Misna magyarul – Názír 6.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Háromféle dolog tiltott a názírnak: nem érinthet tisztátalanságot (halottat), a fejét nem borotválhatja le, semmit nem fogyaszthat, ami szőlőből készült.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A “názir” azt a fogadalomtevőt jelöli, aki minden szőlőből készült italtól (bortól) tartózkodik. Ezt a fogadalmat (amely a mózesi bibliához köthető) a férfiaknál a hajvágás tilalma kíséri. A hős Sámson názir volt.

NÁZIR TRAKTÁTUS (6)

Názír 6/1

Háromféle dolog tiltott a názírnak: (nem érinthet) tisztátalanságot (halottat), (a fejét) nem borotválhatja le, (semmit nem fogyaszthat), ami szőlőből készült. Minden szőlőből készült termék mennyisége összeadódik.[1] Nem vétkezik, ha (csak) olívabogyónyi szőlőt eszik. Egy korábbi misna szerint (nem vétkezik) ha egy negyed (log)[2] mennyiségű bort iszik. Rabbi Ákiva azt mondja, ha pitáját borba mártja, és annak mennyisége kitesz egy olívabogyót, vétkes.

 

Názír 6/2

A borivásért egymagáért vétkes, a szőlőevésért vétkes, a szőlőhéjak (héb. hárcán) evéséért egymagában vétkes, a szőlőmagokért egymagukban (zigim) vétkes. Rabbi Elázár ben Ázárjá szerint nem vétkes, ha megeszik két szőlőhéjat és egy magot. Mik azok a hárcánim és mik a zigim?  Rabbi Jehuda szerint hárcánim a szőlőszem külső része, zigim a belső része. Rabbi Josze szerint, hogy ne tévedjünk, (gondoljunk) az ökör kolompjára, ahol a külső (a harang), a zog és a belső az inbál (a harang nyelve).

 

Názír 6/3

A názirita eskü érvénye harminc nap. Ha (a názír) leborotválta a fejét vagy útonállók borotválták, a harminc nap érvényét veszti. A názír aki megborotválkozik, ollóval vagy pengével vagy a haja végét megrövidíti, vétkes. A názír, hajat moshat és elválaszthatja a haját, de nem fésülheti meg, Rabbi Ismáel azt mondja, hogy nem (dörzsöli be) a haját földdel, mert attól kihullik a haj.

 

Názír 6/4

Názír, aki egész nap borozgat, egy büntetéssel tartozik. Ha figyelmeztetik: „ne igyál, ne igyál”, minden figyelmeztetésért külön büntetéssel tartozik. Ha egész nap a haját nyírta, egyetlen büntetéssel tartozik, ha figyelmeztetik: „ne borotválkozz, ne borotválkozz”, minden figyelmeztetésért külön büntetéssel tartozik. Názír, aki egész nap a halott mellett van, egyetlen büntetéssel tartozik, ha figyelmeztetik: „ne légy tisztátalan, ne légy tisztátalan”, minden figyelmeztetés fejében egy büntetéssel tartozik.

 

Názír 6/5

Háromféle dolog tiltott a názírnak: a tisztátalanság, a borotválkozás, (és hogy semmit nem fogyaszthat), ami szőlőből készült. Súlyosabb a tisztátalanság és a borotválkozás (vétke), mint a szőlőből való termék fogyasztása, mert a tisztátalanság és a borotválkozás érvénytelenné teszi (a már letöltött fogadalmi napokat), a szőlő terméke pedig nem. A szőlő és termékének meg van az a szigorú következménye, hogy általánosan (minden esetben) tiltva van, míg a tisztátalanság érintése (met micvá[3] ) vagy a borotválkozás kötelessége esetén történik felmentés.[4] Valamint súlyosabb a halott érintés (tisztátalanság) mint a borotválkozás, mivel a halott érintése érvénytelenné teszi az összes napot, és áldozatot kell hozni. A borotválkozás csak harminc napot tesz érvénytelenné és nem kell áldozatot hozni.

