Misna magyarul – kidusin 2

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Történt egyszer, hogy öt nőnek, köztük két testvér, összegyűjtöttek egy kosár fügét, mely nemcsak, hogy az övék volt, hanem a hetedik év terméséből való. (A férfi azt mondta): Legyetek a jegyeseim ezzel a kosárral. Egyik az öt közül elfogadta az ajánlatot (a többi lány nevében).

MISNA KIDUSIN – A SZOMBAT MISNÁJA

Misna, magyarul Ismétlés (héberül  מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

Kidusin (házasságkötés) traktátus

A Kidusin traktátus a házasságkötés aktusáról szól és a Násim rend részét képezi. A traktátusnak négy fejezete van és negyvenhat misnája. A Kidusin szó szerint a menyasszony „megszentelését” jelenti (házasság céljából). A házasság neve: niszuin.

 

Kidusin 2

Kidusin 2/1

A férfi eljegyzi (felszenteli) a nőt saját maga, vagy a küldönce által. A nő maga is eljegyeztetheti magát saját maga, vagy a küldönce által. A férfi férjhez adja a lányát, mikor az náárá,[1] maga vagy a küldönce által. Ha a férfi azt mondja a nőnek: légy a feleségem egy szem datolya által, vagy légy a feleségem ezzel.[2] Ha egyikük (a két datolya közül) felér egy prutá értékével, akkor a felesége lesz. Ha nem, akkor nem lesz a felesége. (Ha több datolyára is rámutat, mondván): ez által, ez által, ez által,… és ha (a datolyák) együtt felérnek a prutá -val, a felesége lesz. Ha nem, akkor nem lesz a felesége. (Ha a nő miközben a férfi a datolyára mutat), eszeget belőle, egyiket a másik után, ettől még nem lesz eljegyezve, csak akkor, ha az „utolsó” (datolya szem) felér a prutával.

 

Kidusin 2/2

Gyere hozzám feleségül ezért a pohár borért, és kiderül, hogy az méz, vagy egy pohár mézért, és kiderül, hogy a pohárban bor van, vagy ezért az ezüst dínárért, és kiderül, hogy az aranyból van, vagy arany dínárért és kiderül, hogy ezüstből van. Vagy (légy a feleségem), mert gazdag, és kiderül róla, hogy szegény – a lányból nem lesz feleség. Rabbi Simon szerint, ha becsapta, a lány javára, a lány megszentelt.

 

Kidusin 2/3

(Légy a feleségem) mivel kohén (vagyok), és kiderül, hogy lévi, vagy azt mondja: lévi (vagyok) de kiderül, hogy kohén. Mivel nátin és kiderül, hogy mámzer, vagy mámzer és kiderül, hogy nátin,[3] vagy városlakó és kiderül róla, hogy falusi, vagy falusi és kiderül róla, hogy városlakó. Légy a feleségem, mert a házam közel van a fürdőhöz, és kiderül, hogy messze van, vagy messze van a fürdőtől és kiderül, hogy közel van, vagy azért, mert van lányom vagy szolgálóm, aki szépen fon hajat, és kiderül, hogy nincsen, vagy azért, mert nincs neki (lánya) és mégis van, vagy azért, mert nincsenek fiaim, de vannak, vagy azért, mert vannak és még sincsenek. Mind ezekben (az esetekben), még ha szíve szerint hozzá ment volna, a lány nem számít eljegyzettnek. Fordítva is így van, ha a nő megtéveszti a férfit.

 

Kidusin 2/4

Ha a férfi azt mondja küldöncének, menj el erre a helyre és kérd meg a kezét ennek a lánynak ezen a helyen, a küldönc egy másik helyre ment – a lány nem számít eljegyzettnek. Ha azt mondja: menj el és kérd meg az arról a helyről való lány kezét, a küldönc másik helyre ment, a lány eljegyzettnek számít.

 

Kidusin 2/5

Aki eljegyzi a lányt abban a reményben, hogy nem köti őt semmiféle eskü, és ha kiderül, hogy eskü köti, az eljegyzés érvénytelen. Eljegyezte feltétel nélkül, és kiderül, hogy eskük terhelik, a nőt elválasztják, és ketubája nélkül távozik. Eljegyzi azzal a feltétellel, hogy nincs rajta testi hiba, majd kiderül, hogy testi hibás, a nő távozik, ketubája nélkül. Mind azok a testi hibák, melyek jelenlétében nem lehet valaki kohén, fennállnak a házasságnál is.

 

Kidusin 2/6

Ha valaki eljegyez két nőt, egy prutával, vagy egy nőt a prutánál kisebb érték szerint, a nő nem számít eljegyzettnek, még akkor se, ha ezután ajándékokat küldenek neki, mert az ajándékokat az első eljegyzés számlájára küldte. Ugyanez érvényes a kiskorú eljegyzésénél.

 

Kidusin 2/7

Ha valaki egyszerre eljegyezi az asszonyt és a lányát vagy egy asszonyt és a nővérét, az eljegyzés érvénytelen. Történt egyszer, hogy öt nőnek, köztük két testvér, összegyűjtöttek egy kosár fügét, mely nemcsak, hogy az övék volt, hanem a hetedik év terméséből való. (A férfi azt mondta): Legyetek a jegyeseim ezzel a kosárral. Egyik az öt közül elfogadta az ajánlatot (a többi lány nevében). A Bölcsek szerint testvéreket nem lehet eljegyezni.

 

Kidusin 2/8

Ha egy pap (kohén) megpróbál eljegyezni egy nőt a részével, amely a kodasimból[4] jár neki, vagy kisebb szentségű adománnyal, az eljegyzés érvénytelen. Ha a második tizeddel próbál eljegyezni, akár tévedésből akár szándékosan, Rabbi Meir szerint az eljegyzés érvénytelen. Rabbi Jehuda hozzáteszi: ha tévedésből tette: nincs eljegyzés, szándékosan tette, az eljegyzés fennáll. Hekdes[5] esetén: szándékos felkínálásnál az eljegyzés fennáll, ha tévedésből tette, nem. Ezek Rabbi Meir szavai. Rabbi Jehuda szerint, ha szándékos: nem jegyezte el, ha tévedésből tette, eljegyzése érvényes.

 

Kidusin 2/9

Ha eljegyzéséhez orlát (gyümölcs, 4 évnél fiatalabb) kínál, vagy a kilé kerem zöldségét, vagy a megkövezett ökröt, vagy a lenyakazott borjút, vagy a leprás madáráldozatát, vagy a názir haját, a szamár elsőszülöttét, tej és hús keverékét, a szentélyben vágott húst, eljegyzése érvénytelen. Ha ezeket eladta és az értük kapott pénzen eljegyezte, érvényes.

 

Kidusin 2/10

Ha valaki eljegyzi a nőt a papi adománnyal, tizeddel, papi ajándékkal, tisztító vízzel, a vörös tehén hamvával, az eljegyzés érvényes, még izraelita esetében is.[6]

[1] Náárá: fiatal lány 12 éves korától

[2] És közben felmutatja a datolyát

[3] Mámzer: fattyú, Nátin : Givoni származású – nem izraelita

[4] Kodasim: áldozati hús

[5] Hekdes: a szentély tulajdona

[6] A misna tipikusan kohén és lévi esetére vonatkozik

Címkék:Kidusin, Misna

[popup][/popup]