Misna magyarul – Názír 5.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Ha azt mondja „a korsó bor, mely elsőnek kerül a kezembe, legyen megszentelt” és helyette korsó olaj kerül a kezébe: Sámáj iskolája szerint megszentelt, Hilel iskolája szerint nem az.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A “názir” azt a fogadalomtevőt jelöli, aki minden szőlőből készült italtól (bortól) tartózkodik. Ezt a fogadalmat (amely a mózesi bibliához köthető) a férfiaknál a hajvágás tilalma kíséri. A hős Sámson názir volt.

 

NÁZIR TRAKTÁTUS (5)

Názir 5/1

Tévedésből kiválasztott (megszentelt) áldozat (héb. hekdes) áldozatnak[1] számít. Hilel iskolája szerint nem számít megszenteltnek. Az a fekete bika, amely elsőnek kijön a házamból, legyen hekdes, és lám, fehér bika jön ki. Sámáj iskolája szerint hekdesnek számít, Hilel iskolája szerint nem hekdes.

 

Názir 5/2

(Ha azt mondja)[2] „az az arany dínár, mely elsőnek kerül a kezembe, legyen hekdes” és (helyette) ezüst dínár kerül a kezébe: Sámáj iskolája szerint megszentelt, Hilel iskolája szerint nem az. (Ha azt mondja) „a korsó bor, mely elsőnek kerül a kezembe, legyen megszentelt” és (helyette) korsó olaj kerül a kezébe: Sámáj iskolája szerint megszentelt, Hilel iskolája szerint nem az.

 

Názir 5/3

Ha valaki názírságot esküszik és aztán megkér egy bölcset, (hogy mentse fel esküje alól),[3] az kötelezi esküjének betartására. A názírsága attól kezdve számít, mikor megesküdött. (Másik esetben) megkér egy bölcset és az felmenti a názírság alól. Félretesz egy állatot (a szentély – hekdes) számára, (de meggondolja) és kiteszi a legelőre a többi állattal együtt.[4] Hilel iskolája azt kérdi Sámáj iskolájától: „nem értitek, hogy a tévedésből megszentelt állat kimehet a legelőre a többi állattal?” Sámáj iskolája így válaszolt: „ti meg nem értitek, hogy (tévedésből) a kilencedik (állatot) tizediknek hitte, a tizediket kilencediknek, a tizenegyediket tizediknek, amely (úgy, mint a többi) felszentelt.” Erre Hilel iskolája így válaszolt: „Nem a vessző szentel(i) fel az állatokat)”.[5] Mert tegyük fel, hogy tévedésből a vessző a nyolcadikra, vagy a tizenkettedikre mutat, ez nem számít.” A szentírás a tizediket választotta, mellette a kilencediket és a tizenegyediket.[6]

 

Názir 5/4

Názir – esküt tett, aztán kiment állatot választani (a nyájból), de később kiderült, hogy ellopták. Ha akkor tett esküt, amikor még teljes volt a nyáj, názírsága fennáll. Ha a lopás után tett esküt, nem számít názírnak. Ezt a hibát követte el Náhum Hámádi, mikor názírként felzarándokolt a száműzetésből, és a jeruzsálemi szentélyt romokban találta. Azt kérdezték tőle, ha mielőtt ide zarándokoltatok tudtátok volna, mi történt, názírságot vállaltatok volna? Azt válaszolták: nem. És akkor felmentették Náhum Hámádit (a názírság alól). Mikor a Bölcsek elé került az eset, azt mondták: „aki a szentély pusztulása előtt vállalt názirságot, az názir, aki utána, nem számít názirnak.”

 

Názir 5/5

(Emberek csoportja) ment az úton, és (láttak) valakit velük szemben, így szólt közülük az egyik: „názir legyek, ha (ez) nem ez és ez”, a másik az mondta „názir legyek, ha (ez) ez és ez”, majd így szólt (a harmadik) „názir legyek, ha közületek valaki nem názir”, (a negyedik: názir legyek) „ha egyikőtök sem názir”, (az  ötödik: lám názir legyek), „ha ti ketten nem vagytok názírok” (és a hatodik: azt mondta, názír legyek), „ha nem vagytok mindnyájan názírok”. Sámáj iskolája szerint, ezek mind názírok. Hilel iskolája szerint csak az názír, aki beváltja a fogadalmát. Rabbi Tárfon szerint egyikük sem názír.

 

Názir 5/6

(Ha az előbb említett eset során) a vándor hirtelen hátat fordít,[7] nem lehet názír. Rabbi Simon szerint mondja azt: „legyek kötelező módon názír, hogy ha valóban ő az, akinek gondoltam, „ha nem akkor legyek önkéntes názir”.

 

Názir 5/7

Vadállatot lát (héb. koj) és azt mondja: „názír legyek, hogy ez nem vadállat”. (A másik): „názír legyek, hogy ez vadállat”, (a harmadik): „názír legyek, ha ez háziállat”, (a negyedik): „názír legyek, ha ez nem háziállat”, (az ötödik): „názír legyek, hogy ez vadállat és háziállat is”, (a hatodik): „názír legyek, hogy ez nem háziállat, se nem vadállat”, (a hetedik azt mondta): „názír vagyok és egyikőtök szintén názír.” A nyolcadik azt mondta: „lássátok, ha ti mind náziriták vagytok, akkor én is názír vagyok”. Akkor mindnyájan náziriták.

 

[1] Hekdes: itt állatáldozatról van szó

[2] Fogadalomról van szó

[3] Nem érezte biztosnak a názirsági hajlandóságát

[4] Tizednek szánja az állatot, de megbánja, vagy téved

[5] Vesszővel mutatnak a tizedik állatra, amikor a nyájból kiválasztják.

[6] „Marhának és apró jószágnak minden tizede, mindaz, amely átmegy a vessző alatt, a tizedik szent legyen az Örökkévalónak” (Lev, 27, 32).

[7] Mielőtt felismernék

Címkék:Misna, Názir

[popup][/popup]