Misna magyarul – Názir 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Ha valaki azt mondja: „názir vagyok és tartózkodom a szárított és préselt fügétől”. Sámáj iskolája szerint (közönséges) názirnak számít. Hilel iskolája szerint nem názir.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A “názir” azt a fogadalomtevőt jelöli, aki minden szőlőből készült italtól (bortól) tartózkodik. Ezt a fogadalmat (amely a mózesi bibliához köthető) a férfiaknál a hajvágás tilalma kíséri. A hős Sámson názir volt.

 

NÁZIR TRAKTÁTUS (2)

 

Názir 2/1

Ha valaki azt mondja: „názir vagyok és tartózkodom a szárított és préselt fügétől”. Sámáj iskolája szerint (közönséges) názirnak számít. Hilel iskolája szerint nem názir. Rabbi Jehuda azt mondja: Sámáj iskolája szerint (a fogadkozó) csak annyit mondott, hogy (tilos a számomra),[1] mint egy áldozat.

 

Názir 2/2

Azt mesélik: „a tehén így szól, „ha felállok nezirá leszek”, vagy ez az ajtó azt mondja: „ha kinyílok, názir leszek.” Sámáj iskolája szerint (az ajtó) názir, Hilel iskolája szerint nem. Rabbi Jehuda a Sámáj iskolája által mondott formulát helyesnek tekinti, azonban csak arra gondolt, hogy „a tehén, ha feláll, ugyanúgy tiltott számomra, mint az áldozat[2]”.

 

Názir 2/3

Ha töltenek számára egy pohár bort és azt mondja: „ezzel szemben úgy vagyok, mint egy názir” – akkor názir is lesz. Történt egy nővel, aki lerészegedett, és amikor bort töltöttek neki, azt mondta: „én ezzel szemben nezirá (nőnemben) vagyok.” A Bölcsek szerint (a nő) úgy értette, hogy a (bor) tilos számára, akár az áldozat.

 

Názir 2/4

(Azt mondja): „Názir vagyok azzal a feltétellel, hogy bort ihatok és megérinthetem a halottat,”[3]  de ha mégis názir lesz, mindez tilos a számára. (Ha azt mondja): „tudom, hogy létezik a názirság, de azt nem tudtam, hogy a borivás tilalmával jár”, akkor köti a fogadalma. Rabbi Simon szerint nem köti. (Ha azt mondja): „tudtam, hogy a názir nem ihat bort, de azt hittem, a Bölcsek megengedik nekem, mert nem élhetek bor nélkül.” Vagy „mivel a (foglalkozásom) sírásás”, megengedik neki. Rabbi Simon nem engedi meg.

 

Názir 2/5

„Én názir vagyok, de megfogadom, hogy egy másik názir haját (hajáldozatát) hozom.” Egy barátja, aki meghallotta, azt mondja: „Én is az vagyok és megfogadom, hogy más hajáldozatát hozom.” Ha okosak, levágják egymás haját, különben egy másik názirita haját kell hozniuk.[4]

 

Názir 2/6

„Én názir vagyok, de megfogadom, hogy egy másik názir hajának felét hozom.” A barátja ezt meghallotta, és azt mondta: „én is megfogadom, hogy egy másik názir hajának felét hozom.” Rabbi Meir állítása szerint akkor ez hoz egy teljes haj-áldozatot és a barátja is hoz egy teljes haj-áldozatot. A Bölcsek szerint mindkettő fél haj-áldozatot hoz.

 

Názir 2/7

(Ha valaki azt mondja): „Názír leszek, ha fiam születik,” és fia születik, ő maga názir lesz. Ha lánygyermeke születik, vagy tumtum,[5] vagy hermafrodita, nem lesz názir. Ha így fogadkozik: „ha gyerekem születik” ő maga akkor is názir lesz, ha az lány, vagy tumtum vagy hermafrodita.

 

Názir 2/8

Ha a feleség elvetél, (férje) nem lesz názir. Rabbi Simon szerint ezt kellett volna mondani: „ha életképes gyermek születik” kötelezem magam, hogy názir leszek, máskülönben önkéntes názir leszek. Ha a feleség később életképes gyermeket szül, názir lesz belőle. Rabbi Simon szerint ezt kell mondani: „ha az első gyerek életképes, az első názírság kötelező, és (a második gyermeknél) önkéntes, különben az első lesz önkéntes és a második kötelező.”

 

Názir 2/9

(Ha azt mondja): „Már mostantól kezdve názir vagyok, és názir maradok, ha fiam születik”. A saját názirsága napjai közben, számolni kezdi a fia názirságának napjait. Ha úgy esküszik: „názir vagyok, és ha fiam születik, az is názir lesz.” Ha megszületik a fiúgyermek, megszűnik a saját názir napjait számolni, és fiának számol, a sajátját pedig beteljesíti.

 

Názir 2/10

(Ha azt mondja): „ha fiam lesz, názir leszek, és máris názir vagyok, száz napig.” Ha megszületik a fia hetven nap eltelte előtt, nem veszít a (saját názírsága) idejéből. De ha a fiú hetven nap után születik, a hetven nap (elvész), mert nem lehet harminc napnál kevesebb után hajat vágni.

[1] Tilos számára a szárított füge

[2] Az áldozat szentsége miatt az érintése tilos

[3] Halott érintése a legsúlyosabb tisztátalanság – a názir nem érinthet halottat

[4] Mikor véget ér a názir eskü időtartama, hajukat áldozatként levágják

[5] Tumtum: meghatározhatatlan nemű gyermek

Címkék:Misna, Názir

[popup][/popup]