kell a szentélybe menni. Rabbi Meir azt mondta: a (halott érintés) nem könnyebb eset, mint a csúszómászó állat érintésével (járó tisztátalanság).[5] Rabbi Ákiva azt mondta: tanakodtam Rabbi Eliezer előtt, hogy mi az a zabszem nagyságú csont, amelynek eltakarása nem okoz tisztátalanságot az embernek, de érintése és hordozása a názírt hajvágásra kényszeríti. (Másrészről) negyed (log) vér, amely tisztátalanná tesz egy embert (aki befedi), a názírnak, aki ezt érinti vagy hordozza, ettől nem kell hajat vágnia. Mi van Ákiva? Itt nem a kál vá-homer[6] elve alapján tárgyalunk! Mikor elmondtam ezeket a szavakat Rabbi Josuának, azt mondta nekem: „Jól beszéltél, hiszen ők (R. Ákiva és társai) így állapították meg a háláchát .

[1] Met micvá: idegen halott, akit mindenkinek kötelessége eltemetni

[2] A hajvágás a názírság lejártát jelöli

[3] Log, káv ősi köbmértékek

[4] Tisztító víz: a vörös tehén hamvával kevert víz, mely halott érintése vagy a lepra utáni gyógyulás után javallt

[5] A csúszómászó érintése kötelez a szentélybe menetellel járó tisztulásra

[6] Kál vá-homer : talmudi argumentáció

Címkék:Misna, Názir

[popup][/popup]