 

Názír 6/6

Mi a tisztátalanság esetén kötelező borotválkozás? A harmadik és hetedik napon meghintik,[5] a hetedik napon megborotválkozik és a nyolcadikon hozza az áldozatát. Ha nyolcadikon borotválkozott, az áldozatot is ezen a napon hozza, e szavak Rabbi Ákivától származnak. Rabbi Tarfon így szólt neki (Ákivának): „Mi a különbség jelen eset és a leprás ember esete között?” Ákiva így válaszolt: „Ez esetben, (a názír) tisztasága a napjaival függ össze, míg a leprás tisztulása a borotválkozással, és az utóbbi nem hoz áldozatot, amíg lemegy a nap.”

 

Názír 6/7

Hogyan történik a tisztulási borotválkozás ill. hajvágás ( héb. tigláhát hátáhárá)? Három állatot hoz, hátát olá (vétek áldozat) és slámim (békítő áldozat) céljából. Levágja a békítő áldozat állatait, és a frigysátor előtt megborotválkozik,[6] – ezek Rabbi Jehuda szavai. Rabbi Elázár szerint a hátát áldozat felett borotválkozik, mert a hátát mindennél előbbre való. Ha a három áldozati valamelyikén borotválkozott, a parancsolatnak eleget tett.

 

Názír 6/8

Rábán Simon ben Gámliel azt mondta: „három állatot hozott, de nem jelölte meg, melyik állatot milyen áldozatra szánta, akkor valamelyik, vétek áldozatra alkalmas lesz a vétek áldozat (hátát), az égő áldozatnak (olá) alkalmas lesz az égő áldozat és a harmadik pedig békítő áldozat. Levágja a haját és az üst alá teszi. Ha vidékről hozza, az ott levágott hajat, akkor is az üst alá teszi”. Milyen estre vonatkozik ez? A tigláhát táhárá (tisztulási hajvágás) esetére. A tisztátalanság elkövetése utáni hajvágásnál (tigláhát hátumáá) nem teszi (a haját) az üst alá. Rabbi Meir szerint mindenki az üst alá teszi a levágott hajat, kivéve a tisztátalant, aki vidékről jött.

 

Názir 6/9

Megfőzi vagy megpörköli a békítő áldozatok (húsát). A pap kiveszi a kos főtt lábát, és egy kovásztalan kenyeret a kosárból és egy kovásztalan süteményt és ezeket a názír kezébe adja és meghimbálja. Ezután a názír ihat bort és érinthet halottat. Rabbi Simon azt mondja: „azután hogy a názírra egy csepp vér ráhullott (az áldozati állatból), már ihat és érinthet halottat.”

 

Názír 6/10

Miután levágta a haját az áldozat elvégzése után, és kiderül, hogy az áldozati állat hibás, számára az áldozat érvénytelen. Ha a vétekáldozat felett borotválkozott, nem a saját nevében, utána hozva áldozatait a saját nevében, a hajvágás érvéntelen. Az áldozatok nem segítettek. Ha az égőáldozat vagy a békítő áldozatok felett (nem a saját nevében valók) borotválkozott, és csak ezután hozta a nevében való állatokat, a hajvágás érvénytelen és az áldozat nem járt sikerrel. Rabbi Simon azt mondja: „Az az egy áldozat nem járt sikerrel, de a többi (amit hozott) igen.” Ha mindhárom állat felett (közben) vágott hajat, és legalább az egyik állat szabályos, a hajvágás is szabályos, és hozhatja a többi áldozatot.

 

Názír 6/11

Ha valakire (áldozat közben) rácseppen a vér, és (ettől) tisztátalan lesz, Rabbi Eliezer szerint érvényteleníti az egészet.[7] Bölcsek szerint hozza a többi áldozatait és majd megtisztul. A Bölcsek meséltek a palmírai Mirjám esetéről, akire vér cseppent, és azt mondták neki, hogy a lánya veszélyben van. Mikor hazatért, a lányát halva találta. Ekkor a Bölcsek (a misnához) hozzátették: „hozza csak a többi áldozatot és megtisztul”.

[1] Összeadódik: amig kiadják a minimum megengedhető mennyiséget

[2] log – térfogat mérték

[3] Nem szabad halottat temetetlen hagyni

[4] A mecorá (leprás) köteles megborotválkozni

[5] A leprás tisztulása hasonló a názír tisztulási műveletével, ld. (Leviticus)

[6] Frigysátor előtt: héb. petah ohel moed.

[7] Érvényteleníti az áldozatait

Címkék:Misna, Názir

[popup][/popup]